Zúčastnili jsme se odborného setkání tzv. Statistických dnů, které pořádala Česká statistická společnost. V programu byly zahrnuty přednášky hned tří členů SMIS – Arnošta Komárka, Tomáše Fürsta, Zuzky Krátké a autorky Covid-zápisků Lucie Houfkové.

Naše přednášky jsme pojaly jako retrospektivu událostí uplynulých tří let a nutno říci, že tento historický průzkum byl i pro nás zajímavý, i když poměrně bolestný.

V první přednášce Docent RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. popsal kromě jiného intenzivní, ale neúspěšnou, snahu členů České statistické společnosti pomoci vládě s analýzou dat, přípravou klinických studií i s modelováním. Ale nebyl zájem, „expertní místa“ si rozebrali ti, co přišli dřív.

Arnošt Komárek – Pan(dem)ické milníky podle statistika z Karlína

Celou přednášku naleznete zde: (pdf)

Jak se vyvíjela pandemie onemocnění covid-19, vyvíjely se též přístupy a možnosti jednotlivých aktérů k „boji“ s ní. Zjednodušeně lze říci, že jaro 2020 a boj s první fakticky nevlnou covidu (mluvíme-li o českých zemích) řídila exponenciála pána z pojišťovny, který přišel, a potom už nepřišel ve spojení s červeným svetrem pána, který byl a už není ministrem.

Po letní pauze a „vítězství“ nad covidem přišlo čekání na spásnou vakcínu zpestřené zlatým věkem tzv. matematických modelů kmene náčelníka Stolová hora, behaviorálního ekonoma a příležitostného dramatika či matematika z Oxfordu. Hlavním cílem tohoto období bylo pomocí pečlivých matematických výpočtů vybalancovat seznam sortimentu a služeb, jenž je povoleno prodávat či nabízet, správně nastavit normu na výšku stropů a v závěru též správně nastavit systém rotací školních dětí, který minimalizuje přenos viru mezi covidem neohroženými školáky a současně maximalizuje přenos viru směrem do seniorní ohrožené populace.

Vyvrcholením této éry (během které nám virus poprvé významněji zmutoval z původní wuchanské varianty do varianty britské, korektně zvané alfa) byla blokáda okresních hranic a nutnost při sportu dělat kolečka, čímž se dodrželo nařízení blbečka. Úplné úzávěře průmyslu, kterou jedna z tzv. odborných skupin považovala za bezpodmínečně nutnou, jsme byli jenom o prsa ušetřeni.

Mezitím dochází ke dvěma významným změnám ve vybavení bojovníků s pandemií:

(1) testy na stopy po přítomnosti viru SARS-CoV-2 se stávají široce dostupnými

(2) na trh je uvedena nová genová terapie, jenž se měla stát prevencí onemocnění covid-19, prý snad i prevencí nakažení virem SARS-CoV-2. Z čistě obchodních důvodů se tato terapie začíná nazývat vakcinací.

Záměna pojmu „(někdy v minulosti) nakažený“ za pojem „nakažlivý“, ignorace zavedených laboratorních postupů, základů imunologie a téměř 300 let starého matematicko-pravděpodobnostního vzorce dává postupně vzniknout konceptu „bezinfekčnosti“ a obchodu s propustkami (nebo odpustky?).

V průběhu léta 2021 probíhá marný „boj o protilátky“ spolu s nesmyslným hledáním jejich „protektivní hladiny“. A to vše v době, kdy nejenom základy imunologie platné do roku 2020, ale i v ČR dostupná data jasně ukazují, že nejde o hladinu, ale o předchozí přežité setkání s virem.

Z věhlasných matematických modelářů se průběžně stávají zkušení biostatistici, kteří i nadále znásilňují observační data, nyní navíc i Sira Davida Coxe, místo efektů opatření nyní hodnotí účinnost tzv. vakcín.

S podzimem 2021 přichází na scénu mutace delta, tisíce dětí uzavíraných nezákonně, mnohdy opakovaně a hlavně úplně zbytečně v domácím vězení. Heslem doby se stává SPOLU více testovat, lépe trasovat, více očkovat.

Mění se vláda, nikoliv však přístup ani osoby a obsazení na postech řídících důstojníků štábu boje s pandemií.

Přichází omikron, poslanecký boj o pandemický zákon, bez kterého prý nelze pandemii v žádném případě porazit, ale po jeho podpisu prezidentem Zemanem (21.2.2022) pandemie v českých zemích zcela nečekaně již 24. února 2022 končí. Nebo nekončí?

Cílem příspěvku je pokus o shrnutí dějů doby minulé (v obecné společnosti o to zatím není zájem) a poskytnutí základu pro následnou diskuzi nad covidovými ozvěnami.

Zdroj: smis-lab.cz