Wu Kuo-pin

7. 2. 2024

TČM nabízí 4 osvědčené metody pro zlepšení zdraví ledvin.

Onemocnění ledvin je závažný zdravotní problém, který může mít dopad na různé orgány a systémy v těle. Jaké jsou varovné příznaky onemocnění ledvin? Jaké činnosti ledvinám škodí? Jak lze předcházet a zlepšovat zdraví ledvin pomocí stravy a masáží? Tento článek poskytne relevantní poznatky a rady z pohledu tradiční čínské medicíny (TČM) i západní medicíny.

9 příznaků onemocnění ledvin

Ve Spojených státech trpí chronickým onemocněním ledvin (COL) více než 35 milionů dospělých, což představuje 14 %. Více než 90 procent lidí s mírným onemocněním ledvin však o svém stavu neví, a to ani v případě, když je funkce ledvin oslabena o více než polovinu. Ledviny hrají klíčovou roli při detoxikaci organismu, jak tedy rozpoznat potenciální problémy s ledvinami? Pokud se u vás objeví následující příznaky, je vhodné tomu věnovat zvláštní pozornost:

 1. Únava: Únava zahrnuje únavu, slabost a ztrátu chuti k jídlu.
 2. Otok: Otok znamená otok, který je běžně pozorován v oblastech, jako jsou oční víčka a kotníky, případně doprovázený zvýšenou tělesnou hmotností.
 3. Vysoký krevní tlak: Poškození ledvin může vést k hypertenzi. Pacienti s onemocněním ledvin by měli pravidelně sledovat svůj krevní tlak.
 4. Anémie: Snížená sekrece erytropoetinu (EPO) ledvinami může vést k anémii.
 5. Snížení produkce moči: Oligurie je definována jako denní výdej moči menší než 13,5 uncí (400 milimetrů), zatímco anurie je definována jako méně než 3,4 uncí (100 milimetrů). Tyto stavy naznačují, že ledviny nemohou účinně vylučovat metabolický odpad, což narušuje vnitřní rovnováhu.
 6. Krev v moči: Přítomnost červené nebo krví zbarvené moči – hematurie – je časným příznakem onemocnění ledvin. Pro zjištění příčiny a přijetí vhodných opatření je nutná včasná lékařská pomoc.
 7. Zpěněná moč: Zvýšená pěnivost moči neboli proteinurie může poukazovat na velké množství bílkovin, což je varovným příznakem abnormální funkce ledvin. Pokud bublinky přetrvávají po dobu 10 minut a po spláchnutí toalety zůstává v míse část moči i s lepkavou hmotou, může to znamenat proteinurii.
 8. Svědění kůže: V pokročilých stadiích onemocnění ledvin může neschopnost vyloučit uremické toxiny vést ke svědění nebo ztmavnutí kůže.
 9. Dušnost: U pacientů v pokročilých stadiích onemocnění ledvin se mohou vyskytnout příznaky, jako je plicní edém a arytmie, které vedou k dušnosti.

Základní funkce ledvin

Ledviny jsou životně důležité detoxikační orgány, jejichž základní funkční jednotkou jsou nefrony. Každou ledvinu tvoří přibližně 1 milion nefronů, které se dále dělí na ledvinná tělíska a ledvinné kanálky. Funkce ledvin jsou následující:

 • Filtrace krve: Za normálních okolností vstupuje krev do ledvinových tělísek, kde se filtruje. Následně se přefiltrovaná krev přesouvá do ledvinových kanálků, kde dochází k reabsorpci (zpětnému získávání základních složek, jako je voda a glukóza) a sekreci (uvolňování odpadních produktů z krevního oběhu do ledvinových kanálků). Ze zbývající tekutiny se stává moč, která je následně vyloučena z těla.
 • Regulace krevního tlaku, elektrolytů a acidobazické rovnováhy: Ledviny také hrají klíčovou roli při regulaci krevního tlaku, rovnováhy elektrolytů a acidobazické rovnováhy krve a také při řízení hladiny vnitřních tekutin v těle. Denně ledviny přefiltrují přibližně 47,5 až 52,8 galonů (180 až 200 litrů) tekutin, přičemž většina z nich se zpětně vstřebá. Pouze 33,8 až 67,6 uncí tekutin (1 až 2 litry) zbývá na vytvoření moči, která je vyloučena.
 • Vylučování aktivního vitaminu D a hormonů: Ledviny také vylučují aktivní formu vitaminu D, která pomáhá udržovat rovnováhu vápníku v kostech. Kromě toho produkují EPO, hormon, který stimuluje kostní dřeň k produkci červených krvinek.

