Enrico Trigoso

2. 5. 2022

TÉMA: Covid-19 negativní účinky vakcinace

Bývalý viceprezident společnosti Pfizer: „Nežádoucí dopady na početí a schopnost udržet těhotenství bylo možné předvídat.“

Dr. James Thorp (68 let) je lékař s rozsáhlou publikační činností, certifikovaný v oboru porodnictví a gynekologie a mateřsko-fetální medicíny, který se porodnictví věnuje již více než 42 let.

Thorp sdělil deníku The Epoch Times, že ročně ošetří 6 000–7 000 rizikově těhotných pacientek a zaznamenal mezi nimi mnoho komplikací způsobených vakcínami proti onemocnění covid-19.

„Viděl jsem mnoho, mnoho, mnoho komplikací u těhotných žen, u maminek i u plodů, u dětí, potomků,“ řekl Thorp, „Úmrtí plodu, potraty, úmrtí plodu uvnitř matky.“

„To, co jsem viděl za poslední dva roky, nemá obdoby,“ říká Thorp o svých zkušenostech z praxe.

Thorp vysvětluje, že ačkoli zaznamenal nárůst úmrtí plodu a nepříznivých výsledků těhotenství v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19, pokusům o kvantifikaci tohoto účinku brání uvalení příkazu mlčení na lékaře a sestry, k němuž došlo v září 2021 americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jak je uvedeno v publikaci nazvané Zrada pacientů: Korupce zdravotní péče, informovaný souhlas a vztah mezi lékařem a pacientem (pdf) [1].

TIP: MUDr. Iva Hermanová: Dopady onemocnění covid-19 a vakcinace v gynekologické praxi

Dr. James Thorp, lékař certifikovaný v oboru porodnictví a gynekologie a mateřsko-fetální medicíny, který se porodnictví věnuje již více než 42 let. (se svolením Jamese Thorpa)

Jediným dosud zveřejněným souborem informací v této oblasti je výzkum společnosti Pfizer, jehož zveřejnění nařídil na začátku ledna 2022 soud v USA státnímu úřadu FDA.

FDA zveřejnil první velkou dávku dokumentů týkajících se výzkumu společnosti Pfizer, z nichž bylo dosud zveřejněno více než 10 000 z přibližně 450 000 stran.

Od prvního dne zavedení vakcíny společností Pfizer a BioNTech 1. prosince 2020 do 28. února 2021 bylo společnosti Pfizer nahlášeno 1 223 úmrtí a 42 086 nežádoucích účinků.

Mezi nežádoucími příhodami jsou zvláště alarmující ty, které se týkaly těhotných žen. V dokumentech se uvádí, že bylo zaznamenáno 274 těhotenských nežádoucích příhod, z nichž 75, tj. 27 %, bylo „závažných“.

„49 nezávažných a 75 závažných, hlášených klinických příhod, které se vyskytly u očkovaných matek. Příhody související s těhotenstvím, které byly v těchto případech hlášeny, byly kódovány na [pacientky] Spontánní potrat (25), Kontrakce dělohy během těhotenství, Předčasné protržení vaku blan, Potrat, Promeškaný potrat a Smrt plodu (každý z uvedených jako 1). Další klinické příhody, které se vyskytly ve více než 5 případech, byly kódovány na [pacientky] Bolest hlavy (33), Bolest v místě očkování (24), Bolest končetin a Únava (obě jako 22), Myalgie a Pyrexie (obě jako 16), Zimnice (13) Nevolnost (12), Bolest (11), Artralgie (9), Lymfadenopatie a Neúčinnost léků (obě jako 7), Bolest na hrudi, Závratě a Astenie (všechny jako 6), Malátnost a covid-19 (obě jako 5),“ uvádí se v dříve důvěrných dokumentech společnosti Pfizer (pdf).

Webové stránky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučují vakcíny proti covidu-19 během těhotenství s cílem „zabránit závažným onemocněním a úmrtím u těhotných žen“.

Americká akademie porodníků a gynekologů (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) rovněž „důrazně doporučuje, aby těhotné osoby byly očkovány proti covidu-19“, a dodává, že kompletní očkování těhotných žen by mělo být „prioritou“.

