Zdenka Danková

18. 10. 2023

Celá Evropa si už od roku 2007 vždy 18. října připomíná Evropský den boje proti obchodování s lidmi. Den je spojený se zvyšováním povědomí o této trestné činnosti a její prevenci. Letos je to přesně 20 let, kdy existuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.

České ministerstvo vnitra (MV) zajišťuje spolu s nevládní organizací La Strada a Mezinárodní organizací pro migraci Praha program, který má zvýšit povědomí o obchodování s lidmi a zvýšení výměny informací, znalostí a osvědčených postupů mezi různými aktéry působícími v této oblasti. Tento program pomáhá pravděpodobným obětem obchodování s lidmi staršími 18 let. Jeho cílem je poskytnout jim podporu, zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnost. Zároveň je má motivovat ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.

Oběť je zařazena do Programu, pouze jsou-li splněny násle­dující podmínky:

– dobrovolnost a projevený zájem o vstoupení a setrvání v Programu (vyplnění vstupního prohlášení a souhlasu s předáním osobních údajů MV);

– přerušení kontaktů se zločineckým prostředím;

– dodržovat bezpečnostní doporučení specializované ne­státní neziskové organizace nebo Policie ČR.

S nevládní organizací La Strada v současnosti MV také spolupracuje na vzniku videospotů a online seminářích pro youtube a další kanály, aby bylo možné lépe dostat preventivní aktivity v této oblasti mezi cílovou skupinu lidí ohrožených obchodováním s lidmi.

Důležitou roli v programu má i policie, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ. Od roku 2003 už program pomohl 317 pravděpodobným obětem.

„Boj proti obchodování s lidmi a ochrana obětí, včetně těch zvlášť zranitelných, je v Česku na vysoké úrovni, a to nejen díky dlouhodobým aktivitám Ministerstva vnitra, ale i díky profesionální práci policistů, soudců, státních zástupců a neziskových organizací,“ řekl pro média ministr vnitra Vít Rakušan.

Program resortu vnitra na podporu a ochranu obětí existuje 20 let

Program Ministerstva vnitra a jeho partnerů na podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi už pomáhá přesně 20 let. Letos navíc uspěl v národním kole Evropské ceny prevence kriminality a postoupil za Česko do evropského kola, sdělila mluvčí MV Klára Dlubalová.

Do problému s obchodováním s lidmi byly Radou EU 9. června 2023 zařazeny také nucené sňatky. Jak uvádí server Rady EU k aktualizovanému právnímu předpisu EU o boji proti obchodování s lidmi – mezi druhy vykořisťování, na něž se dotčená směrnice vztahuje, budou výslovně zahrnuty nucené sňatky a nezákonná osvojení.

Země EU musí rovněž zajistit, aby bylo možné ukládat sankce osobám, které vědomě využívají služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi.

Související témata