Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., který působí na katedře matematické statistiky Karlovy univerzity a je členem sdružení SMIS, již před rokem kontaktoval Adama Vojtěcha a nabízel pomoc od skupiny biostatistiků. Vláda údajně jejich nabídku nevyužila, dopad epidemických optaření podle docenta nikdo systematicky neanalyzuje.

Chaotická nařízení, která nejsou sledována a průběžně analyzována, není možné hodnotit z hlediska toho, zda nějaká nařízení fungují, nebo nikoliv.

Podle Komárka tkví také jeden z velkých problémů v tom, že je dáván prostor k vyjádření pouze jednomu názorovému proudu a jedné skupině lidí, zatímco ostatní se označují za dezinformátory a jsou umlčováni.

Rozhovor v pořadu Hausbot

Archiv – 12. května 2021.