Doktor Thorp opakovaně zdůrazňoval, že se všichni nenechali očkovat v době, když byla vakcína poprvé distribuována. „Nebyli všichni očkováni [1. prosince 2020]. Všechny šarže, které byly rozeslány, byly na místě hluboce zmrazeny a pak byly podávány pomalu po dobu oněch osmi týdnů.“

Množství vakcín společnosti BioNTech, které byly v té době odeslány do celého světa, bylo ve výše zmíněném dokumentu redigováno.

Proč to redigovali? Byla by to neuvěřitelná informace, která by vám dala přesný čitatel a jmenovatel,“ řekl Thorp.

V tabulce „obecného přehledu“ se uvádí, že bylo zaznamenáno 29 914 „případů“ týkajících se žen, 9 182 u mužů a 2 990 osob s „žádnými údaji“, z nichž 19 582 je „uzdravených / zotavujících se“, 11 361 „nezotavujících se v době zprávy“ a 1 223 „smrtelných“.

Bývalý viceprezident společnosti Pfizer vydal varování

Michael Yeadon je veteránem velkých farmaceutických firem, v oboru působí 32 let. Ze společnosti Pfizer odešel do důchodu v době, kdy zastával nejvyšší pozici ve výzkumu právě v této oblasti.

„1. prosince 2020 jsme podrobně popsali řadu mechanistických toxikologických obav, o kterých jsme se domnívali, že je rozumné je mít, pokud & dokud se neprokáže, že nenastaly,“ uvedl Yeadon ve svém prohlášení pro deník The Epoch Times.

„Mezi nimi bylo i to, že nepříznivé dopady na početí a schopnost udržet těhotenství byly předvídatelné,“ řekl Yeadon.

Podávání dávky vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer v Los Angeles v Kalifornii 5. listopadu 2021. (Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

„Je důležité poznamenat, že žádný z těchto genových přípravků neměl dokončenou tzv. reprodukční toxikologii. O více než rok později tato baterie testů na zvířatech stále nebyla provedena. Takže neexistoval a stále neexistuje žádný balík údajů, který by potvrzoval bezpečnost v těhotenství nebo před početím,“ uvádí Yeadon.

Dr. Wolfgang Wodarg a doktor Yeadon podrobně popsali obavy v této oblasti následovně: Spike protein z viru zakódovaný ve vakcínách byl v menší míře příbuzný se syncytinem, který hraje klíčovou roli při donošení dítěte.

Yeadon tehdy doufal, že jejich obavám bude věnována pozornost, protože již před více než 60 lety zažili tragédii s thalidomidem, sedativním lékem, který způsoboval vrozené vývojové vady.

„V průběhu roku 2021 jsem narazil na další dva důkazy, díky nimž bylo mnohem pravděpodobnější, že ,vakcíny‘ proti covidu-19 budou mít nežádoucí účinky na těhotenství,“ řekl Yeadon.

„Vypadalo to, že se někdo pokusil naše obavy odmítnout tím, že testoval důkazy o konkrétním problému, před kterým jsme varovali v prosinci 2020. Bohužel tím jen posílili naše obavy. Předpokládali jsme riziko, že při reakci na syntetický kousek bílkoviny virového hrotu imunitní systém žen vytvoří imunitní odpověď i na jejich vlastní placentární bílkovinu,“ vysvětluje Yeadon. „To je přesně to, co bylo uvedeno v předtiskové zprávě (zdroj).“

„Už jen na základě této obavy měly být všechny tyto experimentální přípravky jako třída zcela kontraindikovány u žen mladších než v menopauze,“ řekl Yeadon.

Produkty mRNA se hromadí ve vaječnících

Další obavou, kterou původně nezaznamenali, bylo, že „produkty mRNA (Pfizer & Moderna) se budou hromadit ve vaječnících“, uvedl Yeadon.

„Žádost o informace podaná v rámci svobodného přístupu k informacím na Japonskou agenturu pro léčivé přípravky odhalila, že při pokusech na hlodavcích docházelo k akumulaci produktů ve vaječnících. Na základě těchto konkrétních obav jsem vyhledal literaturu a našel jsem přehled z roku 2012, který výslovně upozorňuje na důkazy, že přípravky s lipidovými nanočásticemi se jako třída skutečně kumulují ve vaječnících a mohou představovat nedoceněné reprodukční riziko pro člověka. Pro odborníky v této oblasti se jednalo o ,dobře známý problém‘,“ vysvětluje Yeadon.

Ve studii z roku 2012 (zdroj) se uvádí, že po testování s různými druhy myší a potkanů Wistar „byla u všech zvířat zjištěna vysoká lokální akumulace nanočástic, nanokapslí a nanoemulzí ve specifických místech vaječníků“.

