Motto konference: Vakcíny jsou nástrojem medicíny proti infekčním nemocem, nikoli nástrojem politiků proti svobodě a lidským právům

Odborná konference nazvaná Vakcíny v 21. století má za cíl věnovat se „některým aspektům pandemie covidu-19“. Odbornou část organizátoři rozdělili na „imunologické aspekty onemocnění covid-19 a na vakcíny proti této infekci“.

V další sekci se budou odborníci zabývat „klinickými postinfekčními a postvakcinačními projevy a současnými možnostmi jejich terapie“.

Podle organizátorů akce zasáhla pandemie covidu-19 „veškeré oblasti našeho života“, a právě retrospektivě těchto událostí má být věnována třetí sekce programu konference.

„Naší snahou bylo pozvat skutečné odborníky z České republiky a ze Slovenska, kteří se věnovali dané problematice s vědeckou poctivostí a zaujetím ve prospěch svých pacientů a nebáli se veřejně vystoupit v době kovidového temna. Jim patří naše poděkování,“ uvádí prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc., jeden z hlavních organizátorů akce.

A protože lékařská praxe, Hippokratova přísaha a morální hodnoty společnosti mají kořeny v duchovních závazcích nebo víře, považují organizátoři za řízení vyšší moci“, které je přivedlo k unikátnímu místu konání – Augustiniánskému opatství v Brně.

V tomto duchu také profesor Turánek v závěru pozvánky na konferenci cituje z Bible: „Chrámy postavené na lži se zřítí a zavalí ty, kdo do nich vstoupili a poklekli před Šelmou“.

UPOZORNĚNÍ: pořádání konference bylo v prostorách Augustiniánské opatství v Brně zrušeno, údajně na pokyn pana Jakuba Cardy ze společnosti Společně, o.p.s.. Akce se musela podle organizátorů narychlo přesunout do jiných prostor. O vývoji událostí podrobněji informujeme zde.

Záznam konference (27. května 2023)

Místo konání: Augustiniánské opatství v Brně

Termín: Sobota 27. května 2023

Vědecký a organizační výbor: prof. Vojtěch Thon, prof. Jaroslav Turánek, prof. Jan Krejsek, MUDr. Miroslav Havrda, Dr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Účast potvrdili: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. klinická imunologie a alergologie; prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. imunolog, farmakolog a vakcinolog; MUDr. Šimon Reich lékař, pracovník farmaceutického průmyslu; Mgr. Jana Zwyrtek-Hamplová, advokátka, senátorka; MUDr. Alena Dernerová lékařka, neurologie; JUDr. Petr Vacek odborník na mezinárodní právo; JUDr. Ondřej Dostál odborník na právo ve zdravotnictví; MUDr. Jaroslava Chlupová lékařka, neurologie; Alice Kulhánková, poradce pro advokační aktivity Rozalio; RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. matematik; MUDr. Miroslav Havrda lékař, pediatr; další osobnosti z oblasti práva, medicíny a vědy.

Program

9:00 Zahájení a úvodní slovo – prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc. a zdravice osobností z kultury a politiky

9:20 – 9:30 sestřih výroků politiků, ministrů, vědců a lékařů z doby covidu

9:30 – 9: 45 Genetické vakcíny proti covid-19 jako induktory diseminovného zánětu

9:45 – 10:00 Genetika SARS-CoV-2

10:00 – 10:15 Slizniční imunitní obrana – covid-19

10:15 –10:30 COVID-19 v datech

video příspěvky ze zahraničí (2-3) s titulky celková doba 15 minut

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu, rozhovory pro média ve foyer

Sekce klinická 11:30 – 13:00 covid 19, vakcíny a postcovidové a postvakcinační komplikace

11:30 – 11:45

11:45 –12:00 – hodnocení pandemie z pohledu gynekologa a reprodukční medicíny

12:15 – 12:30 kardiologické problémy a covid-19

12:30 –12:45 pediatrie a covid-19

12:45 – 13:00 neurologie a covid- 19

13:00 – 14 :00 oběd a prohlídka Mendelova muzea

14:00 – 14:15 hematologie a covid-19

14:15 – 14:30 covid-19, vakcinace a endokrinologie

14:30 – 14:45 video příspěvky ze zahraničí (2-3) s titulky

Imunologické aspekty vakcín a role zánětu v patologii infekce a postvakcinačního syndromu

14:45 – 14:30 patologický zánět jako následek infekce a ve vztahu k postvakcinačním syndromům

14:30 – 14:45 Možnosti terapie „Long covid“ a postvakcinačních syndromů

14:45 – 15:00 Covid-19 z pohledu ošetřujících zdravotních sester situace v ČR a v Británii

15:00 – 15:45 Covid-19 na Slovensku Příspěvky kolegů ze Slovenska

15:45 – 16:00 Právní aspekty povinné vakcinace

16:00 – 16:15 Novinářská etika, média a covid-19

16:15 – 16:30 Dopad pandemie na ekonomiku ČR

kulatý stůl – otázky na přednášející závěrečné slovo k problému vakcín

Ukončení konference do 17:30

(alternativní možnost prohlídky muzea a areálu 16:30 – 17:00)