Proč je obtížné odhalit poškození ledvin v raném stadiu?

Chronické onemocnění ledvin vzniká, když jsou ledviny poškozeny déle než tři měsíce, což vede k neschopnosti obnovit jejich normální strukturu nebo funkci. Rozpoznat raná stadia poškození ledvin je však často náročné. Je to především proto, že téměř každý orgán má „ochrannou rezervu“, nazývanou také „náhradní kapacita“.

Tak například játra si musí zachovat pro normální funkci pouze 25 až 30 % svého výkonu. To znamená, že pokud poškození jater zůstane pod 70 procenty, může jedinec žít plnohodnotný život až do dosažení přirozené délky života.

Stejně tak i plíce fungují dostatečně při pouhých 50 procentech kapacity. Pacienti, kteří podstoupí operaci plic a je jim odstraněna polovina plic, mohou stále vést plnohodnotný život.

Stádia onemocnění ledvin

V medicíně se funkce ledvin hodnotí pomocí hodnoty glomerulární filtrace (GFR), která udává míru filtrace mezi oběma ledvinami za danou časovou jednotku. Normální rozmezí GFR je 100 až 120 ml/min/1,73m². Podle závažnosti se onemocnění ledvin dělí do následujících pěti stupňů:

 • Stupeň 1 (GFR >90): Funkce ledvin je normální, ale může být doprovázena proteinurií, hematurií atd.
 • Stupeň 2 (GFR 60 až 90): GFR 60 až 90: Jedná se o mírné chronické poškození ledvin, které může být doprovázeno proteinurií, hematurií atd. Funkce ledvin je obvykle vyšší než 60 % funkce ledvin u normálních lidí. Je nutné sledovat funkci ledvin, zejména u osob s cukrovkou a hypertenzí, a doporučují se pravidelné kontroly každých šest měsíců.
 • Stupeň 3 (GFR 30 až 60): To znamená středně závažné chronické poškození ledvin.
 • Stupeň 4 (GFR 15 až 30): Jedná se o závažné chronické poškození ledvin. Funkce ledvin se pohybuje kolem 15 až 60 procent funkce ledvin u normálních lidí. Ke zpomalení zhoršování stavu je nutná agresivní léčba.
 • Stupeň 5 (GFR < 15): Stupeň 5 představuje konečné stadium onemocnění ledvin. Funkce ledvin klesá přibližně na 15 procent nebo méně než u normálních lidí. V tomto stadiu je nutná dialýza nebo transplantace ledviny.

Nutriční doporučení pro jednotlivá stádia onemocnění ledvin

Níže jsou uvedena dietní doporučení podle závažnosti onemocnění ledvin:

 • Stádia 1 a 2: Jestliže je funkce vašich ledvin více než 60 %, dodržujte dietu vhodnou pro diabetiky.
 • Stádia 3, 4 a 5: Pokud je funkce vašich ledvin nižší než 59 %, dodržujte dietu, která omezuje příjem fosforu, draslíku a bílkovin. Potraviny, kterým je třeba se vyhnout, jsou banány, kiwi, hvězdicové ovoce, chléb, koláče, ořechy, luštěniny, mléko, celozrnné výrobky, nápoje pro sportovce, maso z orgánů a horké vývary.
 • Osoby na dialýze: Omezte příjem fosforu a draslíku při zachování normálního příjmu bílkovin.

7 hlavních příčin poškození ledvin

Jestliže ledviny v důsledku onemocnění nebo poškození nefungují dostatečně, mohou se v krevním řečišti hromadit odpadní látky, toxiny a nadbytečné tekutiny. Tento postupný pokles funkce ledvin vede nakonec k nutnosti dialýzy. Ledviny mohou poškodit následující faktory:

