Nárůst aktivity v přísně střežených zařízeních v Tibetu naznačuje, že čínská vláda v posledních letech zadržuje vyšší počet disidentů, tvrdí nová zpráva výzkumného institutu Rand Europe.

Na základě analýzy údajů o nočním osvětlení a satelitních snímků přináší studie nové informace o málo známém systému věznění a zadržování Tibeťanů v rámci represivní politiky Komunistické strany Číny, uvádí zpráva.

„Tibetský detenční systém je pro mezinárodní společenství stále do značné míry černou dírou. „Tato studie se snažila přidat další díl do skládačky v naději, že pomůže a povzbudí další pracovníky k doplnění tohoto obrazu,“ píše se ve zprávě.

Ze 79 zkoumaných věznic a vazebních středisek výzkumní pracovníci zjistili nárůst nočního osvětlení ve 14 zařízeních s vysokým stupněm zabezpečení. Výrazné zvýšení bylo zaznamenáno ve čtyřech věznicích v letech 2019–2020 a v 10 vazebních věznicích v letech 2021–2022.

„Tento trend může naznačovat posun směrem k delšímu zadržování a věznění a je podobný nedávným pozorováním v Sin-ťiangu, kde vysoké procento těchto zařízení vykazovalo aktivní nárůst nočního osvětlení v letech 2019 a 2020,“ uvádí zpráva.

Čínská komunistická vojska vstoupila do Tibetu, historického domova tibetského etnika s jedinečnými buddhistickými tradicemi, v roce 1951 a přinutila jeho představitele přijmout smlouvu, která slibovala zachování stávajícího politického systému, regionální autonomii a náboženské svobody.

Čínský režim však od té doby vede kampaň, jejímž cílem je zbavit region a jeho obyvatele jedinečného kulturního a náboženského dědictví. Kritici a aktivisté tuto kampaň označují za „kulturní genocidu“.

V posledních letech se strategie Komunistické strany Číny posunula směrem k preventivním represím, které zahrnují indoktrinaci od útlého věku a následně násilnou převýchovu a věznění, uvádí zpráva.

Zpráva výzkumné organizace Jamestown Foundation z roku 2020 rovněž zjistila, že se v Tibetu nacházejí militarizované převýchovné tábory podobné těm, v nichž je držen více než milion Ujgurů v Sin-ťiangu.

Ačkoli masová internace Ujgurů ze strany čínské vlády je dobře zdokumentována, u represí v Tibetu tomu tak není. „Nedostatek důkazů o situaci v Tibetu by neměl být považován za důkaz neexistence represí, ale spíše zdůrazňuje potřebu většího výzkumu,“ píše se ve zprávě.

Studie od Randu sice zkoumala 79 zařízení, ale autoři upozorňují, že jich může být mnohem více, protože jejím východiskem byly pouze ty, které identifikoval Tibet Research Project.

Výzkumníci měřili spotřebu energie v těchto zařízeních prostřednictvím údajů o nočním osvětlení pomocí satelitních senzorů, přičemž údaje byly analyzovány na měsíční bázi. Svá zjištění porovnávali se satelitními snímky, což jim umožnilo odhalit změny ve výstavbě nových nebo rozšiřování stávajících zařízení.

Tato metodika byla vyvinuta a použita ke studiu „růstu a úpadku“ detenčních zařízení v Sin-ťiangu. Přestože mezi zadrženými je v současnosti velká část běžných občanů, hlavním terčem Komunistické strany Číny jsou podle zprávy stále mniši a jeptišky.

Mučení a sexuální zneužívání

V některých zkoumaných zařízeních bylo zaznamenáno porušování lidských práv, jako je mučení, znásilňování a sexuální zneužívání, nicméně podle Rand Europe není jasné, zda jde o deviantní chování jednotlivých dozorů nebo o státem posvěcenou politiku.

Předchozí zpráva s názvem ,,Assaulting Identity: Tibet Advocacy Coalition“ (Útok na identitu: Koalice na obranu Tibetu) popisuje novou fázi strategie nátlakových represí Číny v Tibetu.

„V Tibetu sice nebylo monitorováno nic v takovém rozsahu, jako jsou metody uplatňované vůči Ujgurům nebo stoupencům Falun Gongu, ale v poslední době se objevily nové a znepokojivé zprávy o mučení a věznění v konkrétních zařízeních,“ bylo uvedeno ve zprávě.

Zpráva cituje svědectví mnicha, který byl zadržován v jednom zařízení v tibetské prefektuře Nagču. Tento mnich prý musel podstoupit školení pro reformu myšlení s cílem potlačit jeho víru v dalajlámu.

Mnich uvedl, že strážci detenčního zařízení ho i další starší mnichy a jeptišky často bili bez ohledu na věk či fyzický stav vězně.

„Hodně jeptišek ztrácelo během [vojenských cvičení] vědomí. Někdy je důstojníci odváděli v bezvědomí dovnitř, kde jsem viděl, jak je hladí po prsou a osahávají je po celém těle,“ prohlásil ve své výpovědi mnich.

anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.