„Česká republika se řadí mezi země, které Ukrajině pomohly nejvíce ze všech. Pomohli jsme převážně ženám a dětem, kterým jsme nabídli bezpečný úkryt do doby, než Ukrajinci vytlačí Putinovu armádu zpátky do Ruska,“ řekl dnes ministr vnitra Vít Rakušan.

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří utekli do České republiky z války a získali zde dočasnou ochranu, dostanou možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024. Umožňuje to balíček zákonů „Lex Ukrajina IV“, který 30. listopadu 2022 schválila česká vláda. Novely zákonů přináší i další změny, které ovlivní pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice.

Od 24. února, kdy válečná situace na Ukrajině způsobila masivní uprchlickou vlnu, udělilo Ministerstvo vnitra dočasnou ochranu 463 804 lidem (stav k 29. listopadu 2022). Její udělení se prokazuje tzv. vízovým štítkem, jehož platnost končí všem 31. března 2023.

Vzhledem k vývoji konfliktu nyní nelze předpokládat, že by se uprchlíci mohli v blízké době vrátit zpět do svých domovů. Vláda proto schválila možnost toto pobytové oprávnění prodloužit až do konce března 2024, uvádí Ministerstvo vnitra.

Podle ministra Rakušana vše nasvědčuje tomu, že to bude ještě nějaký čas trvat, a proto je nutné dočasnou ochranu prodloužit. Dodal, že „je hrdý na všechny české občany, kteří se na pomoci Ukrajině jakkoliv podíleli“.

Elektronická registrace uprchlíků do 31. března 2023

Celý proces prodloužení dočasné ochrany rozloží do několika etap, protože se týká velkého množství lidí. Prodloužení spočívá ve vylepení tzv. vízového štítku, při kterém je nutná osobní přítomnost na pracovišti Ministerstva vnitra.

Proto se Ukrajinci, kteří mají zájem nadále pobývat v České republice, budou muset do 31. března 2023 nejprve elektronicky zaregistrovat. Tato registrace jim pak zajistí přidělení termínu k osobní návštěvě konkrétního pracoviště, kde jim bude vyznačen nový vízový štítek. K tomu se budou muset dostavit nejpozději do 30. září 2023. Pokud se uprchlíci nezaregistrují, případně se v určeném termínu nedostaví k vyznačení štítku, dočasná ochrana jim zanikne.

Nespotřebovaných 560 milionů korun z programu ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření bydlení pro ukrajinské uprchlíky půjde na jinou pomoc pro Ukrajinu, jak 30. 11. schválila vláda, uvedlo podle Českých novin ministerstvo na Twitteru .

Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v Programu Ukrajina skončil 30. září. Podle ČTK v něm bylo připraveno 860 milionů korun: „Ze zbývající nespotřebované částky 300 milionů korun použije ministerstvo práce a sociálních věcí k vyhlášení mimořádné výzvy na podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi pro ukrajinské uprchlíky, kteří se v Česku nacházejí v dočasném nouzovém či nevyhovujícím ubytován,.“ uvedly České noviny.

Chladné roční období může přivést další uprchlickou vlnu

S ohledem na současný vývoj konfliktu na Ukrajině a nadcházejícímu zimnímu období však nelze vyloučit příchod další vlny uprchlíků, která může naplno zaměstnat kapacity Ministerstva vnitra a Policie ČR. Návrh proto počítá s možností, že vláda bude moci případně rozhodnout, že by prodloužení dočasné ochrany spočívalo pouze v elektronické registraci.

Poptávka po psychologické pomoci se zvyšuje

Kromě prodloužení dočasné ochrany dochází i k novelizaci dalších zákonů ovlivňujících pobyt ukrajinských uprchlíků v České republice. Na základě podnětu Ministerstva zdravotnictví se zjednodušují pravidla pro získání kvalifikace v oboru psychologie, neboť v souvislosti s příchodem osob zasažených válkou výrazně vzrostla poptávka po těchto službách.

Upravují se také pravidla pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro nadcházející školní rok. Zjednodušují se i pravidla pro vyřazení dítěte z mateřské školy ve chvíli, kdy se vrací s rodiči zpátky na Ukrajinu.

Aktualizováno 1. prosince 2022.