Vlastimil Veselý

13. 10. 2023

Český rozhlas a SYRI nám podsouvají, že takové názory jsou konspirací. Co je tedy za stále rostoucí vlnou masové migrace do Evropy?

Po letní odmlce si dáme zase tři články v rychlém sledu. V tomto se podívám na příčiny masové migrace do Evropy a na falešné označování názorů na organizovaný proces masové migrace za konspiraci. V těch příštích se vrátím k migračním kvótám EU, které za ČR podpořil ministr Rakušan, a připomenu dva případy z Brna.

Masová ilegální migrace do Evropy je realita, ne konspirace

Český rozhlas publikoval začátkem léta soubor článků o dezinformacích a konspiracích, který čerpá z průzkumu zadaného u Národního institutu SYRI. Součástí projektu Společnost nedůvěry je i test, který měří míru vaší důvěry v dezinformace na základě postoje k několika tvrzením označených jako konspirační teorie. Většinou (ne vždy, míchají to s hloupostmi typu např. úkladné smrti princezny Diany) však jde o odpovědi na vážné politické otázky, které se všude po Evropě běžně objevují jako součást veřejné debaty.

Jedna z otázek v testu se týká ilegální migrace z afrických zemí a “ovládnutí Evropy”. Výklad ČRo nám podsouvá, že názory o organizované migraci jsou konspirací. Faktem však je, že masová ilegální migrace je z EU podporována ideologicky motivovaným a komplexním systémem mnoha propojených a ve shodě konajících aktérů. Více o tom níže.

Je ostudné, že veřejnoprávní médium a univerzitní výzkumníci placení z veřejných prostředků označují naprosto legitimní názory na vážná politická témata (organizace masové ilegální migrace, rizika islámu v Evropě, ovlivňování migrační politiky ze strany George Sorose) za dezinformace. To není výjimečná chyba jednoho redaktora, ale záměrná snaha vylučovat z veřejné debaty statisíce nebo miliony občanů s nepohodlnými názory. Kam to vede, jsme mohli vidět v Německu v letech 2015-16. Tamní média se za to už omluvila.

Koho zajímají i další otázky v průzkumu SYRI a pozadí celé kampaně, napsal jsem k tomu obsáhlejší text Věda ve službách ideologie a dezinfománie jako byznys.

Jak probíhá masová migrace do Evropy

Slíbil jsem, že budu dávat v tomto newsletteru prostor i dalším publicistům a odborníkům, kteří se tématu věnují a mají, co říct. (Pokud máte něco zajímavého, napište mi). Několikrát jsem už citoval Mariana Kechlibara a Petra Pelikána, dnes to bude Robert Kotzian, bývalý náměstek primátora města Brna.

Podle něho (a já s ním souhlasím) základní příčiny masové migrace leží u nás v Evropě. Systém přebujelých lidských práv, dotační business politických neziskovek a sociální systémy jsou podstatné motivační faktory” lákající migranty z celého světa. Nelze tvrdit, že jde o proces řízený z nějakého mocenského centra. Ovšem nejde ani o proces spontánní, neorganizovaný, nekoordinovaný. Ideologie multikulturalismu pomohla vytvořit různé motivační faktory (viz výše) a pobídky umetající cestičku (“pull faktory”). “Jde o rozprostřený proces napříč Evropou mezi různé organizace, úřady, politické neziskovky, aktivisty a politiky. Jedni na lodích migranty převážejí, druzí je zastupují u soudů, jiní ve svých úřadech vypisují dotační tituly atd.”

Evropská komise loni vydala Akční plán pro centrální Středomoří, ve kterém stanovuje tři priority: 1) Spoluprací s africkými zeměmi bránit pašeráctví přímo tam; 2) Posílení spolupráce při záchranných operacích (tj. při vyhledávání a převážení migrantů do Evropy); a 3) Posílení mechanismu dobrovolného přebírání migrantů severními státy EU. “Priorita 1 je sama o sobě dobrá, ale reálné výsledky v této oblasti EU nemá a nelze je ani očekávat. Za to priority 2 a 3 představují pokus EU celý proces převážení migrantů do Evropy postupně organizačně uchopit, řídit a v nějaké míře nakonec legalizovat. A obávám se, že i dotovat.”

Nedávno unikla neveřejná pracovní verze plánu Evropské komise pro „operační spolupráci při vyhledávacích a záchranných operacích“. Jeho cílem je vytvořit mechanismus spolupráce EU, členských států a mj. i politických neziskovek, který bude založen na zásadách pomoci lidem v nouzi (v kódové řeči EU to znamená ilegálním migrantům), nevracení migrantů zpět ad.

Tvrzení, že cílem Evropské komise je přestěhovat Afriku do Evropy, je záměrně přitažené za vlasy. Je však evidentní, že “pomalu a mimo pozornost veřejnosti probíhají přípravy na to, aby ilegální migrace přes Středozemní moře byla právně upravena a za podmínek, které ještě neznáme, legalizována a Evropskou komisí podporována, tj. povinně i jejími členskými státy”.

Můj rozhovor s Robertem Kotzianem

Na téma (nejen) migrace jsem Roberta Kotziana, autora knihy Politické neziskovky, zpovídal v cyklu rozhovorů Na druhý pohled. Povídám si tam s hosty, kterých si vážím, o tom, co není na první pohled vidět. Co většina lidí nevidí a měla by.

Související témata

Související články