 1. Diabetes: Diabetes je celosvětově hlavní příčinou vzniku konečného stadia onemocnění ledvin. Špatná kontrola hladiny cukru v krvi může vést k diabetické nefropatii, která nakonec vyústí v nutnost dialýzy.
 2. Hypertenze: Poškozené malé cévy v ledvinách zhoršují schopnost filtrovat toxiny z krve.
 3. Onemocnění ledvin: Mezi onemocnění ledvin patří chronická nefritida (glomerulonefritida), ledvinové kameny a polycystické onemocnění ledvin. Pokud se ledvinové kameny neléčí, mohou časem vést k otoku ledvin. Polycystické onemocnění ledvin, genetická porucha, vystavuje více než polovinu postižených jedinců riziku, že po 60. roce života budou potřebovat dialýzu.
 4. Dna: Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, která je často spojována s dnou, může vést k ukládání krystalů kyseliny močové v kloubech, což způsobuje zánět. Pokud se tyto krystaly usazují v ledvinách, mohou tyto orgány poškodit.
 5. Nadměrné užívání léků: Zneužívání léků s toxickým účinkem na ledviny, zejména nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), může ledviny poškodit. Nadměrné užívání NSAID lidmi s cukrovkou nebo onemocněním ledvin může zhoršování stavu ledvin urychlit.
 6. Nadměrný příjem fosforu ve stravě: Nadměrný příjem fosforu může narušit funkci hormonální regulace fosforu, vápníku a vitaminu D. Toto narušení může vést k poruše metabolismu minerálů, kalcifikaci cév a poškození ledvinových kanálků, což zhoršuje funkci ledvin.
 7. Vystavení těžkým kovům a toxickým chemikáliím: Vystavení toxickým těžkým kovům, jako je kadmium, rtuť a olovo, může poškodit ledviny, protože tyto látky mají tendenci se hromadit v orgánech a nejsou snadno vyloučeny močí.

Toxické látky a těžké kovy

Tabák obsahuje těžké kovy, jako je kadmium a olovo, které mohou poškozovat ledvinové kanálky. Nikotin svými vazokonstrukčními vlastnostmi zvyšuje krevní tlak a zhoršuje průtok krve ledvinami, čímž snižuje průtok krve ledvinami a rychlost glomerulární filtrace. Studie ukázaly, že jedinci, kteří kouří a zároveň hojně konzumují alkohol, čelí pětinásobnému riziku vzniku chronického onemocnění ledvin ve srovnání s běžnou populací.

Melamin, který se hojně používá v plastových teplovzdorných výrobcích a kuchyňském nádobí, je pro ledviny toxický. Přestože většina z něj může být po vstupu do organismu vyloučena močí, může melamin poškozovat ledvinové kanálky, čímž se zvyšuje riziko tvorby kamenů a časného poškození ledvin, a může dokonce vést k selhání ledvin. Proto se nedoporučuje používat melaminové nádobí k podávání teplých jídel.

3 kategorie potravin vhodných pro ledviny

Zdraví ledvin podporují následující druhy potravin:

 1. Zdravé tuky: Zdravé tuky mohou přispívat k obnově glomerulů v ledvinách. Příkladem je rybí tuk, olivový olej a kaméliový olej. Při doplňování rybího oleje je vhodné vybírat malé ryby, například sardinky. Důvodem je skutečnost, že větší ryby mohou obsahovat těžké kovy, které by mohly poškodit zdraví ledvin.
 2. Vysoce kvalitní bílkoviny: Mezi potraviny bohaté na kvalitní bílkoviny patří ryby (mořské plody), maso (vepřové, kuřecí), vejce, mléčné výrobky a luštěniny (tofu, sójové mléko).
 3. Nízký obsah bílkovin a vysoký obsah vlákniny: Strava s vysokým obsahem vlákniny může snížit riziko cukrovky a napomáhá vylučovat z těla toxiny rozpustné v tucích.

3 metody detoxikace při chronickém onemocnění ledvin

Následující metody vám pomohou s detoxikací a bojem proti onemocnění ledvin:

 • Hydratace: Doporučuje se pít hodně vody, ideálně asi 3 až 4 procenta vaší tělesné hmotnosti. U osoby vážící 132 liber (60 kilogramů) by se denní příjem vody měl pohybovat v rozmezí 61 až 81 tekutých uncí (1 800 až 2 400 mililitrů). Výzkum ukázal, že zvýšený příjem vody může chránit ledviny u osob s COL nebo osob, které jsou tímto onemocněním ohroženy. Dostatečná hydratace pomáhá předcházet vzniku ledvinových kamenů a může zpomalit růst ledvinových cyst u jedinců s polycystickým onemocněním ledvin.
 • Cvičení a pocení: Fyzická aktivita, která vyvolává pocení, pomáhá vylučovat toxiny kůží.
 • Detoxikace střev: Toho lze dosáhnout používáním aktivního uhlí a zařazením dietních opatření, jako je zvýšení obsahu vlákniny ve stravě a konzumace probiotik.

4 metody TČM pro podporu ledvin

V rámci TČM se zdraví ledvin řeší následujícími čtyřmi metodami.

1. Polykání slin

Sliny jsou od pradávna považovány za „zlatonosnou a nefritovou šťávu“. V kontextu tělesných tekutin jsou sliny spojovány s ledvinami. Věří se, že polykání slin vyživuje ledvinovou esenci – důležité látky a energii uložené v ledvinách.

