Archiv autora: SMÍŠ

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) manipuluje s daty o zemřelých po očkování

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) manipuluje s daty o zemřelých po očkování

ÚZIS sděluje, že začal lidi do 14 dnů po první dávce považovat za "neočkované". Na náš formální dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím nám ÚZIS poskytl odpověď, která je prokazatelně nepravdivá. Pokud byla mezi neočkované přesunuta část očkovaných, která zemřela (s covidem), ale ne odpovídající část očkovaných, která nezemřela, jedná se o manipulaci s daty, která je nepřípustná a vede k chybným odhadům účinnosti (a bezpečnosti) vakcín proti covidu. Nejde o první selhání tohoto úřadu. Již dříve jsme upozorňovali na zásadní nesrovnalosti v činnosti ÚZIS...

„Vakcinologické doporučení ze své podstaty není závazné“, tvrdí vedení České lékařské společnosti

„Vakcinologické doporučení ze své podstaty není závazné“, tvrdí vedení České lékařské společnosti

S obsahem vakcinologického doporučení nesouhlasíme, jelikož ignoruje mnoho závažných skutečností. Vedení ČLS naše námitky nevyslyšelo a zatím zcela nekriticky spoléhá na odborníky v čele ČVS. Současně alibisticky tvrdí, že jde jen o doporučení a lékaři podle něj pracovat nemusí, pokud si dokáží obhájit jiný postup. Domníváme se, že je třeba vyvolat odbornou diskusi...

Vakcinace proti covidu z pohledu opatrného imunologa – očkování dětí v Česku a ve světě

Vakcinace proti covidu z pohledu opatrného imunologa – očkování dětí v Česku a ve světě

U dětí a mladých lidí rizika spojená s vakcinací převyšují přínos vakcinace. Domníváme se, že je nutné klást mnohem větší požadavky zejména na dlouhodobou bezpečnost. Při nedostatku jasných důkazů o prospěšnosti vakcinace by měl být na prvním místě uplatněn princip předběžné opatrnosti – primum non nocere.

Zjistili jsme, že datové sady zveřejňované ÚZIS jsou zpětně měněny a mizí z nich data

Zjistili jsme, že datové sady zveřejňované ÚZIS jsou zpětně měněny a mizí z nich data

Zjistili jsme, že datové sady zveřejňované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jsou zpětně měněny, a to tak, že z nich mizí zemřelí po první dávce vakcíny a senioři hospitalizovaní na JIP s covidem. Vzhledem k tomu, že první z těchto úprav mohou maskovat nežádoucí účinky vakcín a druhé zneplatňují jeden ze zásadních argumentů vakcinační kampaně z roku 2021, považujeme tyto úpravy za naprosto zásadní problém...

Přehled vakcinologických doporučení k očkování dětí po Evropě proti covidu-19

Přehled vakcinologických doporučení k očkování dětí po Evropě proti covidu-19

Stanovisko k očkování dětí proti covidu-19 zaujaly i odborné instituce v ostatních státech a na rozdíl od českého doporučení, ve kterém se postupuje dle doporučení Evropské komise, v celé řadě jiných evropských i mimoevropských zemí byla připravena národní doporučení vytvořená dle vlastních analýz příslušných odborných skupin...

Očkování proti covidu děti proti infekci nechránilo, říká argentinská studie. Čeští „experti“ by se měli omluvit

Očkování proti covidu děti proti infekci nechránilo, říká argentinská studie. Čeští „experti“ by se měli omluvit

Očkování má po dvou měsících proti infekci omikronem téměř nulovou účinnost –⁠ to je závěr nedávno publikované argentinské studie. Zarážející je skutečnost, že Česká vakcinologická společnost, Iniciativa Sníh i Česká televize tuto studii použily k propagaci očkování, i když její výsledky by tyto experty spíše měly přimět k omluvě za chyby, které ve svých rozhodnutích učinili v loňském roce...

Po 463 dnech právních tahanic máme k dispozici data z monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín

Po 463 dnech právních tahanic máme k dispozici data z monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín

V tomto příspěvku bych rád upozornil na jeden z největších zvratů v debatě o bezpečnosti mRNA vakcín, ke kterému došlo před pár dny ve Spojených státech. Dne 3. října 2022 obdržela organizace Informed Consent Action Network (ICAN) po 463 dnech právních tahanic od CDC data ze systému V-Safe. Tento systém se po očkování pravidelně ptá na zdravotní stav očkovaných. Na rozdíl od pasivních farmakovigilančních systémů je v případě tohoto typu sběru dat daleko menší problém s podhlášeností nežádoucích účinků...

Prodělání nemoci a ochrana před vážným průběhem reinfekce

Prodělání nemoci a ochrana před vážným průběhem reinfekce

Očkování skutečně poskytuje ochranu proti vážnému průběhu u lidí, kteří ještě covid neměli, ale tato ochrana je násobně menší než ochrana poskytovaná dřívějším proděláním nemoci. Neočkovaní lidé, kteří dříve covid prodělali, nepředstavují pro JIP zátěž a rozhodně si nezaslouží nálepku „společensky nezodpovědných, kteří plní nemocnice kvůli tomu, že se nechtějí nechat píchnout“...