„Svět kolem nás směřuje k nové dynamické rovnováze, a všechno to, co jsme udělali, nebo neudělali, směřuje k obnovení dynamické rovnováhy. Ale příroda jako kdyby s člověkem nepočítala. A teď budu úplně kacířský: Podíl člověka na změnách životního prostředí je tři až pět procent, podle posledních studií, žádných 90 procent. Vůbec to není problém CO2,“ říká ekonom a prognostik, profesor Petr Staněk, bývalý poradce několika premiérů v rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti.

V posledních letech jsme byli podle profesora Staňka svědkem toho, jak se vědecká oblast začala deformovat. „Bohužel velká část vědy již nehledá pravdu a stává se slouhou politických elit a vědecky zdůvodňuje všechny nesmysly, od toho, co jste viděla v covidu až po novou geopolitickou architekturu,“ říká bývalý poradce Světové obchodní bankyMezinárodního měnového fondu v rozhovoru s Martinou Kociánovou.

TIP: Gregory Wrightstone odhaluje lži doprovázející „klimatické změny“ a agendu kontrolovat společnost

Rozhovor s profesorem Staňkem