S Markem Baranyem, včelařem z Machulinec, jsem se sešla, abychom spolu vedli rozhovor, v němž spojíme téma včelařství a dětí. Zajímal mě jeho názor na to, co se děti mohou od včel naučit a proč by vlastně měly v raném věku navštěvovat včelín.

Včelař Marek Baranya pochází z obce Machulince. „Náš dědeček se celý život staral o včely, byl chovatelem včelích královen, desítky let byl předsedou včelařského spolku. Apuka, jak jsme pradědečkovi říkali, nebyl o nic menší včelař a oba chovali včely, dokud jim to zdraví dovolilo,“ vzpomíná Marek a dodává: „Naše mladé generace jsou obklopeny pozlátkem bez hodnot. Potkávám mladé lidi bez svědomí, bez cti, bez hodnot a cílů, kteří marní čas neřestmi. V mládí jsem dělal stejné chyby.“

Práce se včelami v Markově včelíně, květen 2023.

Marek včelaří již pět let bez použití agresivních chemikálií a za tu dobu mu v jeho včelíně neuhynulo žádné včelstvo. „Včely mě vždycky přitahovaly svou dokonalostí, která jim pomáhá přežít miliony let. Člověk je s přírodou spojen stejně jako příroda s ním, i když se tváříme, že se nás to netýká. Cesta, kterou se naše generace ubírají, je pro náš organismus a přírodu natolik destruktivní, že si takové počínání jednoho dne vybere svou daň,“ vysvětluje upřímně.

Proč by podle vás měli rodiče své děti seznamovat se včelami?

Seznámit děti se včelami znamená také seznámit je hlouběji s přírodou, která je přirozeným prostředím člověka. Spojení s ní ve velmi raném věku pomáhá vytvářet vnitřní rovnováhu. Včely létají z jednoho květu na druhý a opylují je. Bez nich by se květiny nemohly dále rozmnožovat, a život by tak bez nich nebyl možný.

Včely jsou nejdokonalejším společenstvím hmyzu, které přispívá k fungování koloběhu života v přírodě a svou činností jej neustále přetváří. Ne nadarmo se o nich říká, že jsou dětmi slunce. Každý, kdo měl někdy možnost s nimi pracovat nebo být v jejich přítomnosti, pocítil, že vyzařují energii. Určitě jste už slyšeli o apiterapii, včelí vodě, dýchání včelího vzduchu, apidomikách a podobně. Včely mají blahodárné účinky i na ty nejmenší jedince.

V dnešním rychlém světě je velmi přínosné vést děti k přírodě a vysvětlit jim, jak zde funguje symbióza. Až jednou vyrostou a budou vystaveny stresu a nezdravému životnímu stylu, budou si pamatovat, kde je místo, odkud lze načerpat energii, volně a zhluboka dýchat a jak se vrátit k harmonii. Někteří z nich se možná v budoucnu stanou včelaři, jiní budou fascinováni fotografováním volně žijících ptáků, další se spokojí s procházkou v přírodě se svým psem. Důležité je vracet se v těžkých časech na místo, kde můžeme znovu najít rovnováhu. Poznávání přírody a pochopení jejího fungování v útlém věku může být jen přínosné.

Pobyt v přírodě dá dětem mnohem víc než koukání na displej mobilního telefonu. Nevidím nic špatného na osvojování si nejnovějších technologií, ale vše má svůj čas a místo. Pro rozvoj dětí je mnohem důležitější pochopení základních principů přírody prostřednictvím přímého pozorování. Na příkladu včel je možné děti naučit základy matematiky, geometrie a přírodních věd. Jedno je jasné – včely jsou jako brána k pochopení fungování přírody. Pokud je vynecháme a půjdeme se učit o přírodě, aniž bychom pochopili včely a jejich život, bude to jako číst knihu od konce.

Včely při práci v Markově včelíně, květen 2023.

Co všechno se mohou děti o včelách dozvědět?

Neříkám, že by nám naše malé děti ve věku tří a čtyř let měly pomáhat se zajišťováním zootechnických úkonů a s Demareého metodou chovu včelstva. Nicméně i v tak nízkém věku se mohou pozorováním tohoto fascinujícího hmyzu naučit, že mají výstupní otvory z úlů obrácené na jihozápad. Naučí se, že slunce vychází na východě a že když první paprsky prosvítí úl, je to pro včely signál, aby vyletěly ven a začaly svou každodenní užitečnou práci. Včela není jako člověk, nikdy nedělá nic jen pro sebe, ale vždy pro celé společenství a pro přírodu. Malí zájemci o včely mohou vidět, že než slunce zapadne, vracejí se létající včely a přinášejí do úlu poslední nektar, pyl a vodu. Na tomto jednoduchém příkladu je můžeme naučit světové strany nebo to, jak příroda reaguje na den a noc. Včely také reagují na roční období a na zimní a letní slunovrat.

