Milan Kajínek

7. 3. 2023

TÉMA: Covid-19 negativní účinky vakcinace

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová sdělila deníku The Epoch Times, že čtyřikrát telefonicky kontaktovala asistentku poslance Vlastimila Válka na přelomu srpna a září 2021. Doktorka mu chtěla prezentovat záznamy o pacientech, kteří se v její ordinaci začali objevovat, u nichž měla silné podezření, že se jedná o závažné reakce na mRNA vakcíny určené proti onemocnění covid-19. Podle neuroložky neměl Válek o schůzku zájem.

Jednou z jejích pacientek je paní Petra Banatová (48 let), která v posledních letech pracovala jako kadeřnice. Na začátku vyhlášení pandemie covidu-19 musela jako ostatní čelit rostoucím omezením v důsledku vládních protiepidemických opatření. Mnohé její zákaznice, z nichž některé měly doktorský titul, se podle paní Banatové obávaly, že by mohly být nakažené, pokud nebude paní kadeřnice očkovaná.

Zákaznice vycházely z prohlášení tehdejší vlády a ministerstva zdravotnictví, že očkování proti covidu-19 člověku zabezpečí takzvanou „bezinfekčnost“. Profesor MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., který je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti imunologie, uvádí, že se v té době jednalo o „dezinformaci“ šířenou tehdejší vládou.

Profesor MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.  (Screenshot YouTube)

„Infekci přenášejí očkovaní i neočkovaní, i když na začátku všechny vlády západní Evropy, střední Evropy a například Severní Ameriky uváděly, že pokud se člověk naočkuje, tak nebude infekci přenášet. Od samého začátku je tato informace zásadním způsobem dezinformační a vedla k tomu, k čemu nakonec i došlo, že se nakoupila za velmi drahé peníze vakcína a za velmi drahé peníze se vakcíny pálí,“ vysvětluje v rozhovoru svůj odborný pohled český profesor MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Více…

Protože paní Banatová potřebovala vydělávat peníze na živobytí a splácet půjčku, začala kvůli vládním opatřením konzultovat bezpečnost očkování na klinice, kde se dlouhodobě léčila s onemocněním střev. Doktorka MUDr. Jaroslava Chlupová, která se o paní Banatovou stará, uvádí, že trpěla kolikou, a proto navštěvovala nutriční poradnu, kde jí údajně sdělili, že „nevidí důvod, proč by se neměla očkovat“.

Po druhé dávce očkování vakcínou společnosti Pfizer se však její zdravotní stav začal prudce zhoršovat.

TIP: Diskuse a protiepidemických opatřeních

I když si musela kvůli střevním potížím dávat pozor na stravu a užívat doplňky stravy, aktivně sportovala, měla ráda pohyb, hrála tenis a byla ve svém volném čase aktivní.

Podle neuroložky MUDr. Chlupové prošla paní Banatová očkování první dávkou mRNA vakcíny od společnosti Pfizer bez silnějších reakcí. Pouze cítila oslabení, únavu a krátkodobé zhoršení stavu. Vakcinaci druhou dávkou podstoupila v červenci 2021.

Po druhé dávce se u ní objevila únava, nevolnost a pocit onemocnění. Měsíc po druhé dávce se začaly projevovat fyzické problémy a slábnutí svalů na rukou. Nemohla udržet tenisovou raketku, jako kadeřnice začala v rukou špatně ovládat hřeben a nástroje na stříhání vlasů, zažívala pocit celkové únavy a slabosti v rukách (prstech). Zhoršovala se u ní jemná motorika a docházelo k oslabování nohou, což pociťovala nejvíce při chůzi.

„Po druhé dávce mě během jednoho dne zmodraly nohy, udělaly se mi modřiny po celých nohách, jedna vedle druhé. Srpen jsem prožila v pořádku a ještě jsem chodívala hrát tenis. Na konci srpna už mi to vyráželo raketu z ruky a měla jsem necitlivé konečky prstů,“ vzpomíná Petra Banátová. (zdroj)

Potom následovalo běhání po doktorech od obvodního lékaře k neurologovi, který jí provedl kompletní vyšetření, laboratorní zkoušky, magnetickou rezonanci a konstatoval, že by její stav mohl být důsledek očkování.