Zde jsou dva jednoduché způsoby pro výživu slin:

1. Po probuzení přitiskněte na několik minut jazyk k patru.

Ráno se posaďte na postel a na několik minut přitiskněte jazyk k horní části úst. Jakmile se vaše ústa naplní slinami, proveďte výplach a poté sliny pomalu spolkněte.

2. Každé sousto během jídla rozžvýkejte 30 až 50x.

Nezapomeňte při jídle pomalu a důkladně žvýkat. Každé sousto se doporučuje před polknutím alespoň 30-krát rozžvýkat. To podporuje trávení a vyživuje esenci ledvin.

2. Praktikujte metodu abdominálního dýchání

V TČM se předpokládá, že ledviny řídí proces asimilace čchi. To se týká úlohy ledvin při vstřebávání přirozené a čisté qi přijímané plícemi. Pomáhají také udržovat hloubku nádechu a zabraňují mělkému dýchání.

Podle teorie orgánů v TČM nejsou ledviny pouze anatomickými orgány, ale také ohniskem energetického systému. Energie ledvin proudí v těle meridiánem známým jako “Zu Shao Yin Shen Jing” neboli meridián ledvin.

Meridián ledvin vychází přímo z ledvin, prochází játry a bráničními svaly, vstupuje do plic, probíhá podél hrdla a dotýká se obou stran kořene jazyka. Proto cvičení metody břišního dýchání usnadňuje sestup plicní čchi shora dolů a vyživuje ledvinovou čchi. To je v souladu s teorií pěti prvků v TČM, která spojuje plíce (kov) s vytvářením ledvin (voda).

Teorie pěti prvků v čínské filozofii předpokládá, že jak lidské tělo, tak prvky v přírodě mají vlastnosti “kovu, dřeva, vody, ohně a země”, přičemž dochází ke vzájemnému ovlivňování a kontrole. Podle pozorování a chápání charakteristik Pěti prvků v TČM je každý orgán spojen s určitým prvkem: srdce s ohněm, plíce s kovem, játra se dřevem, slezina se zemí a ledviny s vodou.

Postup u metody břišního dýchání je následující:

 • Krok 1: Dýchejte zhluboka a pomalu.
 • Krok 2: Nadechněte se nosem a vydechněte ústy.
 • Krok 3: Udržujte dechový cyklus přibližně 15 sekund: Zhluboka se nadechujte (rozšiřujte břicho) po dobu tří až pěti sekund a jednu sekundu zadržte; poté pomalu vydechujte (stahujte břicho) po dobu tří až pěti sekund a jednu sekundu zadržte.
 • Krok 4: Každé sezení cvičte pět až patnáct minut a pomalu přecházejte až na 30 minut.
 • Krok 5: U zdravých jedinců prodlužte dobu zadržení dechu a pokuste se zpomalit a prohloubit rytmus dýchání. U osob se zdravotními problémy lze zadržení dechu vynechat, dbejte však na úplný nádech a výdech. Cvičte jednou až dvakrát denně. Pokud se během dýchání vylučují sliny, pomalu je polykejte, abyste vyživili esenci ledvin.

3. Masírujte akupunkturní bod Yongquan.

Akupunkturní bod Yongquan (KI1) na chodidle je velmi důležitým akupunkturním bodem podél meridiánu ledvin. Pravidelná masáž tohoto bodu může vyživovat ledvinovou čchi a zlepšovat funkci ledvin.

Pokyny: Jednou rukou držte jedno chodidlo a druhou rukou masírujte akupunkturní bod Yongquan a vytvářejte teplo na chodidle. Jemně pohybujte prsty na nohou, a pokud se cítíte unavení, dělejte přestávky. Tuto masáž lze provádět vícekrát během dne a prospěšné je zvyšovat její frekvenci, kdykoli máte čas.

4. Masírujte akupunkturní bod Shenshu

Akupunkturní bod Shenshu (BL 23) se nachází v oblasti páteře, pod spinálním výběžkem druhého bederního obratle, přibližně 1,5 palce oboustranně od střední čáry (přibližně na šířku dvou prstů, když je držíte u sebe).

Akupunkturní bod Shenshu léčí stavy související s ušima a ledvinami. Běžně se používá při následujících problémech:

 • Tinnitus
 • Hluchota
 • Bolesti dolní části zad
 • Studené nohy
 • Noční inkontinence
 • Časté močení
 • Nokturie
 • Impotence
 • Předčasná ejakulace
 • Nepravidelná menstruace
 • Abnormální vaginální výtok
 • Neplodnost

Pokyny: Přiložte dlaně obou rukou na akupunkturní bod Shenshu v dolní části zad a třete 36x nahoru a dolů. Tento úkon lze provádět několikrát denně.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.