Žádná čínská korporace neexistuje nezávisle na Komunistické straně Číny, upozornil politiky kanadský odborník na Čínu a bývalý diplomat v Pekingu. V souvislosti se změnou zákona o investicích varoval, že každé duševní vlastnictví získané čínskou firmou prostřednictvím investice do kanadského partnera stejně nakonec skončí v rukou čínského režimu.

„Žádné čínské průmyslové podniky neexistují nezávisle na čínském stranickém státě,“ uvedl Charles Burton, vedoucí pracovník Macdonald-Laurierova institutu a bývalý diplomat v Číně.

Burton a další experti a zúčastněné strany vypovídali 1. května před výborem pro průmysl a technologie Dolní sněmovny kanadského parlamentu v souvislosti s diskuzí o návrhu zákona C-34, který se snaží změnit tamní zákon o investicích tak, aby lépe chránil ekonomickou bezpečnost Kanady.

„Všechny čínské nadnárodní podniky jsou plně integrovány do stranicko-státního, korporátního, vojenského a bezpečnostního aparátu ČLR [Čínské lidové republiky], protože jak řekl generální tajemník strany Si Ťin-pching … ,strana vede všechno‘,“ řekl Burton.

Reagoval tak připomínky ministra pro inovace Françoise-Philippa Champagne, který před výborem vypovídal 26. dubna, a který uvedl, že státní podniky z Číny by mohly investovat do odvětví kritických nerostů pouze za výjimečných okolností.

Podle Burtona by ale měla být každá zahraniční investice z Číny podrobena „nejpřísnějšímu“ testu národní bezpečnosti bez ohledu na odvětví a na to, zda jde o státní či soukromý subjekt. Jakékoli duševní vlastnictví, k němuž se čínský podnik dostane prostřednictvím investice do kanadského partnera, „bude samozřejmě tajně převedeno kanály komunistické strany Číny“. Režim pak tuto technologii využije k prosazování svých vlastních zájmů, uvedl expert.

Při zdůvodňování toho, že čínské firmy jsou pod kontrolou státu, Burton uvedl příklad telekomunikačního gigantu Huawei.

Společnost „se sama neoznačuje za čínský státní podnik, ale stejně jako všechny instituce ČLR její organizační schéma naznačuje, že pobočka Komunistické strany Číny má při rozhodování o společnosti Huawei přednost před představenstvem společnosti“.

Kanadská vláda loni v květnu oznámila, že z bezpečnostních důvodů zakazuje zařízení Huawei v bezdrátové infrastruktuře 5G v zemi, ale společnostem, které je již nainstalovaly, umožnila odstranit je do června 2024.

Návrh zákona C-24 má udělit pravomoc ministru pro inovace a ministru pro veřejnou bezpečnost, aby stanovili podmínky pro investiční transakci bez nutnosti získat schválení od vládního kabinetu, jak je tomu v současné době. Cílem je urychlit proces kontroly investic a učinit jej pružnějším.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.