Bývalá zaměstnankyně Pfizerem kontraktované firmy na provádění zkoušek anticovidových vakcín zažalovala společnost Pfizer a svého bývalého zaměstnavatele i bez podpory americké vlády, která do případu mohla vstoupit.

Brook Jacksonová dostala od společnosti Ventavia Research Group výpověď v roce 2020. V roce 2021 se rozhodla vynést na světlo světa „nepohodlné“ interní informace.

Jacksonová podala žalobu proti společnostem Pfizer, Ventavia a ICON za „záměrné zatajení zásadních informací, které zpochybňují bezpečnost a účinnost jejich vakcíny“. Více než rok bylo podání zapečetěno kvůli potenciální účasti amerického ministerstva spravedlnosti. Poté, co ministerstvo odmítlo intervenovat ve prospěch Jacksonové, byl spis žaloby zveřejněn.

Právníci ministerstva svůj krok nevysvětlili a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který vyšetřuje obvinění z podvodu při klinických studiích, na žádost o komentář nereagoval.

Rozhodnutí ministerstva však žalující neodradilo. „Budeme v případu pokračovat i bez pomoci vlády,“ řekla Jacksonová deníku The Epoch Times.

Dodala, že jí to nepřekvapilo, ale cítí „naprosté zklamání“, když po více než ročním odkládání rozhodnutí vláda odmítla zasáhnout.

Šance na úspěch nejsou velké, ale „je to prostě šance, kterou musím přijmout“, řekla Jacksonová. „Mám prostě pocit, že někdo za to musí nést odpovědnost.“

Jacksonová „vyvolala bouři“, když časopis British Medical Journal v listopadu 2021 zveřejnil článek založený na dokumentech, nahrávkách a dalších materiálech, které mu Jacksonová poskytla. Článek popisoval opakovaná selhání společnosti Ventavia při řádném vedení míst pro testování vakcíny proti covidu-19 společnosti Pfizer předtím, než dostala nouzové povolení od amerických úřadů.

I když článek přímo neobsahoval žádné z těchto materiálů, mnohé z nich byly předloženy soudu a také předloženy deníku The Epoch Times, včetně e-mailů, které podrobně popisují problémy zaznamenané nejen Jacksonovou, ale i dalšími pracovníky společnosti Ventavia.

Například Lovica Downsová napsala 18. září 2020 Jacksonové a dalšímu zaměstnanci, že si všimla krabic s informacemi o pacientech ponechaných na pultu „zcela vystavených tak, že je mohl vidět každý, kdo vstoupí do místnosti“.

V dalších stížnostech byly popsány další problémy. Marnie Fisherová, tehdejší provozní ředitelka společnosti Ventavia, 21. září 2020 uvedla, že při šetření byly zjištěny tyto problémy:

  • na vícero místech zůstaly vystavené dokumenty, včetně jmenných seznamů pacientů;
  • nežádoucí účinky, které „buď nebyly nahlášeny správně, nebo vůbec“;
  • vakcíny a placebo v „neuspořádaných“ místnostech „nebyly uzamčeny“;
  • chyby týkající se prohlášení o informovaném souhlasu.

Z dokumentů vyplývá, že zaměstnanci společnosti Ventavia věděli o závažných problémech, které se během studie objevily, včetně lidí určených k podávání vakcín, kteří byli popsáni jako „nezaškolení“ a „s velmi malou mírou dohledu“ nebo jako osoby bez lékařských osvědčení či vzdělání. Na některé e-maily odpovídal i úředník společnosti Pfizer, který byl v kopiích.

Všechny dokumenty, které jsou k dispozici, naleznete zde (1, 2, 3).

Downsová se k našim dotazům odmítla vyjádřit a Fisherovou se nepodařilo zastihnout. Společnosti ICON a Pfizer na žádosti o komentář nereagovaly. Lauren Foremanová, mluvčí společnosti Ventavia, loni prostřednictvím e-mailu sdělila deníku The Epoch Times, že Jacksonová pracovala pro společnost Ventavia, ale „žádná z jejích pracovních povinností se netýkala předmětných klinických studií“.

V aktualizovaném prohlášení z 11. února Foremanová dodala: „Ačkoli byla Jacksonová najata, aby dohlížela na určitá pracoviště a aspekty klinických studií, byla ve společnosti Ventavia zaměstnána pouze 18 dní, nebyla ve firmě dostatečně dlouhou dobu na to, aby dokončila školení pro funkci, na kterou byla najata.“

Jacksonová prostřednictvím svého právníka nedávno pohrozila, že podá na společnost Ventavia žalobu pro pomluvu kvůli popisu jejího zaměstnání.

FDA v loňském e-mailu sdělil deníku The Epoch Times: „Ačkoli se úřad k této záležitosti nemůže v současné době více vyjadřovat, FDA má plnou důvěru v údaje, které byly použity k podpoře povolení vakcíny Pfizer-BioNTech a schválení Comirnaty.“ Mluvčí na pondělní žádost o aktuální informace neodpověděli.

Jacksonová byla propuštěna několik hodin po podání stížnosti u FDA. Podle textových zpráv, které dostal deník The Epoch Times k nahlédnutí, se jeden z představitelů společnosti Pfizer obrátil během několika týdnů přímo na Jacksonovou se žádostí o další informace.

Žaloba byla podána na základě zákona o nepravdivém prohlášení (False Claims Act), který umožňuje Američanům podávat žaloby jménem vlády „proti těm, kteří vládu podvedli“.

V žalobě se uvádí, že společnosti Pfizer, ICON a Ventavia „záměrně zatajily Spojeným státům zásadní informace, které zpochybňují bezpečnost a účinnost jejich vakcíny“.

„Konkrétně, žalovaní zatajili porušení protokolu svých klinických zkoušek i federálních předpisů, včetně falšování dokumentů o klinických zkouškách,“ uvádí se v ní také. „Kvůli machinacím žalovaných dostaly miliony Američanů nesprávně označenou vakcínu, která potenciálně není tak účinná, jak bylo prezentováno.“

Jacksonová žádá soud, aby jí přiznal náhradu škody a náhradu mzdy a vrátil ji na její pozici ve společnosti Ventavia.

Překlad původního článku: J. S.