Naveen Athrappully

14. 12. 2023

Přibližně 70 procent Japonců, kteří zemřeli poté, co se nechali očkovat vakcínou proti covidu-19 od firmy Pfizer, přišlo o život během prvních 10 dnů po vpíchnutí vakcinační látky, uvádí nedávná studie.

Recenzovaná japonská studie, publikovaná 7. prosince v odborném časopise Cureus, zkoumala souvislostí mezi vakcinační látkou proti covidu-19 od společnosti Pfizer a úmrtími do 10 dnů po očkování.

Rizikové období bylo definováno jako do 10 dnů po vakcinaci, přičemž dnem očkování byl den 1. a kontrolní období bylo definováno jako 11 až 180 dnů po očkování. Analýza byla rozdělena do dvou skupin: skupina 1 představující jednotlivce ve věku 65 let a více, a skupina 2, která zahrnovala osoby ve věku 64 let a méně.

Výzkumník identifikoval 1 311 úmrtí ve skupině 1, která zahrnovala 662 mužů a 649 žen. Ve skupině 2 tým identifikoval 247 úmrtí — 155 mužů a 92 žen.

„Procento hlášených případů, u kterých došlo k úmrtí do 10 dnů po očkování, bylo 71 procent ve skupině 1 a 70 procent ve skupině 2,“ uvedly výsledky studie.

Skupina nad 65 let

Ve skupině 1 zemřelo celkově více žen než mužů na různé zdravotní stavy v prvních 10 dnech očkování. Po 10 dnech bylo hlášeno více úmrtí mužů. K většině úmrtí po očkování došlo druhý den, v závěsu jsou třetí a čtvrtý den.

Kromě „nevysvětlitelných úmrtí“ byla největší příčinou úmrtí v této skupině ischemická choroba srdeční (119 úmrtí), následovaná srdečním selháním (92) a aspirační pneumonií/asfyxií (72). Pitvy byly provedeny u osmi z 239 nevysvětlených případů úmrtí.

Skupina pod 65 let

Ve skupině 2 zemřelo během prvních 10 dnů po očkování dvakrát více mužů než žen na různé zdravotní stavy. Celková úmrtnost po prvních 10 dnech byla u mužů jen mírně vyšší.

Nejvyšší počet úmrtí po očkování byl zaznamenán třetí den, následoval čtvrtý, druhý a pátý den.

Po „nevysvětlitelných úmrtích“ byla největší příčinou úmrtí v této skupině ischemická choroba srdeční (27 úmrtí), srdeční arytmie (24), subarachnoidální krvácení (20) a myokarditida/perikarditida (17). Pitvy byly provedeny u devíti z 51 neobjasněných úmrtí.

V „rizikovém období“ byl velký rozdíl v úmrtích mužů a žen v důsledku myokarditidy/perikarditidy, kdy zemřelo osm mužů ve srovnání s pouze jednou ženou. Srdeční selhání mělo za následek smrt devíti mužů ve srovnání se dvěma ženami.

„Některé případy myokarditidy/perikarditidy mohou být zahrnuty do kategorie nevysvětlených úmrtí. Myokarditida je komplikace po očkování, zejména u mladých dospělých a dospívajících mužů,“ uvádí studie.

Jedním z faktorů, přispívajících k vyšším úmrtím mužů během prvních 10 dnů, je „vysoký počet úmrtí na myokarditidu/perikarditidu včetně nediagnostikovaných případů“.

U obou skupin byly dalšími příčinami úmrtí: srdeční arytmie, aneurysma/disekce aorty, intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení, mozkový infarkt, respirační selhání, intersticiální plicní onemocnění, plicní embolie, pneumonie, sepse, anafylaxe, trombocytopenie a marasmus.

Stručně řečeno, mnohem více starších japonských žen a mužů mladších 64 let čelilo vyššímu riziku úmrtí bezprostředně během prvních 10 dnů po očkování od společností Pfizer.

Rozdíly mezi muži a ženami, studijní omezení

Autor studie Jasusi Suzumura zjistil výrazné rozdíly mezi počtem úmrtí mužů a žen v obou skupinách, což ovlivnilo poměr pohlaví ve studii. „Pokud to nemá žádný vliv na výskyt úmrtí, neměl by být žádný rozdíl v poměru pohlaví podle období. Toto zjištění tedy naznačuje, že očkování může ovlivnit četnost úmrtí během rizikového období a může být spojeno s úmrtím,“ uvádí studie.