Kromě toho máme možnost při práci u včelího úlu pozorovat, jak kvetou jednotlivé rostliny a stromy a zároveň se naučit jejich názvy. Seznámíme se s mnoha zdraví prospěšnými bylinami, dobou jejich kvetení, dobou sběru a s jejich léčivými účinky. Podle věku dětí a jejich zájmu jim můžeme také zblízka ukázat život včel. Fascinujícím zážitkem je pohled na líhnutí mladé včelky, ke kterému v úlu dochází velmi často. Stejně tak mohou děti vidět na jednom plástu včelí dělnice, včely, které v úlu vykonávají všechny pracovní činnosti, trubce, kteří jsou nedílnou součástí včelstva, a pokud budou mít štěstí, uvidí i královnu. Kdysi se jí říkalo král. Nechtělo se jim věřit, že by tak důležitou roli v organizovaném společenství měla na starosti samička. Když ji však viděli klást vajíčka, vzdali to a uznali, že je to královna.

V současné době již existuje velké množství kurzů pro mladé včelaře, přednášek a kroužků pro děti a samozřejmě včelařských dnů, které přispívají ke vzdělávání nejmladších včelařů. Díky vzdělávání děti zjišťují, kolik kilometrů je třeba uletět, aby se získala lžíce skutečně kvalitního medu. Dozvědí se, jaké vitamíny, minerály a stopové prvky tato super potravina obsahuje. Včelaři jim vysvětlí, co je to pyl, perga (rouskový pyl zvaný včelí chléb), rozdíl mezi nektarem a medem a mnoho dalších věcí. V závislosti na věku se během včelařského roku seznámí také se základy chovu včelstev a zároveň se dozví (ještě před samotným včelařením), zda by je takový koníček vůbec bavil, protože včelaření je koníček na celý život.

Včelař Marek a jeho tříletý synovec Miško, který mu se včelami ve včelíně pomáhá.

Jak vybrat vhodné místo pro včelín, rozhodne-li se někdo začít včelařit?

Při výběru místa pro budoucí včelín je třeba využít znalosti z pozorování včel v přírodě. Musíme se na místo dívat očima včel a přemýšlet o tom, kde bychom chtěli mít včelín, kdybychom byli včelami. Leták (usnadní přílet včel do nástavku pomocí česnového otvoru) bychom měli umístit na jihozápad. Ráno a dopoledne by na úl mělo svítit slunce a odpoledne by včely měly mít stín. Další důležitou věcí je dostupnost pastvy pro včely – zdroj nektaru v dosahu maximálně 5 km, ideálně však 3 km. V okolí včelína by měla být bohatá nabídka květů, a tedy i pylu pro líhnoucí se mladé včely. Nemělo by se zapomínat ani na zdroj vody, který lze nahradit napáječkou. Vlhké prostředí není vhodným místem pro umístění včelína, protože výrazně přispívá k plísňovým onemocněním nebo zvápenatění včelího plodu a také k Nosema ceranae, jinému střevnímu plísňovému onemocnění.

Rozdíl je, pokud včelíny umístíme v intravilánu a extravilánu. Pokud se rozhodnete pro intravilán, vždy jde o komunikaci mezi sousedy. Pokud je váš soused alergik a štípance hmyzu ho vážně ohrožují, bude mít v případném soudním sporu vždy přednost ochrana lidského života. Umístění včelína v extravilánu má však i své nevýhody. V blízkosti včelína může žít například medvěd, který může během několika minut změnit obydlí včel k nepoznání. Problémem je také vandalismus a stále častější krádeže včelstev, zejména na začátku jara. V neposlední řadě nezapomínejme, že včelín není jen místo, kam umístíme úly, ale kus přírody, který bychom měli sami zvelebovat, aby se včelám dobře dařilo. Výsadba květin, ovocných stromů a lip, které jsou dědictvím včelařů, pozitivně přispěje k včelí pastvě. Koneckonců včely nám mnohonásobně vrátí to, co jim dáme my.

Zvládne včelaři pomáhat i malý předškolák?

