Řada solárních společností nadále přímo či nepřímo odebírá materiály ze Sin-ťiangu, přestože je tento region známý porušováním lidských práv, například nucenou prací, uvádí výzkumná zpráva britské univerzity.

Fotovoltaický průmysl, jemuž dominují čínské podniky, se stal terčem kritiky za své vazby na čínskou autonomní oblast Sin-ťiang, která je kritickým dodavatelem polykřemíku, materiálu používaného při výrobě solárních panelů. Odhaduje se, že na tento region na severozápadě Číny připadá téměř třetina celosvětové produkce polykřemíku a také produkce křemíku metalurgické kvality, který se používá k výrobě polykřemíku.

Sin-ťiang je ovšem také známý jako region, kde Komunistická strana Číny tvrdě pronásleduje původní ujgurské obyvatelstvo. Zpráva OSN z 30. srpna popisuje v této oblasti dlouhodobě probíhající genocidu, tisíce zmizelých lidí, mučení, násilné regulace porodnosti, nucené pracovní tábory, represe, zneužívání a další vážná porušování lidských práv čínskou vládou

Organizované odborové skupiny v posledních letech vyzývají Bidenovu vládu, aby zablokovala solární výrobky ze Sin-ťiangu kvůli obavám o dodržování lidských práv. Podle zprávy, kterou v úterý zveřejnila anglická Sheffield Hallam University (SHU), je však naprostá většina solárních modulů vyráběných po celém světě nadále vystavena riziku, že pochází z autonomní oblasti.

„Výroba v Číně vystavení výrazně zvyšuje. Zdá se, že někteří z největších světových výrobců modulů rozčlenili své dodavatelské řetězce tak, aby vytvořili produktovou řadu, o níž tvrdí, že neobsahuje vstupy z XUARu (Sin-ťiangu), ačkoli důkazy těchto tvrzení se u jednotlivých dodavatelů liší,“ uvádí se ve zprávě.

Autoři poukazují na to, že „společnosti, které vytvořily dodavatelské řetězce údajně bez vstupů z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, nadále odebírají výrobky od dodavatelů nebo subdodavatelů, kteří jsou vystaveni působení Ujgurské oblasti v jiných výrobkových řadách“.

Zpráva se ve svém hodnocení zaměřila na pět největších výrobců solárních panelů na světě a také na některé menší značky. Z deseti výrobců solárních zařízení, kteří byli ve zprávě hodnoceni, u většiny z nich bylo riziko expozice vůči vstupům ze Sin-ťiangu „vysoké“ nebo „velmi vysoké“.

Společnosti JA Solar, LONGi Solar, Maxeon Solar Technologies, Qcells, REC Group a Trina Solar měly provozy s „velmi vysokým“ rizikem, zatímco podniky Canadian Solar, Jinko Solar a Tongwei Solar měly provozní hodnocení „vysoké“.

Reakce firem

Zpráva SHU poukázala na nedostatečnou transparentnost při určování, zda produktová řada obsahuje položku spojenou se Sin-ťiangem.

„Někdy je nemožné určit, zda je tomu skutečně tak, že tyto vyhrazené produktové řady neobsahují vstupy z XUARu, protože společnosti nezveřejňují dostatečné informace o dodavatelském řetězci,“ uvádí se ve zprávě.

„Navzdory značnému celosvětovému tlaku na zvýšení transparentnosti se informace týkající se zdrojů solárního průmyslu postupem času stávají méně transparentními, což znemožňuje světu získávat zdroje etickým způsobem,“ podotýkají autoři.

Některé společnosti v reakci na zprávu uvedly, že jejich dodavatelské řetězce neobsahují vstupy ze Sin-ťiangu, zatímco některé tuto otázku obcházely. Některé firmy také trvaly na tom, že v údajích o dodavatelském řetězci použitých ve zprávě jsou chyby.

Společnost Jinko Solar uvedla, že má „nulovou toleranci k využívání nucené práce a stejná kritéria rozšiřuje i na své dodavatele“. V květnu společnost oznámila prodej svého majetkového podílu v provozu v Sin-ťiangu.

Společnost LONGi Solar uvedla, že firma „vždy dodržovala a bude dodržovat platné zákony a obchodní etiku v jurisdikcích, kde působí“.

Společnost Maxeon uvedla, že solární panely vyráběné touto společností „obsahují polykřemík vyrobený v několika zemích mimo Čínu s nulovým podílem čínských výchozích materiálů“.

Společnost Tongwei Solar uvedla, že dodržuje „maximální integritu při provozování našeho podnikání a přísně dodržuje všechny platné zákony a předpisy jak v Číně, tak v každé zemi/regionu, kde působíme“.

Solární průmysl ve Spojených státech podniká kroky proti problému nucené práce. Letos v únoru podepsalo více než 340 společností závazek (pdf) Asociace solárního energetického průmyslu (SEIA), že zajistí, aby „solární dodavatelský řetězec neobsahoval nucenou práci, a zvýší povědomí v rámci odvětví o tomto důležitém problému“.

Nedávná zpráva neziskové výzkumné firmy mezitím upozorňuje na uhlíkovou náročnost výroby fotovolaických článků v Číně. Zpráva organizace Environmental Progress tvrdí, že solární panely vyrobené v Číně produkují při své výrobě zhruba třikrát více emisí uhlíku, než uvádí Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen a doplněn.