V Itálii skončil 1. srpna „občanský příjem“ pro téměř 170 000 domácností. Informace o tom přišla teprve v pátek – textovou zprávou. Očekávají se protesty, zejména na jihu země.

Itálie očekává protesty: odbory a sociální iniciativy se mobilizují kvůli blížícímu se konci „občanského příjmu“. V některých městech se již konala shromáždění před kancelářemi sociální agentury INPS. V Terrasini jeden nezaměstnaný vyhrožoval, že zapálí kancelář starosty.

Nejen skutečnost, že od 1. srpna již téměř 170 000 domácností nemá nárok na občanský příspěvek, vyvolává emoce. Zvláštní podráždění vyvolal styl, jakým bylo snížení příspěvku oznámeno.

Stalo se tak prostřednictvím textové zprávy, a to pouhé čtyři dny před změnou: 28. července byla informace rozeslána všem, kterých se změna týká. Od nynějška budou příspěvek dostávat pouze domácnosti, v nichž žijí nezletilí, zdravotně postižení nebo lidé starší 65 let. Je pravděpodobné, že zejména na jihu země dojde k rozhořčení, neboť Neapol je městem s největším počtem příjemců této dávky.

Vláda chce „postupnou demontáž“

Vláda pod vedením premiérky Giorgie Meloniové dlouho avizovala, že tzv. Občanský příjem („Reddito di Cittadinanza“) se nestane trvalou institucí. Hovořila o „postupné demontáži“. Také postupné rušení občanských příspěvků pro postižené se dalo předpokládat již zhruba měsíc. Nyní však přišlo poněkud náhle.

Výše dávky činila 780 eur (18 720 Kč) pro jednotlivce a 1 280 eur (30 720 Kč) pro páry. Plánované náklady ve výši 15 miliard eur (360 miliard Kč) měly být financovány výhradně z úvěru. Řím chtěl tímto opatřením posílit kupní sílu chudších občanů. Tímto způsobem měly být příjmy občanů refinancovány prostřednictvím vyšší spotřeby.

„Občanský příjem“ zavedla v roce 2019 vláda Giuseppe Conteho jako formu „nepodmíněného základního příjmu“. Pravicová Lega tehdy tuto myšlenku přijala od Hnutí pěti hvězd, s nímž vytvořila koalici. Občanský příjem měl být „největší investicí do lidského kapitálu v italské historii“. Alespoň to tehdy prohlásil ministr práce Luigi di Maio.

Mezitím se v Římě hovoří o rozsáhlém zneužívání v souvislosti s tímto příjmem. Motivace ke skutečnému nástupu do zaměstnání s ním nebyla spojena.

Úspěch, nebo propadák?

Národní statistický úřad potvrdil některé úspěchy koncepce. Občanský příjem vyvedl z chudoby asi milion lidí. Kromě toho pomohl zmírnit následky pandemie covidu a následné recese.

Kritici si naopak stěžovali, že občanský příjem nedosáhl na 56 % chudých v Itálii. V žádném případě nebyl tak „bezpodmínečný“, jak jej vykreslovalo hnutí Pět hvězd. Nebyl dostupný lidem, kteří žili v zemi méně než deset let nebo alespoň 24 měsíců před podáním žádosti.

Občanský příjem se nevyplácí v hotovosti, ale prostřednictvím dobíjecích předplacených karet. Příjemci jej mohou používat k nákupu zboží a služeb nebo k výběru hotovosti – v rámci měsíčního limitu. Kromě toho se musí zaregistrovat na úřadu práce a podepsat „pakt o sociálním začlenění“. Ten mimo jiné zajišťuje účast na neziskových pracovních příležitostech – v rozsahu až 16 hodin týdně.

Naposledy vláda omezila maximální dobu pobírání příjmu občana na sedm měsíců. To se týkalo všech, kteří nesplňovali nebo přestali splňovat určité podmínky.

Standardní šek jako přechodné opatření do konce roku

Ti, kterých se konec příjmu občana týká, mohou nyní na příslušných pracovištích INPS požádat o tzv. jednotný šek. K tomu je třeba podat novou žádost. Jedná se o jednorázový a univerzální příspěvek, který mají využít domácnosti s dětmi v soukromí.

Výše jednotného šeku závisí na ekonomické situaci příslušné rodiny. Rozhodujícím faktorem je tzv. hodnota ISEE. Tato zúčtovací jednotka je ukazatelem příjmů a majetku. Částka vyplácená na jedno dítě se pohybuje od 54,10 (1299 Kč) do 189,20 eur (4541 Kč) v závislosti na klasifikaci.

„Aktivace“ má hrát mnohem větší roli než v případě občanského příjmu

Od 1. ledna občanský příjem zcela ustoupí systému „příspěvku na integraci“. Ten nahradí příjem občana „integračním příspěvkem“ a „aktivačním nástrojem“.

Dávka je určena především rodinám se zdravotně postiženými osobami, nezletilým a osobám starším 60 let. Mohou využívat příspěvek až do výše 6 000 eur (144 000 Kč) ročně a příspěvek na nájemné maximálně do výše 3 360 eur (80 640 Kč) ročně.

Příjemci musí žít v Itálii nejméně pět let, z toho poslední dva roky nepřetržitě před podáním žádosti. Výše ISEE nesmí přesáhnout 9 360 eur (224 640 Kč) a příjem rodiny musí být nižší než 6 000 eur (144 000 Kč) ročně. Příspěvek je vyplácen nepřetržitě po dobu maximálně 18 měsíců. Po přerušení na jeden měsíc je možné požádat o další prodloužení na dalších 12 měsíců.

Dávky jsou podmíněny tím, že se lidé zapojí do činnosti a sociálního a profesního začlenění. Lidé s příjmem nižším než 6 000 eur (144 000 Kč) ročně dostávají podporu ve výši 350 eur (8 400 Kč) po dobu až 12 měsíců, pokud navštěvují kvalifikační nebo rekvalifikační kurzy.

(S využitím materiálů dpa)

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.