ČR: Prezident Petr Pavel věnoval dvoudenní návštěvu Moravskoslezskému kraji. Podle svých předvolebních slibů, že „bude věnovat velkou pozornost a začne právě návštěvou strukturálně postižených krajů“.

„V Moravskoslezském kraji jsem se chtěl dozvědět více detailů k tomu, jak se daří řešit specifické problémy související například s transformaci po-hornické krajiny, regionálním rozvojem, nezaměstnaností a kvalitou ovzduší. Kromě problémů je tady ale i spousta příkladů dobré praxe, které mohou být pro ostatní inspirací,” uvedl prezident Pavel. Návštěvu zahájil v úterý 28. 3. v Ostravě na setkání s vedením kraje.

Prezident si všímá významu vzdělání v regionu a jeho vlivu na zvyšování kvality života – a jaký je faktor udržení mladých lidí v regionu. Na téma hovořil prezident v úterý se studenty Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kam ho doprovodila i manželka Eva Pavlová, a následně i s učiteli a studenty Ostravské univerzity. Právě s vylidňováním se region vážně potýká, uvedl Komunikační tým prezidenta Petra Pavla.

„Ve spoustě zemí už pochopili, že vzdělání je priorita, a my máme nejvyšší čas, abychom ke vzdělání začali přistupovat jinak – investovali do něj a posuzovali vše, co děláme v tomto ohledu tak, že tím připravujeme mladé lidi na budoucnost,“ usoudil Petr Pavel.

Zatímco v nošovické automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech byl prezident svědkem inovačních trendů a vývoje, v dole Darkov se horníci musejí vyrovnávat s postupným uzavíráním dolů.

„Je to nepříjemné období, ale nemusí to být smutná událost, pro většinu práce ještě na dlouho bude, pro některé z vás to může být nová příležitost,” řekl Pavel na setkání s horníky. Prezident Petr Pavel se po Václavu Havlovi stal po více než 30 letech prvním prezidentem, který sfáral do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru, uvedl hradní web.

Na cestě do Moravskoslezského kraje prezidenta doprovázela i manželka Eva, jež měla v jednom z bodů školství – v rámci oslav Dne učitelů v Ostravě pedagogům poděkovala.

„Vzdělávání dětí považuji za klíčovou profesi v naší zemi. Kvalita pedagogické práce má zásadní dopad na formování budoucích generací,” vysvětlila Eva Pavlová i v reakci na to, že právě vzdělávání bude jedním z jejích příštích témat a dodala:

„V rychle se měnícím světě nároky na pedagogy i děti stále rostou, jak se ukázalo mimo jiné během období covidu. Z pedagoga se stává multioborový pracovník, který kromě předávání znalostí musí dobře rozumět dětské duši a adaptovat se na nové technologie a přístupy.“

Kromě školství se paní Pavlová věnovala také seniorům v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. S vedením a zaměstnanci mluvila o hrazení péče pro seniory, mezihraniční spolupráci a trendech využívání těchto sociálních služeb.

„Jeli jsme cíleně tam, kde systém funguje, abychom zjistili, proč – a mohli dobré zkušenosti předávat dál. Jde mimo jiné i o to, že práci tam lidé dělají ze srdce a z přesvědčení”.

Svůj program zakončila prohlídkou empírového zámku Fryštát v Karviné.

Prezident svůj středeční program uzavřel jednáním s primátorem a dalšími zástupci města Karviná, a také diskusí s iniciativou Dokořán, která usiluje o zvyšování kvality života na Karvinsku.