TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

POZNÁMKA: Do článku jsme doplnili protinázor serveru Demagog.cz, který vznáší námitky k interpretacím dat ze strany MUDr. Pekové. Podstatou námitek je metodologie sbírání dat uvedených v dokumentu spol. Pfizer. Podle Demagog.cz dokument nedokazuje, zda úmrtí nebo potraty nastaly v přímém důsledku vakcinace. Na druhou stranu dokument Pfizeru ani nevyvrací možnost, že úmrtí a potraty nastaly v důsledku vakcinace. Není tedy blíže ani potvrzeno ani vyvráceno, že hlášená úmrtí a potraty nastaly v důsledku vakcinace.


MUDr. Soňa Peková, Ph.D., hovoří o tom, jaká data na soudní příkaz o vakcíně Pfizer vydala americká Federal Drug Administration (FDA).

Nadační fond Svědomí národa 14. prosince 2021 publikoval rozhovor s mikrobioložkou a molekulární genetičkou Soňou Pekovou, v němž provádí retrospektivu informací, které v USA o své vakcíně firma Pfizer zveřejnila na soudní příkaz. Diskuse o této oblasti probíhá od času 2:08 videozáznamu.

Zde naleznete dokument společnosti Pfizer, který je v rozhovoru diskutován (zdroj). Diskutované soudní případy naleznete zde. (zdroj)

Rozhovor s mikrobioložkou a molekulární genetičkou MUDr. Soňou Pekovou Ph.D.

FDA žádal soud o 55 let na úplné zveřejnění údajů o vakcíně

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) požádal 15. listopadu federální soud, aby mu dal čas do roku 2076 na kompletní zveřejnění dokumentů, které má k dispozici v souvislosti se schválením vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer-BioNTech.

FDA podal žádost v reakci na žalobu zdravotnické organizace Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), která si kromě jiného vyžádala informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA).

Vládní úřad soudu sdělil, že má k dispozici 329 000 stran relevantních dokumentů, a navrhl zveřejňování 500 stran měsíčně, aby byl kapacitně schopen provést jejich redigování. Tímto tempem by FDA zveřejnil všechny relevantní záznamy za necelých 55 let. Více zde…

Zápisky z rozhovoru s doktorkou Pekovou

Soud v USA nařídil uvolnit z Federal Drug Administration (FDA) dokumentaci, která obsahuje dobrovolně poskytnutá data sesbíraná v období 90 dní po aplikování prvních vakcín společnosti Pfizer, a to z různých států ve světě.

Z dokumentu podle Pekové vyplývá, že v prvních 90 dnech došlo k nahlášení 1 200 úmrtím po aplikování vakcíny. Hlášení o nežádoucích účincích bylo napočítáno na 150 tisíc, přičemž v první řadě docházelo k nervovým poškozením. V roce 2021 od prvních 90 dní už díky tomu mohlo vedení společnosti Pfizer vědět, jaké nežádoucí účinky tato vakcína má.

Projekt Demagog.cz zprávu Pfizeru komektuje tak, že dokument poskytnutý FDA neuvádí, jestli byla úmrtí způsobena vakcínou nebo jinými příčinami.

Na druhou stranu dokument Pfizeru nevyvrací ani tu možnost, že úmrtí a potraty nastaly v důsledku vakcinace.

Podle Pekové již na jaře 2021 Pfizer věděl o mnoha možných závažných nežádoucích účincích vakcíny proti SARS-CoV-2, včetně úmrtí.

V době, kdy byla tato data sbírána, se jistý počet klientů uzdravil z nežádoucích účinků vakcíny Pfizer. Případů, kdy se lidé uzdravili, ale mají po aplikaci vakcíny trvalé následky, bylo 520. Dále 11 361 se z vedlejších účinků neuzdravilo.

Úmrtí po aplikaci vakcíny bylo napočítáno 1 223. Příčina úmrtí nebyla podle Demagog.cz ve zprávě uvedena, viz komentář níže.

Tato data se nedostala na světlo světa, dokud nebyla soudním příkazem vymožena.

Současně podle Pekové schází jakákoliv informace o vakcíně pro těhotné nebo kojící matky, ale zaznamenáno bylo několik spontánních potratů a předčasně narozených dětí.

Demagog.cz opět namítá, že zpráva netvrdí, že je na vině potratů samotná vakcína. Vedlejší účinky nahlásilo 270 těhotných. 23 z nich potkal samovolný potrat, mezi jednotky případů pak patří také předčasný porod.

Podle Pekové se tato látka „nemá nazývat vakcínou, ale spíše experimentálním pokusem, a všem lidem, kterým byla podána, by měla být jasně předána tato informace“.

