„Dochází k základní nerovnováze. Ta skončí tak, že překročíme nějakou mez stability, o které nevíme, jaká je, a ustanoví se nová. Věřím tomu, že v sobě nosíme zakódovanou zkušenost mnoha stovek generací jdoucí až k primátům a že pokud naše receptory, a to nikoli jen rozumové, zjišťují základní změny, dostaneme strach. Já také. Většinou ho neumíme rozplést. A projeví se to větší agresivitou, konfliktností, snahou více chránit sami sebe, jsme víc naštvaní. Tak to prostě je.“

Tento výrok jsem našla v sedm let starém rozhovoru s mým dnešním hostem, tedy v rozhovoru z roku 2016, kdy se svět už viditelně měnil, ale změny přece jen ještě nenabraly současné tempo. To, jak přesně tato slova vystihují současnou dobu, je až zarážející, a tak jsem si autora těchto slov opět pozvala k nám do studia, abychom si popovídali o tom, jak hodnotí dobu, kterou prožíváme právě nyní. Mým hostem je geolog, filozof, esejista, popularizátor vědy, Václav Cílek.

Přepis celého rozhovoru naleznete zde.