Novelu chce vláda projednat ještě o prázdninách. Půjde o revoluční krok v rámci celé EU i globálně

Na českém trhu se v tuto chvíli prodávají psychoaktivní látky, které nepodléhají žádné kontrole a regulaci. Jedná sice o látky s nízkým zdravotním a společenským rizikem, nicméně jejich neomezená dostupnost může být nebezpečná zejména pro dětskou populaci. Cílem navrhované novely má být regulovaná nabídka psychoaktivních látek, resp. regulovaný trh. Informovala o tom Poslanecká sněmovna.

Jedná se o látky jako je kratom nebo tzv. CBD konopí a přístup k nim není v tuto chvíli omezen ani věkem, ani místem prodeje, protože nejsou kontrolovány jako omamné a psychotropní látky (OPL) mezinárodními úmluvami nebo evropskými předpisy.

Novela má zakázat prodej těchto látek prostřednictvím prodejního automatu a nezletilí by si neměli být tyto látky schopni koupit ani ve specializovaných prodejnách. Dále by měl být také zakázán přeshraniční prodej těchto látek při prodeji na dálku.

„Není možné, aby si tyto látky v neomezeném množství legálně kupovaly děti, aby si je kupovaly v automatech bez jakékoli kontroly nebo v podstatě v jakékoli prodejně. To je to hlavní, co musí vyřešit naše novela, která jednoznačně stanoví zákaz prodeje podobných látek nezletilým nebo z automatu,“ uvádí jedna z navrhovatelek novely, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Skupina poslanců napříč politickým spektrem připravila urychleně novelu, která zavádí nové kategorie látek – tzv. psychomodulační a psychoaktivní látky (mají předpokládanou psychoaktivitu, avšak neznámé riziko pro zdraví). Ta má zavedením nových kategorií látek vyplnit regulační vakuum mezi neregulovanou dostupností na jedné straně a mezi prohibicí látky s přísným vymáháním zákazu v trestněprávní rovině na straně druhé.

„Jde o revoluční krok v rámci celé EU i globálně. Nový seznam bude mít možnosti přísné regulace nových návykových látek, ale nebude se pohybovat v prohibičním a kriminalizačním módu. Na tento seznam by mohla vláda vkládat látky, které nejsou kontrolovány mezinárodními úmluvami,“ říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

S psychoaktivními látkami tak nebude možné nakládat jinak než pro výzkumné účely a bude zakázáno jejich uvádění na trh. Nové seznamy látek teprve stanoví vláda nařízením. „Vláda pak bude muset rozhodnout, zda například kratom, či HHC na seznam zařadí. To není automatické. Musím tedy upozornit, že pokud se prodejci nebudou držet nějaké etiky a od září se budou opět masově řešit tyto, a další nové látky na školách, bude se jen těžko obhajovat jejich zařazení na seznam, a ne opět na seznam zcela zakázaných látek vedle heroinu, kokainu a dalších pěti set látek,“ vysvětluje Vobořil.

Psychomodulační látky budou muset být zároveň označeny tak, aby spotřebitel obdržel všechny relevantní informace včetně zdravotního a bezpečnostního varování. Počítá se také se zavedením spotřební daně z psychomodulačních látek, jež bude příjmem státního rozpočtu.

Návrh zákona se skládá ze sedmi částí, které obsahují novelizace zákona o návykových látkách, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o regulaci reklamy, a další. Návrh právní úpravy připravovala déle než rok odborná pracovní skupina ustanovená pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a národním koordinátorem pro protidrogovou politiku.

Návrhu, který mění původní zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, se posléze na základě koaliční dohody všech pěti vládních stran ujala skupina poslanců „napříč politickými stranami“.

„Věřím, že tento urychlený proces dokáže vyřešit podle mě v tuto chvíli ten nejpalčivější problém s neomezeným prodejem psychoaktivních látek na českém trhu a pomůže tak rychle ochránit zdraví těch nejdůležitějších, našich dětí,“ uzavírá Němečková Crkvenjaš.