Podle nedávného vědeckého shrnutí založeného na recenzovaných studiích by použití antiparazitického léku ivermektinu mohlo vést k „velkému snížení“ počtu úmrtí na covid-19 a v celosvětovém měřítku by mohlo mít „významný dopad“ na pandemii.

V rámci studie (pdf – pozn.: staženo, již nedostupné), která byla publikována 17. června v časopise American Journal of Therapeutics, zkoumala skupina vědců pokusné klinické použití ivermektinu, který má antivirové a protizánětlivé účinky. Tým vědců provedl 24 náhodných ověřovacích testů, jichž se zúčastnilo něco přes 3 400 osob. Cílem bylo posoudit účinnost ivermektinu při snižování infekce nebo úmrtnosti u osob s covidem-19 nebo u jedinců s vysokým rizikem nákazy.

Pomocí několika metod sekvenční analýzy dospěli vědci s mírnou dávkou jistoty k závěru, že lék snižuje riziko úmrtí u pacientů s covidem-19 v průměru o 62 procent.

Mezi hospitalizovanými pacienty s covidem-19 bylo podle studie zjištěno riziko úmrtí 2,3 procenta u těch, kteří byli léčeni ivermektinem, ve srovnání se 7,8 procenta u těch, kteří lékem léčeni nebyli.

„Důkazy se střední mírou jistoty ukazují, že při použití ivermektinu je možné dosáhnout velkého snížení počtu úmrtí na covid-19 . Použití ivermektinu v rané fázi klinického průběhu může snížit počet případů, kdy onemocnění přejde do těžké formy,“ napsali autoři.

ivermektin
Zdravotní pracovnice ukazuje lahvičku ivermectinu v rámci studie Centra pro pediatrické studie nakažlivých chorob v Kolumbii; 21. července 2020. (Luis Robayo / AFP via Getty Images)

Vědci ve své práci citovali například nedávnou studii, jež dospěla k názoru, že ivermektin snižuje počet úmrtí až o 75 procent, přičemž neopomněli zmínit, že Národní institut zdraví ve Spojených státech ani Světová zdravotnická organizace (WHO) nedoporučily používání ivermektinu proti covidu-19 mimo klinické použití.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v online sdělení pro veřejnost „Proč byste neměli používat ivermektin k léčbě nebo prevenci proti covidu-19“ upozorňuje, že obdržel „několik zpráv o pacientech, kteří vyžadovali lékařskou pomoc a byli hospitalizováni po samoléčbě ivermektinem určeným pro koně“.

„Použití jakékoli léčby covidu-19, která není schválena nebo povolena FDA, pokud není součástí klinické studie, může způsobit vážné poškození,“ uvádí FDA v upozornění a dodává, že neprověřoval údaje, které by použití ivermektinu u pacientů s covidem-19 podporovaly.

WHO letos v březnu uvedla, že „současné důkazy o použití ivermektinu k léčbě pacientů s covidem-19 nejsou přesvědčivé“, a že dokud nebude k dispozici více údajů, organizace doporučuje, aby „byl lék používán pouze v rámci klinických pokusů“.

Autoři studie účinnosti však argumentují tím, že lék má „díky desetiletím používání zavedený bezpečnostní profil“ a „mohl by sehrát rozhodující roli při potlačení nebo dokonce ukončení pandemie SARS-CoV-2“.

„Zjevná bezpečnost a nízké náklady ukazují, že ivermektin může mít celosvětově významný dopad na SARS-CoV-2,“ napsali v abstraktu studie.

Autoři ve své publikaci uvedli, že všechny studie, na jejichž základě učinili své závěry, byly recenzovány.

Originální článek zde.