Zúčastnili jsme se odborného setkání tzv. Statistických dnů, které pořádala Česká statistická společnost. V programu byly zahrnuty přednášky hned tří členů SMIS – Arnošta Komárka, Tomáše Fürsta, Zuzky Krátké a autorky Covid-zápisků Lucie Houfkové.

Naše přednášky jsme pojaly jako retrospektivu událostí uplynulých tří let a nutno říci, že tento historický průzkum byl i pro nás zajímavý, i když poměrně bolestný.

Ve druhé přednášce (první zde) RNDr. Tomáše Fürsta, Ph.D. matematika z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky se týkala covidového desatera, tedy deseti bodů, na kterých už bychom se v současnosti mohli být schopní shodnout s protistranou. Už nejde o dezinformace, ale potvrzená tvrzení. Pokud bychom dokázali uzavírat některé kapitoly, pak bychom postupně začali s uzdravováním společnosti.

Tomáš Fürst – Covidové desatero

Celou přednášku naleznete zde.

Covidová response bude nakonec mít tři fáze:

  1. Dočasná ztráta soudnosti
  2. Velké Covidové Ticho
  3. Wiedergutmachung (náprava škod)

Dnes stojíme na přelomu druhé a třetí fáze. Kapitáni covidové response a mainstreamová média se momentálně usilovně snaží předstírat, že covid už není téma, vše je za námi, nějaké chyby se možná udělaly, ale jinak jsme vše společně zvládli.

Jenže mnohé bývalé konspirační teorie, dis- a misinformace se mezitím ukázaly býti pravdivé a zpod hladiny se zvolna vynořuje ledovec lidí postižených lockdowny, uzávěry škol, cenzurou, persekucí a zejména experimentální mRNA genovou terapií.

Velké Covidové Ticho je tedy jen dočasné a v následujícím období bude třeba, abychom zjistili příčiny této
dočasné globální ztráty soudnosti a vyvodili z ní nějaké poučení.

K tomu se ovšem musíme shodnout na několika základních faktech ohledně koronaviru a covidu, abychom vykolíkovali prostor, ve kterém lze vést racionální a daty podloženou debatu. Ve své přednášce se pokusím zapíchnout deset takových kolíků. Celou přednášku naleznete zde.

Zdroj: smis-lab.cz