Milan Kajínek

3. 4. 2024

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze doputovalo koncem března trestní oznámení ve věci očkování proti onemocnění covid-19. Lékař, který oznámení zaslal, tvrdí, že existují „důvodná podezření na možné spáchání několika trestných činů“ včetně ublížení na zdraví nebo zneužití pravomoci úřední osoby.

Praktický lékař a hygienik MUDr. Pavel Vašek, DiS. se již od začátku roku 2021 zajímal o účinky nových mRNA vakcín, které byly schváleny v nouzovém režimu a ve zrychleném řízení uvedeny do oběhu a vedl v této věci komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vašek vytvářel terapeutický postup pro léčení onemocnění covid-19 přizpůsobený pro Českou republiku, který však podle něho nebyl krizovým štábem přijat. Později se připojil k odborným skupinám, které diskutují o následcích covidu-19 a vakcinace.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv tvrdí, že mRNA vakcíny zůstávají jen v místě vpichu, a že jsou jejich produkty v těle rychle odbourány. Nikdy však nevysvětlil, proč zveřejněné studie ukazují přítomnost mRNA v různých částech těla desítky dní po očkování.“

— MUDr. Pavel Vašek, DiS., praktický lékař a hygienik

V květnu 2023 v rozhovoru pro žurnalistický projekt Svědomí národa uvedl, že dle dostupných studií a zveřejněných důkazů je virus SARS-CoV-2 „bezesporu“ geneticky upravený v laboratorních podmínkách a není tedy přírodního původu.

Nové studie podle Vaška přinášejí podložené pohledy na to, jak může působit vakcinace proti covidu-19 a z nich podle něho také vyplývá, co zanedbaly regulační orgány, jako jsou SÚKL a EMA, při uvádění těchto látek na trh.

„Úkolem farmaceutických firem je generovat zisk, ne veřejné blaho. O to více se musí snažit stát, aby pro ten byznys vytvořil rámec, který ho vede směrem k prospěšnosti a bezpečnosti pro občany,“ uvádí Vašek.

„Jestliže SÚKL pustil ty vakcíny na trh, tak přece musí mít data, na základě kterých mi řekne: ‚pane doktore, vy se pletete, tady je studie, která to vysvětluje‘.“ Podle Vaška však takové studie od odpovědných úřadů prozatím neobdržel.

Dostupná vyjádření regulačních úřadů, dokumenty a vyjádření zástupců výrobce mRNA vakcíny i závěry odborných studií podle lékaře „zakládají důvodné podezření na možné spáchání několika trestných činů“.

Požádali jsme státní zastupitelství o potvrzení, zda trestní oznámení skutečně obdrželo. Do doby publikování této zprávy nereagovalo.

Dodatečně 4. dubna zastupitelství potvrdilo, že „uvedené podání bylo doručeno“ a „po jeho vyhodnocení bylo předmětné podání postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4,  jako orgánu příslušnému k dalšímu opatření,“ sdělil deníku Epoch Times JUDr. Tomáš Turek, ředitel odboru trestního řízení.

Obsah trestního oznámení:

Pochybnosti o tom, že byla prokázána neškodnost očkování mRNA vakcínami ve vztahu k plodnosti žen a bezpečnosti aplikace mRNA vakcín v těhotenství (pdf)

Pochybnosti o očkování jako nástroji k zabránění šíření nemoci Covid-19 (pdf)

Pochybnosti o složení mRNA vakcín a produktů, které se v důsledku jejich podání v těle vytváří (pdf)

Pochybnosti o tom, že mRNA vakcíny zůstávají jen v místě vpichu a jejich odbourávání (pdf)

Vakcinace v těhotenství

Ilustrační foto. (Andre Furtado | Pexels)

Jednou z oblastí, které se trestní oznámení dotýká, je vakcinace těhotných žen mRNA vakcínami proti onemocnění covid-19. Doktor Vašek není zdaleka jediný, kdo v této oblasti volá po hlubším prozkoumání možných negativních dopadů vakcín na těhotné ženy a upozorňuje na problém poklesu plodnosti žen po zavedení plošného očkování proti covidu-19.

Doktor Vašek upozorňuje na hodnotící zprávu Evropské lékové agentury (EMA) z ledna 2021, která v kapitole o reprodukční toxicitě vakcíny Comirnaty (Pfizer) uvádí, že potratovost „byla u očkovaných pokusných zvířat 2x vyšší, než tomu bylo u zvířat neočkovaných“.

Dále upozorňuje na hodnotící zprávu Australského ministerstva zdravotnictví z ledna 2021 (také u Comirnaty), která uvádí velkou koncentraci vakcíny ve vaječnících.

Znepokojení se týká nálezů očkovací látky ve vaječnících, placentě a pupečníkové krvi plodu u očkované ženy. Dále v podobnosti mezi spike proteinem a proteinem syncytin-1, nezbytného k vytváření placenty a normálnímu průběhu těhotenství.

V nedávno publikované studii provedené na dvou pacientkách byla podle lékaře také „prokázána přítomnost očkovací mRNA v krvi, placentě a pupečníkové krvi plodu u ženy očkované 10 dní před porodem“.

V trestním oznámení dále lékař cituje znepokojení bývalého viceprezidenta společnosti Pfizer Michaela Yeadona, který v prosinci 2020 před zahájením plošného očkování proti covidu-19 vyzval Evropskou lékovou agenturu k „pozastavení příprav na plošné očkování do doby vyjasnění a vyloučení některých předpokládaných rizik“.

Jedním z problémů, na které ve své výzvě upozorňoval, byla obava z možného vlivu očkování na plodnost žen. Yeadon upozorňoval na podobnost mezi spike proteinem, jehož tvorbu mRNA vakcína v těle očkovaných podněcuje, a proteinem syncytin-1 nezbytném k vytváření placenty a normálnímu průběhu těhotenství.

„Pokud by se v důsledku očkování proti covidu-19 vytvořily současně i protilátky proti syncytinu-1, mohlo by to vést k přechodné či trvalé neplodnosti žen,“ cituje lékař v trestním oznámení toxikologa a odborníka na výzkum alergií a respiračních onemocnění Michaela Yeadona.

Cílem podání trestního oznámení je podle MUDr. Vaška, aby „stát konečně a nevyvratitelně prokázal“, že nikomu „prokazatelně po podání mRNA vakcín žádné riziko nehrozí“, a aby došlo k prokazatelnému vyvrácení výsledků studií, které v podání zmiňuje.

POZNÁMKA: 4. dubna bylo do článku doplněno vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Související články

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.