Milan Kajínek

6. 7. 2021

Pandemie koronaviru a zejména přístupy vlády v reakci na epidemii se dostávají pod drobnohled šesti českých vědců, kteří se specializují v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty. Založili sdružení SMIS za účelem „propagace a popularizace správných analytických a statistických postupů mezi zdravotnickou i laickou veřejností“.

„Fungovaly lockdowny nebo ne? Zachránila vládní opatření tisíce životů nebo zbytečně poničila společnost a ekonomiku?“

Toto sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků upozorňuje veřejnost na skutečnost, že při vyhodnocování dat a statistik souvisejících s epidemií koronaviru a vládními omezením dochází k „rozdílu mezi realitou a jejím obrazem získaným pomocí různých měření“.

Zjednodušeně, podle vědců jsou vládní ministerstva a vláda samotná odtrženi od reality (v určitém vědeckém smyslu), protože se neřídí správnými daty a doporučeními.

„Byli jsme svědky různých pokusů o modelování průběhu epidemie, ale téměř všechny prediktivní modely totálně selhaly,“ uvádějí členové SMIS na svých webových stránkách.

„Místy to vypadá, že poradní orgány naší vlády vůbec netuší, že efekty opatření lze měřit.“

„V současné době probíhá důležitý zápas o interpretaci efektu vládních opatření. Fungovaly lockdowny nebo ne? Zachránila vládní opatření tisíce životů nebo zbytečně poničila společnost a ekonomiku?“ píše SMIS a poukazuje na to, že je třeba veřejnost vzdělávat v oblasti hodnocení příčin a následků.

„Existuje mnoho skvělých nástrojů kauzální inference, které z nepochopitelných důvodů vůbec nevyužíváme,“ píší čeští vědci.

Mezi zakládající členy sdružení patří mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D., imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., mikrobiolog MVDr. Václav Fejt, matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., nebo statistici doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., a doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Sdružení se zaměřuje na ověřování a kontrolu laboratorních metod, komplexní pohledy na předkládaná data nebo imunologickou diagnostiku. Zamýšlí se také nad tím, zda se z laboratorní diagnostiky nestává politický prostředek.

„Je nutné, aby odborné debaty nebyly umlčovány ideologickým křikem a aby se lidé, kteří své profesi skutečně rozumějí, dostali ke slovu.“

„Během epidemie vzniklo mnoho situací, ve kterých bylo třeba zkoumat účinnost nějakých opatření. K tomu je třeba provést správně nastavenou studii, sbírat správná data, navíc správným způsobem. Pak je také třeba je správně vyhodnotit,“ shrnuje obecné postupy sdružení SMIS, a následně upozorňuje na to, že „ačkoliv lze v této oblasti čerpat z desítek let výzkumů a zkušeností, v kontextu české koronavirové response jsme v této disciplíně naprosto selhali. Místy to vypadá, že poradní orgány naší vlády vůbec netuší, že efekty opatření lze měřit“.

SMIS poukazuje na to, že je třeba zahájit diskusi o správně provedené studii prevalence protilátek proti koronaviru, urychleně standardizovat PCR testování a vyhodnotit efektivitu plošného antigenního testování ve firmách a školách.

Podle vědců je také na místě zahájit diskusi o smysluplnosti očkování dětí, mladistvých a osob, které mají protilátky.

„Jsme připravení sdílet své poznatky z praxe s lidmi, kteří řeší nastavení protiepidemických opatření. Domníváme se, že není třeba vytvářet nové instituce, pouze je nutné, aby odborné debaty nebyly umlčovány ideologickým křikem a aby se lidé, kteří své profesi skutečně rozumějí, dostali ke slovu,“ píší vědci ze SMIS.

Související články