Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Prostředky byly Evropskou komisí dle Ministerstva průmyslu a obchodu uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci řady reformních opatření v oblastech digitálního vzdělávání, elektronického zdravotnictví či investic do rekonstrukce dopravní infrastruktury. 

„Mám pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšnému splnění souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci programu NextGenerationEU. Jakmile dají členské země EU zelenou, obdrží Česko více než 22 milionů korun, a to díky dobrému pokroku v plnění Národního plánu obnovy,“ informovala v únoru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Česko v rámci mimořádného fondu obnovy zatím dle ministerstva získalo prostředky ve výši přes 1,8 miliardy EUR, které by měly přispět k růstu hospodářství a posílení jeho odolnosti vůči budoucím výzvám. Celkově bude moci ČR na plnění cílů Národního plánu obnovy využít až 7 miliard EUR ve formě dotací, uvádí tisková zpráva ministerstva.

„Naše úsilí se vyplatilo. Poté, co nám Evropská komise v únoru schválila žádost o platbu, nám ji nyní proplatila. Díky splnění prvních 37 milníků a cílů obdržela Česká republika přes 22 miliard korun, lidé to poznají například na rychlejších vlakových spojích či v digitálních službách,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„V neposlední řadě vítáme důležitá opatření na zvýšení energetické účinnosti železnic a veřejných budov,“ dodala ke schválení dotace pro Česko von der Leyenová.

Český plán obnovy má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu jsou naplánovány do roku 2026.

Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Celková bilance

V průběhu roku 2022 obdržela dle webu ministerstva financí Česká republika z rozpočtu EU příjmy celkově ve výši celkem 117,4 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,5 mld. Kč. ČR tak za loňský rok obdržela o téměř 51 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Za kladným saldem v roce 2022 stály především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši téměř 83 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,6 mld. Kč, informovalo ministerstvo.

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do konce roku 2022 zaplatila do rozpočtu EU 809,8 mld. Kč a získala 1,82 bil. Kč.