Colleen Huber

2. 3. 2023

Steve Kirsch, výkonný ředitel Nadace pro výzkum bezpečnosti vakcín, mě nedávno požádal o pět hlavních bodů z mé knihy Ani bezpečné, ani účinné: Důkazy proti vakcínám na covid. Bylo těžké zúžit seznam na pět. Zde je proto 10 bodů, které považuji za zásadní rizikové faktory. Níže uvedené body 1, 2, 3, 4, 6 a 8 jsou příliš zřídka diskutovány, a to i těmi z nás, kdo jsme byli prvními kritiky vakcín proti covidu.

Každé z těchto deseti rizik je a bylo příliš vysoké na to, aby se technologie mRNA používala a zdravá populace byla zbytečně očkována proti koronavirům. Proto je také před aplikací injekce vyžadován plně informovaný a zcela nevynucený souhlas. Všech 10 bodů se týká spíše bezpečnosti než účinnosti. Body uvádím v pořadí podle důležitosti, resp. nebezpečnosti.

Zde je 10 nejnebezpečnějších rizik covidových vakcín ve stručnosti.

1) Bradford Hillova kritéria označují vakcíny proti covidu za příčinu zvýšeného počtu poškození a úmrtí, a to podle devíti různých kritérií, která byla duplikátně potvrzena po celém světě. Tuto příčinnou souvislost potvrzuje množství údajů z velmi rozmanitých zdrojů.

Bradford Hillova kritéria slouží k posuzování kauzality epidemiologických jevů. Způsobilo A příčinu B? Nebo spolu A a B pouze souvisejí? Údaje jsou obzvláště bohaté pro kauzální působení anticovidových vakcín na kardiovaskulární poškození a úmrtí ze všech příčin.

2) Když byl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na základě soudního příkazu přinucen zveřejnit seznam nežádoucích účinků pozorovaných společností Pfizer v jejich krátké klinické studii, seznam čítal 1290 různých pozorovaných nežádoucích účinků, včetně velmi závažných a devastujících dopadů, z nichž mnohé mohou být trvalé.

Všimněte si závažnosti a akutní i potenciálně chronické povahy uvedených nežádoucích účinků. Celý seznam významných nežádoucích účinků vakcíny od společnosti Pfizer najdete v tomto dokumentu (str. 30–38).

3) Jedna z nejdůležitějších studií v éře covidové ukazuje, že vakcíny proti covidu poškozují imunitní systém a umožňují vznik rakoviny v důsledku ničivého zásahu do signálních drah interferonu typu I. 

Seneff, Nigh, Kyriakopoulos a McCullough ukázali, že nejzávažnější ohrožení imunitní funkce člověka ze strany mRNA vakcín na covid spočívá v obstrukci signálních drah interferonu typu I. Vyřazení tohoto nejdůležitějšího cytokinu, jaký imunologie zná, způsobuje následný chaos. Ochranné schopnosti imunitního systému se vyřadí z provozu, pokud jde o detekci rakoviny.

Je to jako zhasnout světla, aby se nové nádory i metastázy stávající rakoviny mohly volně rozvíjet bez odporu našeho imunitního systému. Zatímco ti z nás, kteří byli přirozeně infikováni SARS-CoV-2, byli schopni v případě potřeby zvýšit regulaci interferonu typu I, lidé očkovaní mRNA tuto schopnost neprokázali.

4) Očkování proti SARS-CoV-2/covidu-19 je nebezpečnější než proti jiným virům.

Virus SARS-CoV-2 využívá receptor ACE-2 ke vstupu do endoteliálních buněk, včetně buněk vystýlajících cévy. Tím vzniká zánětlivá reakce, kterou drtivá většina (99,85 %) přirozeně infikovaných přežila. Pokud jste tedy byli vystaveni viru a poté se necháte očkovat, je téměř jisté, že spike proteiny vytvořené vakcínou způsobí nový zánět, poškodí endoteliální buňky a odstartují nové onemocnění cév.

Dr. H. Noorchashm, MD, Ph.D., vysvětluje: „… je téměř jisté, že vakcína způsobí poškození cévního endotelu“. Vakcína stimuluje imunitní systém k útoku na již poškozené buňky vystýlající cévy, což má za následek celou řadu vaskulitid, tromboflebitid, cévní nedostatečnost (arteriální i žilní), jakož i tromboembolické komplikace, jako je mrtvice, infarkt myokardu a myokarditida.

5) Myokarditida je život ohrožující stav, který poškozuje svalovou vrstvu stěn srdce, přičemž není k dispozici žádná léčba, protože znamená usmrcení srdečních buněk.

Myokarditida je u mladých lidí obvykle velmi vzácná, ale postihuje a zabíjí očkované jedince, zejména ve chvílích ničivé souhry s uvolňováním katecholaminů vyvolaných úzkostí, například u sportovce pod tlakem herního výkonu. CDC přiznalo souvislost mezi myokarditidou a vakcínami na covid.

