Archiv autora: SMÍŠ

Po 463 dnech právních tahanic máme k dispozici data z monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín

Po 463 dnech právních tahanic máme k dispozici data z monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín

V tomto příspěvku bych rád upozornil na jeden z největších zvratů v debatě o bezpečnosti mRNA vakcín, ke kterému došlo před pár dny ve Spojených státech. Dne 3. října 2022 obdržela organizace Informed Consent Action Network (ICAN) po 463 dnech právních tahanic od CDC data ze systému V-Safe. Tento systém se po očkování pravidelně ptá na zdravotní stav očkovaných. Na rozdíl od pasivních farmakovigilančních systémů je v případě tohoto typu sběru dat daleko menší problém s podhlášeností nežádoucích účinků...

Prodělání nemoci a ochrana před vážným průběhem reinfekce

Prodělání nemoci a ochrana před vážným průběhem reinfekce

Očkování skutečně poskytuje ochranu proti vážnému průběhu u lidí, kteří ještě covid neměli, ale tato ochrana je násobně menší než ochrana poskytovaná dřívějším proděláním nemoci. Neočkovaní lidé, kteří dříve covid prodělali, nepředstavují pro JIP zátěž a rozhodně si nezaslouží nálepku „společensky nezodpovědných, kteří plní nemocnice kvůli tomu, že se nechtějí nechat píchnout“...

Jak přesný je odhad počtu „očkováním zachráněných osob“?

Jak přesný je odhad počtu „očkováním zachráněných osob“?

V každém případě mi přijde úsměvné využití demografických metod ve snaze činit kauzální závěry. Ale během uplynulých dvou let jsem si již zvyknul na ledacos včetně hrubě chybných interpretací (resp. dezinterpretací) statistických údajů přednášených státním úředníkem na půdě Sněmovny Parlamentu ČR…

Očkování mladých lidí je neetické – výsledky risk-benefit analýzy očkování proti covid-19 u amerických vysokoškoláků

Očkování mladých lidí je neetické – výsledky risk-benefit analýzy očkování proti covid-19 u amerických vysokoškoláků

Velká studie Bardosh a kol. „Covid-19 vaccine boosters for young adults: A risk-benefit assessment and five ethical arguments against mandates at universities“ nabízí risk-benefit analýzu posilujících dávek mRNA vakcín pro mladé Američany. Kolektiv autorů z prestižních univerzit dochází k závěru, že musí být naočkováno 22 až 30 tisíc lidí ve věku 18-29 let, kteří neprošli covidem, aby se zabránilo jedné hospitalizaci v této věkové kohortě...

Praktičtí lékaři nepodporují očkování tak často, jak by si vakcinologové přáli

Praktičtí lékaři nepodporují očkování tak často, jak by si vakcinologové přáli

Kampaň na podporu čtvrté dávky očkování proti covid-19 začala, ale musím říci, že hned první reklamní příspěvek ve mně vyvolal velké pochyby o tom, že aspoň tentokrát s námi bude ministerstvo zdravotnictví komunikovat na rovinu.

Chrání nás víc imunita po infekci nebo po očkování?

Chrání nás víc imunita po infekci nebo po očkování?

Ministerstvo zdravotnictví považuje za nejúčinnější prostředek k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci očkování, na druhé straně stále nepovažuje za dostatečně účinnou imunitu po prodělaném onemocnění. Sdružení mikrobiologů imunologů a statistiků (SMIS) dlouhodobě upozorňuje na nesporný pozitivní efekt prodělání infekce na dlouhodobou odolnost vůči závažnému průběhu onemocnění. Zároveň upozorňujeme na rizika, která může přinést opakované očkování...

Očkování dětí pohledem právníka

Očkování dětí pohledem právníka

Právnička JUDr. Vladana Vališová se do problematiky očkování dětí proti coronaviru zabrala vskutku důkladně ve svém novém článku „K některým aspektům odpovědnosti při očkování dětí proti covidu-19“ uveřejněném v Advokátním deníku...

CDC během „vakcinační” kampaně potichu změnilo definici toho, co je to vakcína

CDC během „vakcinační” kampaně potichu změnilo definici toho, co je to vakcína

Všimli jste si, že CDC během „vakcinační” kampaně potichu změnilo definici toho, co je to vakcína? Před příchodem covidu byla ještě vakcína produkt, který stimuluje imunitní systém za účelem vybuzení imunity proti dané nemoci, čímž člověka před touto nemocí chrání. Pak nám ovšem CDC začalo vnucovat genovou terapii a potichu změnilo definici, která teď zní takto...