Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že značná část amerických voličů považuje před listopadovými volbami za hlavní problémy inflaci a hospodářský pokles.

Ve středu zveřejněný průzkum serveru Politico ve spolupráci s Morning Consult ukázal, že 71 % voličů je „velmi znepokojeno“ inflací, což je o 5 % více než v srpnu. A 42 % dotázaných uvedlo, že ekonomické otázky, jako jsou daně a pracovní místa, jsou pro ně hlavním tématem při rozhodování, koho budou příští měsíc volit.

Index spotřebitelských cen, klíčový ukazatel, který měří inflaci, dosáhl v září 8,2 %, a ceny klíčových komodit jako potraviny a energie se vyšplhaly na téměř 40leté maximum. Další ukazatel, index cen výrobců, se meziročně zvýšil na 8,5 %.

Ekonomika jako taková bude hrát významnou roli při rozhodování u více než 80 % respondentů, s tím, že u demokratických voličů jde o 75 % dotázaných a u republikánů 90 %.

Průzkum ukázal, že 70 % voličů se domnívá, že Spojené státy se ubírají špatným směrem. Jde o trend, kdy se většina dotázaných voličů takto vyjadřuje již 38 týdnů po sobě.

Nedávno byl vydán také průzkum, ve kterém téměř všichni dotázaní generální ředitelé společností uvedli, že se připravují na recesi.

„Inflace se může ukázat jako překvapivě přetrvávající, což si vyžádá agresivnější zpřísnění měnové politiky,“ uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v nedávné zprávě o Spojených státech. „Další narušení světových trhů v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo jiné faktory by také mohly mít značný negativní dopad na růst reálného HDP a způsobit ještě vyšší inflaci.“

Fed zvýšil svou základní úrokovou sazbu z téměř nulové úrovně na začátku letošního roku na současné rozpětí 3,00 % až 3,25 % a varoval před těžkými časy. Snaží se snížit inflaci zpět na dvouprocentní cíl, aniž by způsobil recesi. (pro zajímavost – úroková sazba naší ČNB je 7 %; pozn. české redakce).

Překlad a redakční úprava původního článku: J. S.