Milan Kajínek

8. 2. 2024

Řada expertů v České republice vyhodnocuje pokles počtu narozených dětí, který od počátku roku 2022 padá. Klíčová otázka zní: „Co pokles porodnosti způsobuje?“

Klesající plodnost

Na grafu Českého statistického úřadu (ČSÚ) níže je viditelný pokles plodnosti v roce 2022. Zrcadlí se v něm i nárůst počtu žen v souvislostí s přílivem uprchlíků z Ukrajiny, tedy nárůst o 72 tisíc žen v roce 2022.

Pro vysvětlení – porodnost závisí na schopnosti muže a ženy plodit děti – to se projevuje počtem narozených dětí a to je ona „plodnost“.

Vývoj plodnosti žen v ČR v posledních letech. Zdroj: Český statistický úřad (prezentace)

Zajímavý je také další následující graf, který ukazuje snižování plodnosti v sedmi zkoumaných zemích Evropy a také v Japonsku. Ve všech zemích je viditelná klesající tendence, obzvláště pak v posledních letech. Pokles plodnosti je dle ČSÚ zaznamenáván i v zemích s dříve vyšší plodností.

Vývoj plodnosti žen ve sledovaných zemích v posledních letech. Zdroj: Český statistický úřad (prezentace)
Obsahuje i odhad pro rok 2023 na základě měsíčních počtů narozených v I.–VII./2023.

Možné příčiny

Od ledna 2022 klesá v České republice počet narozených dětí i plodnost. Jako příčina se diskutují například ekonomické důvody, tedy že lidé se rozhodnout nemít dítě kvůli nedostatku financí, potížím s bydlením nebo kvůli nejistotě pociťované v době války (zejména u ukrajinských uprchlíků).

Další možností jsou zdravotní důvody a možné následky prodělání nového onemocnění covid-19, jehož úplné a dlouhodobé účinky na zdraví nejsou zatím zcela prozkoumány, ale ve hře jsou také možné následky očkování novým druhem mRNA vakcín, jejichž dlouhodobé a úplné účinky a vedlejší negativní reakce rovněž nejsou úplně známé.

Dalším vysvětlením je složení obyvatelstva (demografie). Pokles plodnosti může být způsoben rovněž tím, že klesá počet žen, které jsou v plodném věku. Nyní by měly údajně rodit ženy, které se narodily v „populačně slabších letech“. Zjednodušená rovnice by měla znít: méně matek = méně narozených dětí.

Od ledna 2022 klesá v České republice porodnost. (annkot2022 / Envato)

V teorii o snižování plodnosti žen ale hraje podle expertů rozhodující roli takzvaná „úhrnná plodnost“ (viz graf č. 1 výše), což je ukazatel, na který zmiňovaný počet žen v jednotlivých věkových skupinách „nemá vliv“.

Matematička Lucia Houfková spočítala úhrnnou plodnost z podrobných dat několika českých zdravotních pojišťoven na měsíční bázi. Výsledky publikovala na platformě Mainstream. Z nich plyne, že úhrnná plodnost českých žen meziročně klesá již řadu měsíců po sobě.

„Z dat, která jsme získali, jednoznačně vyplývá, že pokles absolutního počtu dětí nelze vysvětlit pouze demografickými změnami ve věkové struktuře žen, ale musí mít ještě jinou příčinu.”

— Lucia Houfková, matematička 

„Úhrnná plodnost českých žen začala klesat v únoru 2022 a, jak je vidět z nejnovějších dat, v roce 2023 pokles strmě pokračuje,“ uvádí autorka analýzy. 

„Stojíme o to, aby se rozběhla veřejná diskuse na toto téma, zveřejnujeme proto link na data a metodu výpočtu pro každého, kdo si chce ověřit výpočty nebo oponovat,“ uvádějí autorky projektu Mainstream.

Podle experta v oboru matematického modelování přírodních jevů a procesů a zpracování dat Tomáše Fürsta z Univerzity Palackého v Olomouci získaná data „jasně ukazují, že demografové se mýlí“, když tvrdí, že plodnost klesá pouze z důvodu populačně slabších ročníků.

Má vliv vakcinace?

Někteří experti se pokoušejí analyzovat populaci očkovaných a neočkovaných žen. (pixelaway / Envato)

Někteří experti se pokoušejí sledovat populaci očkovaných a neočkovaných žen (anticovidovou vakcínou), a prověřují, zda nějaké ukazatele nebudou naznačovat, že by mohlo očkování ovlivňovat schopnost žen počít dítě – tedy celkovou porodnost.

V článku nazvaném Komu chybí děti, který publikoval zmiňovaný matematik Tomáš Fürst společně s epidemiologem Romanem Kovaříkem a imunoložkou Zuzanou Krátkou, uveřejnili tabulku porodnosti obsahující data o celkových počtech těhotenství, počtech těhotenství žen očkovaných a neočkovaných, za období od ledna 2021 do března 2022.

„Z dat vyplývá, že alespoň část pozorovaného rozdílu mezi počtem otěhotnění očkovaných a neočkovaných žen je kauzální povahy,“ říká akademik. Očkování tedy může být příčinou nižší míry otěhotnění.

Podle Fürsta by bylo nejlepší očkování těhotných žen zastavit. „Vakcína nebyla u těhotných nikdy testována, dodnes tedy na této populaci není známa ani její bezpečnost, ani její účinnost. Nikdy v minulosti se nic podobného nestalo. Navíc máme mnoho důvodů být v případě těhotných žen extrémně opatrní.“

Pohled na detail architektury.

