Tuhle jsem dostal od kamaráda screenshot z článku o pitevních nálezech lidí, kteří zemřeli po očkování. Vyšel v renomovaném Lancetu (přesněji v Lancet preprints). Téma mě zaujalo, a tak jsem otevřel odkaz – a ejhle! Článek tam nebyl. Prý ho smazali, protože prý „závěry studie nejsou podporovány metodikou studie“.

Trošku jsem hledal v archivu. Stalo se dne 6. července, v den výročí upálení Jana Husa, člověka, který chtěl hlásat pravdu a nechal se pro pravdu zavraždit. V 02:45 hodin byl článek zveřejněn, v 13:50 hodin byl smazán. Vydržel na stránkách Lancetu jen 11 hodin.

Nechci teď vůbec hodnotit kvalitu článku. Chci hodnotit postup editorů. Jde mi totiž o princip. Za normálních okolností proběhne recenzní řízení, které článek posoudí, a pokud nalezne závažné nedostatky, článek je „stažen“ (retracted). To se nyní nestalo. Článek byl kompletně smazán.

No a co, řekli byste si, jaký je v tom rozdíl? Velký. Je-li článek stažen, může si ho čtenář stále svobodně přečíst, jen je velkým nápisem informován o stažení článku.

Je-li článek smazán, čtenář si ho přečíst nemůže. Čili cenzura jako hrom. Nesmíte si přečíst to, že většina pitevních nálezů podporovala domněnku o vakcíně jako příčině úmrtí. Nesmíte si přečíst to, že většina takových úmrtí se odehrála do 14 dnů po očkování. (K tomu dodávám, že tito lidé byli zřejmě podle platných pravidel paradoxně vedeni ve statistikách jako neočkovaní).

Naštěstí mi jiná kamarádka článek našla, a vy si ho můžete přečíst a sami posoudit, jestli je natolik závadný, že ho moudrý cenzor pro vaše dobro smazal za 11 hodin od zveřejnění.

Závěrem musím vzpomenout na našeho premiéra pana Fialu, který by měl z novodobých inkvizitorů určitě radost – to je totiž zářný příklad jeho pojetí „práva na korigované informace“. Pane Fialo a cenzorští šmejdi z Lancetu! Přečtěte si knihu O svobodě myšlení a slova od Johna Stuarta Milla: „Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet.“

Hezkou neděli přeje VČ

P.S. zde je odkaz na původní článek – podle MÉHO pojetí svobody slova a svobody myšlení má každý právo na to, aby si informace posoudil a zkorigoval sám.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.