Údaje o počtech úmrtí byly vědci získány z japonského ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí (MZPSV). Zahrnuty byly pouze vakcíny mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) nahlášené mezi 17. únorem 2021 a 12. březnem 2023.

Studie přímo nespojuje úmrtí s očkováním. „Výsledky naznačují, že vakcinace mRNA BNT162b2 může ovlivnit případy úmrtí během rizikového období,“ píše se ve studii. Autor poukázal na některá omezení studie včetně toho, že počet dní od očkování do úmrtí se může lišit v závislosti na léčbě a že studie nezohlednila účinky očkování po 11 dnech.

Kromě toho autor uvedl, že hlášení dat na základě pohlaví mohlo provádět pouze několik lékařů a že úmrtnost nelze vypočítat, protože analýza byla provedena pouze pro úmrtí po očkování.

Studie měla omezenou velikost vzorku, a proto by měla být interpretována s opatrností. „Výsledky analýzy by měly být interpretovány opatrně, protože ne všechna úmrtí hlášená MZPSV souvisela s očkováním. Do hlášených úmrtí mohou být zahrnuta náhodná úmrtí.“

Autor studie zdůraznil, že vzhledem k tomu, že se vakcíny aplikují převážně zdravým jedincům, měly by mít „vyšší míru bezpečnosti než farmaceutické prostředky používané k léčbě a měly by mít výjimečně nízkou míru úmrtnosti na očkování“.

Proto, i když je úmrtnost na očkování výjimečně nízká, bezpečnost vakcíny musí být analyzována statistickými metodami. „Při této příležitosti je obtížné určit, zda je postvakcinační úmrtí náhodné nebo souvisí s očkováním,“ praví se v práci. Autor však dospěl k závěru, že tento přístup může nabídnout cenné poznatky o hodnocení bezpečnosti vakcín.

Epoch Times požádal společnost Pfizer o komentář, ale dosud jsme neobdrželi žádnou reakci.

„Podobné jako úmrtí na vakcínu v USA“

V komentáři ke zmiňované studii uvedl kardiolog Peter McCullough, že údaje o „očkování a úmrtí na covid-19 v Japonsku jsou velmi podobné úmrtím způsobeným vakcínou v USA“. Dr. McCullough hovořil o případech nahlášených do amerického systému nežádoucích účinků VAERS.

Data z Japonska podle něj „výrazně podporují kauzalitu u téměř 1 150 pozorovaných bezprostředních úmrtí“. Do 29. září 2023 ukazoval VAERS 18 188 úmrtí na očkování proti covidu-19 do, přičemž 1 150 úmrtí nastalo v den očkování.

Kromě toho bylo hlášeno také 2 040 potratů, 9 053 srdečních infarktů, 17 433 trvalých invalidit, 5 057 případů myokarditidy/perikarditidy a 36 184 závažných alergických reakcí. Japonskou studii sdílela na svém profilu také Asociace amerických lékařů a chirurgů.

Mnoho dalších studií také spojilo vakcíny na covid s vyšší úmrtností. Zpráva Correlation Research in the Public Interest ze 17. září zjistila, že v 17 analyzovaných zemích se úmrtnost ze všech příčin zvýšila po zahájení očkování na covid-19.

Devět z těchto 17 zemí nemělo po vyhlášení pandemie v březnu 2020 žádná zjistitelná nadměrná úmrtí. Nadměrná úmrtnost začala teprve s očkovací kampaní. V 15 ze 17 zemí došlo v lednu a únoru 2022 k bezprecedentním vrcholům úmrtnosti ze všech příčin, což se časově shodovalo s distribucí posilovacích dávek nebo následovalo krátce poté. Studie odhadla 1,74 milionu nadměrných úmrtí v 17 zemích během období očkování, což odpovídá zhruba 1 člověku na 800 injekcí.

Japonsko mezitím schválilo první samozesilující mRNA vakcínu na covid-19 na světě i navzdory tomu, že výrobce nezveřejnil údaje o bezpečnosti ani účinnosti očkovací látky. Poslední verze vakcíny má být účinnější než dosavadní typy, protože v lidském těle vytváří ještě více spike proteinů.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.