ČTK

3. 10. 2023

Vláda v návrhu státního rozpočtu pro příští rok krátí dotace 12 ministerstvům a omezuje je rovněž v kapitole všeobecná pokladní správa. Z jednotlivých resortů se škrty nedotknou pouze ministerstev financí a obrany. Celkem se dotační programy proti letošku omezí o 84,1 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu zveřejněného ministerstvem financí.

Téměř polovinu škrtů představuje zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy v hodnotě 38 miliard korun. Zbývajících 46,1 miliardy korun jsou omezení běžných dotací, které jednotlivá ministerstva vypisovala.

Nejvíc se omezují dotace ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě dotace na podporu přenosové soustavy se v resortu škrtají dotace za dalších 16,9 miliardy korun. Z toho 13,5 miliardy tvoří snížení státní platby za podporu obnovitelných zdrojů energie. Pro příští rok se platba za podporu těchto zdrojů opět rozdělí mezi stát a platby odběratelů v regulované složce ceny elektřiny, což se projeví zdražením elektřiny.

Druhé největší škrty jsou v kapitole ministerstva zemědělství, kde se dotace proti letošku omezují o 10,4 miliardy korun. Z toho šest miliard tvoří spoluúčast státního rozpočtu na společné zemědělské politice Evropské unie, zbytek jsou převážně dotace lesního a vodního hospodářství a dotace vypisované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF).

V kapitole ministerstva dopravy se dotace snižují o 8,9 miliardy korun, součástí toho je mimo jiné pokles dotace pro kraje na silnice druhé a třetí třídy o dvě miliardy na čtyři miliardy korun. Ministerstvu školství se dotace snižují o 7,7 miliardy korun, z toho šest miliard korun představuje omezení dotací v programu reformy regionálního školství. V resortu ministerstva pro místní rozvoj se dotace snižují o 1,27 miliardy korun, z toho zhruba 800 milionů korun připadá na dotační program Podpora rozvoje regionů 2019+.

V ostatních resortech jsou škrty do miliardy korun. Ministerstvo kultury například sníží o 200 milionů korun dotace na filmové pobídky. V kapitole Všeobecná pokladní správa se o 300 milionů korun sníží výdaje vládních programů na podporu obecní infrastruktury.

O 13 milionů korun se v návrhu státního rozpočtu pro příští rok krátí dotace ministerstva zahraničí. Veškeré škrty se týkají humanitární pomoci, transformační spolupráce nebo zahraniční rozvojové spolupráce. Vyplývá to z návrhu zveřejněného ministerstvem financí. Z jednotlivých resortů se škrty nedotknou pouze ministerstev financí a obrany. Celkem se dotační programy proti letošku omezí o 84,1 miliardy korun.

Pět milionů úřad uspoří na humanitárních dotacích, stejnou částku na realizaci dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Dva miliony ušetří na transformační spolupráci, milion na další zahraniční rozvojové spolupráci. Podle informací ČTK to znamená, že Česko už nebude tak často a takovými částkami přispívat na řešení nenadálých humanitárních katastrof.

Například v září ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) rozhodl o rezervování pěti milionů korun na pomoc Maroku po zemětřesení a podobné částky na podporu Libye postižené ničivými záplavami. Aktuálně se úřad zabývá také pomocí Arménii poté, co etničtí Arméni opouštějí Náhorní Karabach po bleskové vojenské operaci Ázerbájdžánu.

Ministerstvo zahraničí by mělo v příštím roce hospodařit s 9,98 miliardy korun, což je zhruba o 15 milionů méně proti letošnímu schválenému rozpočtu.

Škrtání dotací je součástí vládní snahy o konsolidaci veřejných financí. Společně s balíčkem, který je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním a který zvyšuje některé daně, by podle ministerstva financí tato opatření měla přispět ke zlepšení salda státního rozpočtu o zhruba 97 miliard korun v příštím roce. Vzhledem k růstu jiných výdajů se ale schodek rozpočtu nezlepší o celou tuto částku. Zatímco pro letošek vláda očekává hospodaření se schodkem 295 miliard korun, vládní návrh rozpočtu na příští rok má deficit 252 miliard korun.