„Lidé by měli by být informováni i o nežádoucích účincích, které mohou očekávat,“ varuje doktorka Peková.

Navzdory zveřejněným faktům o bezpečnosti vakcíny pokračují podle Pekové snahy prosadit očkování i u mladistvých a dětí.

„Z výzkumu vyplývá, jaké nežádoucí účinky vakcína může přivodit. A tato fakta vedou k tomu, že pokud pacient toto onemocnění už má – a k tomu různá stádia jiných nemocí – a nepřeje si být očkován, nelze podat vakcínu takovému pacientovi, který má kromě kardiovaskulárních nemocí i další přidružené choroby,“ upozorňuje mikrobioložka.

Toto vyplývá podle Pekové hned z prvního zveřejněného dokumentu, a organizace Public Health and Medical Professionals of Transparency k tomu sesbírává další dokumentaci.

Více informací naleznete ve výše sdíleném rozhovoru.

V České republice se uskutečňuje seriózní vědecký výzkum vakcíny proti SARS-CoV-2. (více zde…)

Prof. MUDr. Vojtěch Thon vyzývá obyvatele ČR, aby se do této imunologické studie přihlásili. (více zde…)

Demagog namítá, že Peková není přesná

Projekt Demagog.cz prohlášení doktorky Pekové komentoval na svých stránkách. Níže přikládáme jejich text jako další názor na zprávu spol. Pfizer.

UPOZORNĚNÍ: Demagog.cz komentuje záznam z vystoupení doktorky Pekové v rámci Paralelní lékařské komory (zde) nikoliv video zveřejněné výše Nadačním fondem Svědomí národa.

Úmrtí očkovaných lidí

Dokument (pdf, str. 6) vypovídá o období 3 měsíců, od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. Dokument samotný byl schválen v dubnu 2021. Obsahuje data o 42 086 dobrovolně nahlášených zdravotních problémech, které postihly očkované. Pouze 25 379 z nich bylo potvrzeno lékařskou cestou. Kromě závažných zdravotních komplikací se mohlo jednat (.pdf, str. 8) například o lehčí nevolnosti, bolest v místě vpichu nebo bolesti hlavy.

Hlavní informací, kterou Peková uvádí, je počet zemřelých. Zpráva zmiňuje (.pdf, str. 7) 1 223 úmrtí. Metodologie (.pdf, str. 6) zprávy však nijak neurčuje příčinu úmrtí, natož aby jej spojovala s podáním vakcíny. Úmrtí mohla nastat následkem jakéhokoli onemocnění nebo zdravotní komplikace. Dokument také uvádí, že výzkumníkům nebyly ve všech případech dostupné klinické informace jako zdravotnická dokumentace pacienta, diagnózy a další užívané léky.

Soňa Peková tedy data interpretuje nesprávně. To, jestli byla úmrtí způsobena vakcínou, dokument poskytnutý FDA nijak neuvádí.

Nežádoucí účinky u žen

Peková dále zmiňuje, že podle zprávy postihují vedlejší účinky třikrát častěji ženy. Pokud se podíváme na celkový počet dobrovolně podaných zpráv, žen se přihlásilo (.pdf, str. 7) necelých 30 tisíc, zatímco mužů jen 9 182. To odpovídá zmíněnému trojnásobku. Nelze ale říci, že vedlejší účinky postihují více ženy, poněvadž se jedná o dobrovolně nahlášené problémy, a jejich reálné rozložení v naočkované populaci tak není možné z dokumentu dovozovat. Metodologie (.pdf, str. 5–6) zprávy samotné uvádí, že z dat nelze dělat podobné závěry.

Soňa Peková také uvádí počet samovolných potratů u očkovaných žen. Zde je situace stejná jako u úmrtí. Zpráva (.pdf, str. 12) netvrdí, že je na vině samotná vakcína. Vedlejší účinky nahlásilo 270 těhotných. 23 z nich potkal samovolný potrat, mezi jednotky případů pak patří také předčasný porod.

Naše hodnocení

Soňa Peková ve videu mluví o dokumentu společnosti Pfizer a vesměs využívá údaje, které jsou v něm obsažené. Zároveň však pomíjí metodologii dokumentu a interpretuje jej tak nesprávně. Dokument obsahuje upozornění na to, že se jedná o dobrovolně hlášená data, která nelze zobecňovat na všechny očkované, a že z něj nelze dovozovat příčinnou souvislost mezi očkováním a následnými zdravotními problémy. Peková tak dochází k vlastnímu závěru, že úmrtí a další komplikace jsou způsobeny vakcínou. Ten je však pouze jejím názorem, případně názorem převzatým ze zprávy Natural News, a nepochází z publikace společnosti Pfizer.