„Očkování těhotných žen mRNA vakcínou proti covidu považuji za jedno z největších selhání moderní medicíny.“

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., matematik

„Očkování mladých zdravých lidí proti covidu, zejména plodných a těhotných žen, by mělo být okamžitě zastaveno,“ míní Fürst.

Za doporučením očkovat těhotné ženy proti covidu-19 stojí ministr zdravotnictví, vedení lékařské komory i vedení České vakcinologické společnosti. Nikdo z nich však za tato doporučení nenese právní odpovědnost.

„Doporučení České vakcinologické společnosti, o které se očkování – nejen těhotných – opírá, není nikým podepsáno a Česká vakcinologická společnost dokonce není ani právnickou osobou,“ vysvětluje doktor Fürst. „Nakonec tedy – jak je v českých zemích zvykem – nebude potrestán nikdo, protože nikdo za nic neručil a očkování přece povinné nebylo, že ano? Jsem fascinován, co všechno si nechá česká veřejnost líbit.“

Závěr

Mezi odborníky probíhá poměrně složitá pře o „hru“ s demografickými daty. Předseda České statistické společnosti docent Ondřej Vencálek si povšiml, že v roce 2021 proběhlo sčítání lidu a čeští demografové podle toho upravili svoji představu, kolik je v ČR lidí, a upravili ji výrazně směrem dolů.

Expert upozorňuje, že, když poté počítali v roce 2021 celkovou plodnost, skutečný počet dětí (který byl správně) vydělili mnohem menším počtem žen než v předchozím roce.

A tím měla vzniknout „optická iluze“, že plodnost v roce 2021 byla „rekordně vysoká“.

„Pokud by hodnota úhrnné plodnosti klesla v roce 2022 na 1,65, šlo by o pokles, který je rozhodně hoden naší pozornosti. Jde o výraznou změnu trendu, jejíž příčiny by měly být odhaleny.“

— doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., předseda České statistické společnosti

Tímto argumentem nyní podle experta demografové zdůvodňují, proč je plodnost v roce 2022 tak nízká, a hovoří o takzvaně „předrozených dětech“.

Ale protože „ve skutečnosti žádné ženy nezmizely“, statistici podle Vencálka pouze „špatně počítali“.

„Mohu ukázat, jak se jednotlivé věkové skupiny žen během 10 let mezi cenzy (sčítáními lidu) plíživě zvětšovaly, až nakonec po sčítání 2021 bylo nutno odhad velikosti těchto skupin značně zmenšit,“ napsal docent Vencálek deníku Epoch Times. „To se pak projevilo i v odhadech plodnosti.“

Podle předsedy České statistické společnosti se nejedná o „velkou matiku“. „Jen jsem vzal jako ‚pevné‘ body výsledky ze dvou posledních sčítání (2011, 2021), o nichž ČSÚ nepřipustí debatu (i když víme, že i to je jen nějaké přiblížení se realitě), a změnu mezi těmito sčítáními jsem rozprostřel rovnoměrně v čase.“

Zelená křivka na obrázku č. 1 na začátku článku, která pochází z dílny Českého statistického úřadu (ČSÚ), se podle matematika Tomáše Fürsta blíží více k „realitě“, protože „k žádnému skokovému nárůstu plodnosti nedošlo“, a tedy propad porodnosti od roku 2022 nelze vysvětlit deklarovaným „úbytkem žen“.

Proto je podle expertů třeba zkoumat příčiny snižování plodnosti a zkoumat blíže účinky mRNA vakcín na plodnost žen/mužů.

„Pokud by hodnota úhrnné plodnosti klesla v roce 2022 na 1,65, jak bylo predikováno z měsíčních dat Human Fertility Database, šlo by o pokles, který je rozhodně hoden naší pozornosti. Jde o výraznou změnu trendu, jejíž příčiny by měly být odhaleny,“ napsal v únoru 2023 Vencálek.

O této problematice docent Vencálek publikoval zde.

Porodnost je na nejnižší hodnotě za poslední léta
Loňské statistiky Českého statistického úřadu ukázaly, že v prvním pololetí 2023 se narodilo pouze 45 180 občánků, zatímco ve stejném období v roce 2022 jich přibylo skoro 51 000. V letech 2018–⁠⁠2021 se v prvním pololetí narodilo 54–56 000 dětí. Více…

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“
Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“

Stát v určitém okamžiku zbavil výrobce vakcín odpovědnosti za případné újmy na zdraví způsobené povinným očkováním a občanům sdělil, že odškodnění provede sám. Tedy že újmu uhradí z peněz daňových poplatníků. Systém je však nastaven tak, že na odškodnění zatím nikdo reálně nedosáhl.

Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA
Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA

Nevládní organizace Heartland Institute se snažila posoudit pravděpodobný dopad, který by měly korespondenční hlasy odevzdané podvodným způsobem na hlasování pro tehdejšího kandidáta Joea Bidena a pro jeho protikandidáta, prezidenta Donalda Trumpa. A také, jak by ovlivnily celkové výsledky voleb v roce 2020.

Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka
Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka

Výsledek války na Ukrajině předznamená, v jakém světě budeme žít, řekl v úvodu dnešního armádního velitelského shromáždění náčelník generálního štábu Karel Řehka.

OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje
OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje

Klimatická politika založená na předpokládaném vztahu mezi CO2 a úrovní arktického ledu je podle vědců problematická. Led netaje s růstem CO2.

Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?
Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?

Sdružení právníků Pro Libertate ve svém právním rozboru upozorňuje na rizika dosavadní verze Pandemické úmluvy, jakými jsou např. centralizace přístupu, legalizace cenzury, potlačení individuálních práv či rozšiřování kompetencí WHO.