Paní Banat byla poslána ke specialistce na posouzení stavu svalů a nervových buněk, které je ovládají (motorických neuronů) a provedení takzvané elektromyografie (EMG). Specialistka jí údajně sdělila, že u ní nastala amyotrofická laterální skleróza (ALS), porušení výživy svalů spojené s oblastí míchy. Jedná se o smrtelné onemocnění, které provází postupné ochabování svalů a následné udušení v důsledku kolapsu dýchacího systému.

Specialistka paní Banat údajně sdělila, že dle jejího názoru se nejedná o následky po očkování, a že „nemá pátrat po příčinách“. Poté se jí ujala neuroložka Jaroslava Chlupová, která prostudovala její zdravotní kartu a více než rok se o ní stará.

Na konci prosince 2021 musela paní Banatová zavřít svůj salón, během února 2022 jí velmi zeslábly nohy, od dubna k ní začala docházet pečovatelka.

Dnes je na vozíku a pokouší se udržet v co nejlepším stavu, ale je to těžké. Její výpověď ze začátku roku 2023 zveřejňujeme níže. Na videozáznamu je patrné, že je pro ní dnes obtížné i mluvení.

Výpověď Petry Banat

Další závažné případy, nikdo je nezkoumá

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová sdělila deníku The Epoch Times, že měla další tři pacienty se stejnou diagnózou, jakou má paní Banatová, která se u nich objevila po druhé druhé dávce anticovidové mRNA vakcíny. Tito pacienti měli podle doktorky před očkováním problémy s imunitou.

Neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová. (Svědomí národa)

„Za 20 let jsem viděla dva takové pacienty a teď během jednoho roku mám čtyři. Chtělo by to více zkoumat, ale nikdo to nedělá,“ říká doktorka Chlupová. „Objevilo se také mnoho dalších lidí se svalovou slabostí, někteří z nich museli být hospitalizováni.“

Doktorka Chlupová uvedla, že konzultovala případy s kolegou z pražské kliniky, kde rovněž mají pacienty s obdobnými problémy. Podle něho by prý bylo zajímavé o tom udělat studii se zvláštními klinickými jednotkami, ale nikdo takovou studii „neudělá“. Jméno lékaře nechtěla doktorka Chlupová zveřejnit.

Svědectví českých lékařů a jejich zkušeností negativními účinky po očkování proti covidu-19 a taktéž zkušenosti pacientů dlouhodobě zveřejňuje projekt nazvaný Iniciativa 21. Jsou zde zkušenosti z porodnice, kliniky i z ordinace praktického lékaře nebo sdílení pacientů o křečích, bolestech hlavy, poruchách menstruace, poškozeních zraku, srdce a podobně. (zdroj)

Vlastimil Válek neměl o schůzku zájem

Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, 17. března 2022. (Vláda.cz)
Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, 17. března 2022. (Vláda.cz)

„Pokoušela jsem se třikrát spojit s poslancem Válkem a mluvit s ním o případech, ale ani jednou mě nepřijal,“ sdělila doktorka Chlupová v telefonickém rozhovoru s deníkem The Epoch Times. „Asistentka mi pokaždé sdělila, že je zaneprázdněn a nemá čas. Že to s ním probere a potom se ozve, ale nikdy se už neozvala a já jsem to po čtvrtém telefonátu vzdala.“

Deník Epoch Times požádal současného ministra Vlastimila Válka o komentář.

Dalším, koho kontaktovala byl senátor (zde opět nechce jmenovat), který byl podle ní případy „udivený“ a „slíbil, že to bude řešit, ale nijak to neřešil“.

Přátelé paní Banat spustili dobročinnou sbírku na 850 tisíc korun, která jí má pomoci zaplatit ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Hlášení nežádoucích účinků na SÚKL

Paní Banatová chtěla nahlásit svůj případ na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Tenkrát mi řekli, že pokud to nemám v lékařské zprávě potvrzené od doktora, nemůžu to hlásit, ale to bylo před rokem,“ sdělila paní Banatová deníku The Epoch Times s odvoláním na prohlášení její neuroložky, kterou navštěvovala v Bohunicích.

MUDr. Jana Gandalovičová přitom upozorňuje, že ve skutečnosti může na SÚKL hlásit podezření na nežádoucí účinek každý pacient. (zdroj)

Ve skutečnosti může na SÚKL hlásit podezření na nežádoucí účinek každý pacient, přičemž není třeba prokazovat příčinnou souvislost, neboť se hlásí „podezření“. (nezadouciucinky.sukl.cz)

Jak se během této reportáže ukázalo, nikdo ze zúčastněných hlášení o případu paní Banatové na SÚKL nepodal a po zjištění situace se hlášení rozhodla podat paní doktorka Chlupová.

