Technologický gigant Meta „vyčistil“ ze svých platforem tisíce falešných účtů, které byly podle společnosti propojeny s čínskými bezpečnostními orgány. Tyto účty vytvořily největší světovou online operaci s cílem „ovlivnit uvažování lidí v zahraničí“.

V nové zprávě, kterou společnost Meta zveřejnila 29. srpna, se uvádí, že odstraněné účty byly spojeny s operací v Číně, které komunita zabývající se kybernetickou bezpečností přezdívá „Spamouflage“.

Společnost Meta vyčistila více než 7 700 účtů na Facebooku, 900 stránek, 15 skupin a několik účtů na Instagramu, které byly s operací spojeny a podílely se mimo jiné na šíření pročínské komunistické propagandy a protiamerických nálad.

Meta však nebyla jediným hostitelem dezinformací placených Komunistickou stranou Číny. Zpráva říká, že „skrytá ovlivňovací operace“ byla aktivní na více než 50 platformách, včetně X (dříve Twitter), YouTube, TikTok, Reddit, Pinterest, Medium, Quora a Vimeo.

Za operací zřejmě stály osoby napojené na čínské orgány činné v trestním řízení. Pracovaly z geograficky různorodých oblastí Číny a zároveň se snažily vyvolat zdání, že aktivita pochází ze Spojených států.

„Síť provozovali geograficky rozptýlení operátoři po celé Číně, kteří zřejmě centrálně zajišťovali přístup k internetu a směrování obsahu… Přestože se osoby stojící za touto činností snažily skrýt svou identitu a koordinaci, naše vyšetřování odhalilo vazby na osoby spojené s čínskými policejními orgány,“ uvádí se ve zprávě.

Šíření dezinformací a pomluv

Ve zprávě společnosti Meta se uvádí, že vyšetřování, které kampaň odhalilo, začalo v roce 2022 poté, co média vynesla na světlo kampaň zaměřenou na jistou neziskovou organizaci zaměřenou na lidská práva.

Vlivová operace, kterou Meta odhalila, se zaměřovala na Spojené státy a jejich klíčové spojence a partnery, včetně Tchaj-wanu, Austrálie, Velké Británie, Japonska a čínské krajany žijící po celém světě. Většina zveřejněných dezinformací se snažila poškodit Spojené státy nebo propagovat Komunistickou stranu Číny (KS Číny), která má v Číně absolutní moc.

„Tato síť obvykle publikovala pozitivní komentáře o Číně a její provincii Sin-ťiang a kritizovala Spojené státy, západní zahraniční politiku a kritiky čínské vlády, včetně novinářů a výzkumných pracovníků,“ uvádí zpráva.

„Celkem odhadujeme, že Spamouflage je dosud největší známou tajnou vlivovou operací, která prostupuje napříč platformami,“ píší autoři zprávy.

Spamouflage také vytvářela a pokoušela se šířit konspirační teorie, které měly zřejmě podkopat důvěru ve Spojené státy a mezinárodní řád. Patřily mezi ně příběhy, které tvrdily, že Spojené státy zahájily covid dodávkami kontaminovaných mořských plodů do Číny, bombardovaly plynovody Nord Stream a dopustily se genocidy. V rámci operace byla rovněž prováděna propaganda zaměřená na Tchaj-wan, která vyzývala jeho vojenské vedení, aby se vzdalo Číně dříve, než vypukne válka.

Přestože mnoho z tisíců účtů používaných Spamouflage bylo odhaleno a „zneškodněno“ automatickými systémy, Meta tvrdí, že ti, kdo za operací stáli, přizpůsobili svou taktiku praní dezinformací prostřednictvím více kanálů ve snaze udržet si na sociálních médiích trvalou přítomnost.

V jednom takovém případě aktéři se sídlem v Číně vytvořili a zveřejnili 66-stránkový „vědecký článek“ plný pravopisných a jiných chyb na otevřeném úložišti Zenodo. Spamouflage poté vytvořil a zveřejnil dvě videa na serverech YouTube a Vimeo, aby falešný výzkum propagoval. Potom podvodníci vytvořili nový článek, který citoval falešný výzkum a vložil obě videa, v nichž se tvrdí, že Spojené státy „skrývaly pravdu o původu [covidu]“.

Nakonec tento nový článek čínští hackeři podstrčili na více platforem – včetně LiveJournal, Tumblr a Medium – a k umělému rozšíření těchto odkazů použili účty na sociálních sítích Facebook, X, Quora, Reddit, Google Groups, LiveJournal a Tumblr.

Navzdory těmto snahám se podle zprávy Meta Spamouflage neustále snažila dostat za hranice své vlastní kohorty, která se skládala především z botů a placených sledujících.

Čínský režim upřednostňuje „nadvládu mysli“ před válkou

Spamouflage je pouze jednou ze součástí rozsáhlé sítě vzájemně propojených vlivových operací napojených na čínský režim a její vojenské křídlo, Lidovou osvobozeneckou armádu (LOA). Tyto operace jsou součástí širší strategie prováděné ve prospěch KS Číny a zaměřené na oslabení mezinárodního odporu vůči režimu.

Zpráva Pentagonu o vojenské síle Číny v roce 2022 (pdf), která shrnuje nejvěrohodnější hodnocení čínské strategie a schopností ministerstvem obrany, zdůrazňuje tento vývoj jako součást nové metody psychologické války, která se vynořuje mezi politicko-vojenským vedením země.

Zpráva uvádí, že KS Číny a LOA rozšiřují a vyvíjejí své metody vedení války s uvažováním, že je třeba získat skutečnou vojenskou převahu během budoucího konfliktu.

„Vzhledem k tomu, že se ČLR snaží rozšířit dosah svých vlivových operací po celém světě a získat informační převahu na bojišti, zkoumá a rozvíjí další vývoj psychologického válčení nazývaný operace v kognitivní doméně (CDO), který využívá podprahové zprávy, deep fakes, neskrývanou propagandu a analýzu nálad veřejnosti,“ uvádí zpráva.

Zpráva popisuje CDO jako „agresivnější formu psychologické války“, jejímž cílem je „ovlivnit poznání, rozhodování a chování cíle“. Stručně řečeno, CDO je novou metodikou režimu, jak zlomit vůli protivníka nebo ho jinak zmanipulovat, aby se choval více v souladu s přáními režimu.

„Cílem CDO je dosáhnout toho, co LOA označuje jako ‚ovládnutí mysli‘, definované jako použití propagandy jako zbraně k ovlivnění veřejného mínění s cílem dosáhnout změny v národním společenském systému, která pravděpodobně vytvoří prostředí příznivé pro Čínu a sníží civilní a vojenský odpor vůči akcím LOA,“ uvádí zpráva.

V článcích LOA o CDO se uvádí, že převzetí nadvlády nad myslí v kognitivní oblasti a podmanění si nepřítele bez boje je nejvyšší úroveň války.“

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložila Kateřina Kudláčková.