TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Níže nabízíme video-záznam odborné konference, která se zaměřila zejména na případy „poškození zdraví dětí“ v důsledku „epidemických opatření“ vydávaných vládou během takzvané „koronavirové krize“.

„Nechci čekat na to, až to za nás někdo udělá. My jsme ti, kdo musí najít odvahu a sílu, začít se o věci zajímat a udělat něco navíc,“ říká Robin Čumpelík, autor projektu Inovace republiky, který vyhlásil druhou odbornou konferenci za účelem shrnutí výsledků a dopadů epidemických opatření na „poškození zdraví dětí“.

„Tím krokem, který můžete právě teď všichni udělat, je, že se začnete zajímat a přijdete se podívat na naši konferenci. Řekněte svým známým, ať se přijdou podívat,“ vyzývá českou veřejnost Čumpelík.

TIP: Jádro manipulace médií v „covidové době“ a v jakých formách přetrvává – Mgr. Petr Bohuš

Záznam konference z 13. dubna 2023

Program konference

Odborná diskuze se věnovala zejména „potenciálním i reálným rizikům, jež ohrožují mladou generaci a děti v případě duševního zdraví, zdraví či rizicích spojených s očkováním dětí nad 12 let věku, jež se stávají skutečnou obětí doby covidové“.

Na konferenci vystoupili čeští experti z různých oborů, jako jsou například imunolog a alergolog prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., klinický psycholog a psychoterapeut PhDr. Jaroslav Simon, bývalý zaměstnanec společnosti Pfizer, epizootolog a epidemiolog MVDr. Roman Kovařík nebo lékařka a kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová a další.

Mimo jiné je podle organizátorů akce třeba, aby se česká společnost více angažovala do sběru informací o nežádoucích účincích vakcín. „Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) odvedl skvělou práci a dal nám všem k dispozici možnost nahlásit jakákoliv naše podezření na nežádoucí účinky vakcinace. Najděte v sobě odvahu, poraďte se se svými blízkými a vyplňte ho,“ prosí občany České republiky organizátor fóra. Krátký návod, jak hlášení vyplnit, naleznete níže.

Jak vysvětluje praktický lékař MUDr. et Mgr. Jan Brodníček, pacienti a rodinní příslušníci často netuší, že mohou nežádoucí účinky hlásit sami a nemusejí čekat na lékaře. „Také se neví, že není třeba prokazovat příčinnou souvislost, neboť se hlásí podezření,” dodává Brodníček. Lidé tedy mohou hlásit, co se jim po vakcinaci přihodilo. Nemusejí hlásit pouze to, co jejich lékař „uznal“ nebo „potvrdil“ jako přímý důsledek očkování.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

SÚKL začátkem roku 2022 výrazně zjednodušil způsob hlášení nežádoucích účinků. Formulář hlášení pro SÚKL naleznete zde. Hlášení podezření na negativní účinky je velmi jednoduché a je zde vysvětlen postup a často kladené otázky. Elektronický formulář hlášení můžete vyplnit zde. Papírový formulář naleznete ke stažení zde a po vyplnění jej lze zaslat e-mailem, případně nahlásit telefonicky. Osobní údaje pacienta nejsou nutné, stačí jen datum narození a iniciály. V šesti snadných rychlých krocích se uvedou všechny údaje, celé vyplnění trvá pět minut u jednoduchého případu a asi deset u komplikovaného.

Záznam předcházející konference nazvané Česká cesta z covidu, na niž tato konference tematicky navazuje, jsme zveřejnili zde.