Pro každého, kdo si nechal píchnout vakcíny proti covidu, je téměř nemožné zvrátit trvalé poškození srdce nebo mu zabránit. Tento mechanismus vysvětluji zdezde.

6) mRNA může ovlivnit DNA. Jedním z nejznepokojivějších rizik u vakcíny s mRNA je to, co se může stát s reverzní transkriptázou. Jedná se o enzym v každé buňce a teoreticky může vést k tomu, že mRNA vytvoří změny v DNA buněk, což je proces známý jako virová retrointegrace.

Ačkoli se tato možnost považovala za nepravděpodobnou, vědci z Massachusettského technologického institutu a Harvardovy univerzity zjistili, že k ní došlo. Pokud se některé z přibližně 30 bilionů buněk ve vašem těle stanou trvalými továrnami na covid, jaký to bude mít dlouhodobý dopad na vaše zdraví a chtěli byste takový výsledek?

Než byly vakcíny v prosinci 2020 vypuštěny do světa, nebyly vůbec žádné recenzované dlouhodobé studie mRNA vakcín na lidech a žádná mRNA vakcína nebyla nikdy schválena FDA. Tak nová byla tato technologie. Tyto vakcíny měly před uvolněním a použitím u lidí projít mnohem delšími a přísnějšími testy na zvířatech.

7) Problém zesíleného vyvolání protilátek (Antibody-Dependent Enhancement neboli ADE).

Jde o mechanismus, kdy vakcína může vést k nadměrnému vytváření protilátek, které po nákaze přenášejí viry do makrofágů a vedou k závažnějšímu průběhu covidu. ADE způsobuje jednak zvýšenou replikaci virů (více virů, které jedince nakazí) a jednak závažnější onemocnění, jak prokázal výzkum na kočkách.

Makrofágy mají tendenci přecházet do plic a plnit je, což způsobuje silný zánět a obstrukci dýchacích cest. Mohou napadat také podobně vypadající proteiny na vnitřních orgánech, což vede k cytokinové bouři a smrti nebo autoimunitnímu onemocnění a selhání orgánů.

8) Kationtové lipidy používané v lipidovém nanočásticovém doručovacím systému mRNA vakcín poškozují orgány

O kationtových lipidech je již mnoho let známo, že jsou toxické, protože tyto kladně nabité tuky interagují se zápornými náboji našich aminokyselin, buněčných membrán a fosfátů naší DNA. Bylo zjištěno, že lipidové nanočástice přenášejí obsah mRNA vakcíny do mnoha citlivých tělesných orgánů, jako je mozek, vaječníky, slezina a játra. Kationtové lipidy jsou přitahovány k těmto orgánům, které poškozují: plice, mitochondrie, červené a bílé krvinky, játranervový systém (Bellova obrna a třes, které se objevují u obětí očkování).

9) Mužská a ženská plodnost byla narušena a porodnost se snížila, a to mechanismy známými před nástupem širokého použití těchto vakcín.

Muži i ženy jsou ohroženi možnou trvalou neplodností, protože spike protein koronaviru „vypadá“ pro imunitní systém podobně jako syncytin-1, základní protein v placentě. To stimuluje protilátky k boji proti placentě a případně i spermiím. U žen, které byly očkovány proti covidu, došlo k potratům ve 2. trimestru, které jsou za normálních okolností velmi vzácné. Časopis New England Journal of Medicine již dříve zjistil, že 14 % očkovaných těhotných žen potratilo, většinou ve 3. trimestru, což je za normálních okolností velmi vzácné období pro potrat.

Jak se ukázalo a jak bylo předpovězeno, v 19 evropských zemích začalo docházet k výraznému poklesu porodnosti počínaje devíti měsíci po vrcholu zavádění vakcíny proti covidu. 270 těhotných žen ve studii společnosti Pfizer uvedlo poškození způsobené vakcínou.

10) Spike proteiny překračují hematoencefalickou bariéru, navazují se na neurony a vytvářejí zánět mozku a nesprávně složené proteiny.

mRNA vakcíny naprogramovaly buňky v tělech očkovaných lidí, aby nadále vytvářely spike proteiny. Lipidový doručovací systém umožňuje prolomení hematoencefalické bariéry.

Jak se později ukázalo, jako nežádoucí účinky po očkování mRNA vakcínou proti covidu byly pozorovány Bellova obrna, Guillain Barré syndromtrombóza mozkových žil. Další komplikace zahrnují prionová onemocnění charakterizovaná nesprávně složenými proteiny. Dvacet z 26 pacientů s onemocněním podobným Creutzfeldt-Jakobově chorobě zemřelo a zbývajících šest je v kritickém stavu po očkování na covid.

Převzato z profilu Colleen Huberové na Substack.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanovisko The Epoch Times.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen. Kompletní seznam zdrojů naleznete na konci originálního článku v angličtině.

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.