Video Soni Pekové jsme tak v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili pro chybějící kontext. (zdroj: Demagog.cz)


Doktorka Peková odpovídá

Deník Epoch Times požádal doktorku Pekovou o reakci na námitky serveru Demagog.cz.

Doktorka Peková odpověděla s odovoláním na dokument spol. Pfizer (dokument): „Důležité je, co je uvedeno na originálním webu phmpt.org, kde je studie zveřejněna. Z tohoto zdroje cituji. Nic víc. Důležité je, aby si lidé uměli sáhnout pro ten dokument od společnosti Pfizer.“

Dále doktorka peková deníku Epoch Times podrobně vypsala několik faktů ze zprávy spol. Pfizer:

„Zde znovu dávám link na originální dokument spol. Pfizer, ze kterého níže cituji, aby bylo jasno: Zdroj

V něm je na str. 7 tabulka, která ukazuje Celkový přehled: Vybrané charakteristiky všech případů (hlášení) získaných v průběhu intervalu reportingu (1.12.2020 až 28.2.2021). V kolonce Case outcome (následky) je uvedeno Fatal: 1223 případů. Fatal znamená Úmrtí. Pokud je to uvedeno v hlášence nežádoucích účinků vakcíny, má se za to, že úmrtí bylo způsobeno v důsledku / ve spojitosti s podáním této látky.

Ohledně těhotenství – na str. 9 dole je tabulka, kde je v kolonce Missing information (chybějicí data) uvedeno: i) použití v těhotenství a laktaci, ii) použití u dětí mladších 12 let, iii) účinnost vakcíny

Dále, na stránce 12 v Tabulce 6 je rozsáhlý přehled zjištění u těhotných a kojících žen – celkem analyzováno 274 případů, přičemž hlášeno 23 spontánních potratů, 2 spontanní potraty s intrauterinním úmrtím plodu. Počet 274 těhotných je příliš malý, aby postačoval k evaluaci přípravku, nicméně počet hlášených komplikací je na takto malý soubor alarmující.“


Odpověď nadačního fondu Svědomí národa

Deník Epoch Times požádal Nadační fond Svědomí národa o reakci na námitky serveru Demagog.cz. Níže publikujeme odpověď šéfredaktora Viktora Baroše.

„Váš text a zdroj Demagog.cz bohužel nešťastně míchá dvě videa, dva zdroje. Jedno je zdroj mimo naší redakci, a to záznam z vystoupení paralelní lékařské komory (zde) a druhé je naše video, které bylo natočeno pro Nadační fond Svědomí národa (zde). Informace v našich videích jsou před zveřejněním ověřovány, po právní i odborné stránce.

Budu se vyjadřovat k videu zveřejněném naší redakcí a informací v něm.

Vyznění našeho rozhovoru mělo být podnětem k opatrnosti u vakcinace. Jak paní doktorka Peková uvedla v našem prvním rozhovoru v červenci tohoto roku, v medicíně se vždy při uvádění produktů v humánní medicíně dbalo předběžné opatrnosti a úmrtí již několika zvířat v předklinické fázi mělo za následek zpomalení uvedení daného produktu na trh, ne-li jeho celkové stažení. Nyní se používá metodika úplně opačná, zvrácená.

FDA byl donucena soudní cestou ke zveřejnění dat a na základě těchto dat panuje důvodné podezření, že smrt nastává. Nikdo v textu vysloveně neuvádí, že se souvislost s vakcinací JEDNOZNAČNĚ NEPROKÁZALA. Data obsažená v předmětném dokumentu byla sebrána standardní cestou běžnou při sběru dat o nežádoucích účincích, jedná se o podklad dodaný Pfizerem FDA. Není úkolem toho, kdo nežádoucí účinky hlásí, aby vyhodnocoval příčinnou souvislost s léčivem, což ale neznamená, že tyto nelze z dat interpretovat.

Za situace kdy očkování touto látkou je opakovaně podáváno 6,6 mil české populace a Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování dětí a těhotných, je na místě, ptát se jako novinář, zda máme záruky, že je vše bezpečné a proč zveřejněný dokument SOUDNÍ cestou obsahuje tato podezření.

MUDr. Soňa Peková v našem videu důsledně mluví o MOŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINCÍCH, O MOŽNÝCH RIZICÍCH, které však, prismatem své erudice a zkušeností vyhodnocuje jako problematické.

Argument a názor Demagoga.cz je demagogický. Zcela manipulativní v uvedeném zdroji (zde) Demagog.cz je znevěrohodňování studie Pfizer uvedením komentáře titulku první strany HRR Health Ranger report, který nijak nesouvisí s původní studií Pfizeru.“

Článek byl naposledy upraven 23. prosince 2021 (16:57).