Přestože je podávání hlášení zákonnou povinností, není možné ji právně vymáhat a jak sám SÚKL v minulosti uvedl, existuje v praxi velká podhlášenost nežádoucích účinků, která dosahuje až 95%, což znamená, že se hlásí přibližně pouze 5% z celého počtu nežádoucích účinků. (zdroj)

Praktický lékař MUDr. et Mgr. Jan Brodníček uvádí, že podle jeho zkušeností z praxe lékaři nežádoucí účinky očkování hlásí minimálně. „Specialisté to možná považují za úkol praktika a naopak. Představuje to administrativu navíc, nemají čas a neví, že SÚKL hlášení velmi zjednodušil“.

Pacienti a rodinní příslušníci podle doktora Brodníčka netuší, že mohou nežádoucí účinky hlásit sami. „Také se nezdůrazňuje, že není třeba prokazovat příčinnou souvislost, neboť se hlásí podezření,” dodává Brodníček.

Primář jednotky intenzivní péče MUDr. Emil Berta, Ph.D. k tématu dodávám, že „Lékaři nejsou nijak motivováni nežádoucí účinky hlásit. Jde sice o zákonnou povinnost, ale ta reálně není nijak vymáhána. Naopak, takové hlášení je pro často administrativou přetíženého lékaře jen další zátěží, která má logicky nižší prioritu než péče o pacienta a vedení zdravotnické dokumentace“.

SÚKL začátkem roku 2022 výrazně zjednodušil způsob hlášení nežádoucích účinků. Formulář hlášení pro SÚKL naleznete zde. Hlášení podezření na negativní účinky je velmi jednoduché a je zde vysvětlen postup a často kladené otázky. Elektronický formulář hlášení můžete vyplnit zde. Papírový formulář naleznete ke stažení zde a po vy plnění jej lze zaslat e-mailem, případně nahlásit telefonicky. Osobní údaje pacienta nejsou nutné, stačí jen datum narození a iniciály. V šesti snadných rychlých krocích se uvedou všechny údaje, celé vyplnění trvá pět minut u jednoduchého případu a asi deset u komplikovaného.

„Tečkované příběhy“

Film Tečkované příběhy byl již zveřejněn na několika platformách jako faktografický dokument, který novinářským přístupem mapuje problematiku, o které se podle autorů snímku „mlčí“. (Screenshoty z filmu / The Epoch Times)

Paní Banatová i doktorka Chlupová spolu s dalšími lékaři, experty a pacienty promlouvají v dokumentárním snímku projektu Svědomí národa, který nese název Tečkované příběhy po vzoru vládní kampaně „udělejme tečku za koronavirem“, v níž onu proklamovanou „tečku“ představovalo vpíchnutí vakcíny proti covidu-19.

„Právě jsme dokončili několikaměsíční práci na dokumentu Tečkované příběhy, kde jsme sbírali příběhy lidí postižených následky po očkování i výpovědi odborníků z různých oborů k tématu,“ sdělil deníku The Epoch Times režisér dokumentu Viktor Baroš v září 2022.

Film byl již zveřejněn na několika platformách jako faktografický dokument, který novinářským přístupem mapuje problematiku, o které se podle autorů snímku „mlčí“. Autoři chtěli snímkem „rozproudit diskuzi“ nad tématem negativních účinků vakcinace proti onemocnění covid-19.

„Vzhledem k tématu, které se týká celé naší společnosti, je naším přáním, aby dokument vidělo co nejvíce lidí,“ říká režisér Viktor Baroš. Autoři jsou si však vědomi potlačování této diskuse v celé řadě případů na platformách YouTube, Facebook a Twitter, a tak nabízejí snímek ke zhlédnutí on-line přímo na svých stránkách.

Podobný dokumentární snímek natočila německá právnička Viviane Fischerová, která je zakládající členkou mimoparlamentního výboru Corona-Ausschusses, který se věnuje „nezávislé, transparentní a na důkazech založené analýze“ vládou nařízených opatření během koronavirové krize.

Fischerová vytvořila téměř 90-minutový dokument nazvaný Očkovaní – Teď mluvíme my, v němž hovoří s německými občany, kteří po očkování vakcínou proti onemocnění covid-19 utrpěli značné zdravotní potíže.

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.