S odkazem na tuto studii řekl Yeadon deníku The Epoch Times, že „autoři říkají nepravdy“.

„Říkají něco jako ,nedošlo k žádnému zvýšení protilátek proti syncytinu-1‘. Ne, to je špatně. Jejich údaje jsou jasně 2,5x zvýšené po očkování a zjevně statisticky významné (funkční významnost hledají potvrzenou potratovostí),“ poznamenal Yeadon.

„To, co udělali, je roztomilé. Zvolili si zcela libovolnou úroveň, kterou napsali na obrázek a pod kterou tvrdí, že na ničem z toho nezáleží. Pro toto tvrzení nemají vůbec žádné důkazy. Ve skutečnosti v diskusi přiznávají, že neznáme vztah mezi protilátkami a vlivem na funkci,“ dodává bývalý viceprezident společnosti Pfizer.

Doktor Michael Yeadon se domnívá, že farmaceutický průmysl „rozhodně věděl“ již od roku 2012, že lipidové nanočástice se budou hromadit ve vaječnících žen, které vakcíny užívaly.

„Nikdo v tomto odvětví ani v předních médiích nemohl tvrdit, že ,o těchto rizicích pro úspěšné otěhotnění nevěděli‘.“

Problematiku dále vysvětluje dr. James Thorp. Lipidová nanočástice je extrémně malá částice, je to membrána rozpustná v tucích, která je nákladem messengerové RNA, řekl Thorp v rozhovoru s The Epoch Times.

„Z údajů, které máme k dispozici, se zdá, že ve vakcíně, která se vstřikuje do paže, je koncentrace lipidových nanočástic, což jsou velmi, velmi malé částice,“ říká Thorp, „a ty se pak v naprosté většině rozptýlí po celém těle.“

„Zdá se, že se koncentrují ve vaječnících, a zdá se, že překračují všechny bariéry vytvořené Bohem v lidském těle, hematoencefalickou bariéru, placentární bariéru během těhotenství, do krevního oběhu plodu a všech tkání plodu uvnitř dělohy, překračují hematoencefalickou bariéru plodu, dítěte v děloze, což je velmi znepokojující,“ poznamenal dr. James Thorp, protože vajíček produkovaných ženami je omezený počet a byla by „vystavena potenciálně katastrofální toxické lipidové nanočástici“, míní Thorp.

Dr. Christiane Northrupová hovoří na Broadway Rally For Freedom na Manhattanu v New Yorku, 16. října 2021. (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Dr. Christiane Northrupová je certifikovaná porodnice-gynekoložka s více než 30letou praxí a bývalá prezidentka Americké asociace celostní medicíny. V 80. a na počátku 90. let působila také v jejich představenstvu.

V říjnu loňského roku sdělila deníku The Epoch Times, že se ve své praxi setkává s případy žen ovlivněných vakcinací proti covidu-19.

„Ženy mají krvácení. Lékaři v naší oblasti provádějí hysterektomie u mladých žen, třeba třicátnic, a říkají: ,Ach, to není nic neobvyklého.‘ Řeknu vám, jako certifikovaný gynekolog, že je to velmi neobvyklé. Menstruace žen jsou rozhozené všude možně… Měla jsem na Facebooku obrovskou skupinu tisíců žen, které mluvily o této situaci, ta skupina byla odstraněna,“ řekla Northrupová o svých zkušenostech s blokováním diskuse o této problematice na sociálních sítích.

„Moje profese je známá tím, že se pouštím do léčby, která se později změní v katastrofu: To se týká například léku thalidomid, který vedl k následkům na končetinách stovek dětí, nitroděložního tělíska Dalkon, které bylo propagováno jako metoda antikoncepce pro ženy, které nikdy neměly děti – a pak se stovky z nich staly neplodnými kvůli infekci. A samozřejmě je tu DES (diethylstilbestrol), který byl podáván tisícům žen proti nevolnosti v těhotenství – a má za následek reprodukční abnormality u mužských i ženských potomků – včetně sterility,“ dodala Northrupová v úterý.

Společnosti Pfizer a Moderna na žádosti deníku The Epoch Times o komentář nereagovaly.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Poznámky:

[1] Originální název publikace: “Patient Betrayal: The Corruption of Healthcare, Informed Consent and the Physician-Patient Relationship” (pdf).

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.