Rozhodně ano. Začínáme hrou a poznáváním pracovních nástrojů včelaře, pozorováním včel na plástu nebo na včelím letáku. Šikovný předškolák může už před prohlídkou úlu a během ní asistovat včelaři při vykuřování úlu kuřákem. Dále může pomáhat s natíráním včelích úlů, sázením medonosných rostlin apod. Už na základní škole si mohou děti vyzkoušet, jak se označuje včelí královna u trubců. Ta nemá žihadlo a v případě rozmáčknutí nepředstavuje pro včelí společenství tak velkou ztrátu. Co se týče středoškoláků, znám dokonce takové, kteří absolvovali včelařské kurzy a už mají vlastní úly. Pod hlavičkou Slovenského svazu včelařů existuje také projektová škola pro výuku včelařství na Střední včelařské škole v Pruském.

Vše záleží na věku a zručnosti, stejně jako na schopnosti vcítit se do života včel. Včelařství není pro každého, nebo jinak řečeno, každý má talent na něco jiného.

Děti na přednášce o včelách.

Čeho se vyvarovat při návštěvě úlu s dětmi?

Je dobré si uvědomit, že včely o naší přítomnosti vědí. Reagují na naše jednání a vibrace, které při něm vytváříme. Není vhodné být příliš hlučný, nervózní, navoněný, dělat rychlé a prudké pohyby, a tím rušit jejich prostředí. Je třeba být vyrovnaný, dýchat lehce a plynule, být naprosto klidný, odhodit strach i stres. Včely z nás vycítí úplně vše.

Včely mají svou letovou dráhu. Pokud jdeme před letáky, zvyšujeme pravděpodobnost, že nás bodnou, a to i v případě relativně mírných včelstev. Obcházejte včelstva zezadu a zpracovávejte je odtud. Případně je můžeme zpracovávat z boku, abychom nebránili letcům v dráze letu, když se vracejí. Včely mají oči umístěné na obou stranách. Při bližším zkoumání zjistíme, že se skládají z mnoha tisíc samostatných úlomků. Tyto fasetové oči poskytují rozmazaný, ale objemnější obraz. Včely jsou krátkozraké a vidí pouze na vzdálenost 40–⁠60 centimetrů. Z tohoto důvodu reagují podrážděně na prudké pohyby, ohánění se a běhání. Tyto rychlé reakce člověka mohou vyhodnotit jako nebezpečí a bodnout ho. Naopak dobře vnímají ultrafialové světlo, a proto mohou zjistit polohu slunce, i když je zataženo.

Pokud jde o ochranné pracovní pomůcky, jako jsou rukavice, někteří zkušení včelaři je vůbec nepoužívají. Jako návštěvníci včelína si z nich však v žádném případě nesmí brát příklad. Pokud neznáme svá včelstva a svůj zdravotní stav, mohou pro nás mít fatální následky, zejména v případě bodavé genetiky včel. Ke včelám se vždy chováme s respektem.

Zásadně si do včelína nenosím mobilní telefon ani jiná zařízení s GSM signálem, která včely při navigaci ruší. Je běžné, že včela letí přímo za někým, kdo telefonuje, aby ho bodla. Za takový útok na člověka zaplatí životem. Neví, že za dvě minuty váš hovor skončí.

Jak se připravit před návštěvou včelína a jaké je vybavení malého včelaře?

Každý z nás je jiný, a proto není dobré podceňovat svůj zdravotní stav. Rozhodně bych doporučil navštívit imunologa a nechat se otestovat na alergii na bodavý hmyz, dříve, než se rozhodnete včelařit. Nedělal bych takové rozdíly mezi vybavením pro malé nebo velké. Jediný rozdíl je ve velikosti oblečení. Základním vybavením je ochranný oděv, kuřák, rozrývač a smetáček. Podle způsobu včelaření a počtu včelstev se vybavení včelaře rozšiřuje a není to úplně levný koníček. Pokud se rozhodnete pro vlastní včelstvo, počítejte s investicí pro začátek až 24 000 korun. Své první včely však můžete dostat i darem a malý včelař si může nechat vyrobit úl například od svého otce, který má základní truhlářské dovednosti. Počítáme-li tedy jen nástroje, které jsem zmínil, můžeme to stáhnout na 2 400 korun. Záleží na tom, jak se bude včelám dařit a zda později pořídíme také úl. Cena medometu, který by nám měl vydržet několik let, se pohybuje kolem 9 600 korun.

Chtěl byste na závěr našim čtenářům něco vzkázat?

Svět včel je nesmírně zajímavý. Každé včelstvo je jiné, má jinou vůni a chování. Pochopit jejich svět je nesmírně obohacující! Proč se nepodělit s našimi nejmenšími o to, co včely bzučí už miliony let?

Děkujeme za rozhovor!

původního článku slovenské redakce Epoch Times přeložila K. K.