Enrico Trigoso

6. 10. 2022

Tři italští lékaři provedli studii, v níž analyzovali krev 1006 osob, u nichž se objevily příznaky po vpíchnutí mRNA vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna, a zjistili, že měsíc po očkování došlo u 94 % z nich k „nahromadění erytrocytů a výskytu částic nejasného původu různých tvarů a velikostí“.

Erytrocyty jsou typem červených krvinek, které přenášejí kyslík a oxid uhličitý.

„Zdá se být dostatečně jasné, že kovové částice připomínající oxid grafenu a možná i jiné kovové sloučeniny … byly zahrnuty do koktejlu toho, co výrobci považovali za vhodné dát do takzvaných mRNA ,vakcín‘,“ napsali autoři v diskusi a závěrech studie.

Autory studie, která byla zveřejněna 12. srpna v časopise International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR), jsou chirurgové Franco Giovannini, Riccardo Benzi Cipelli a Gianpaolo Pisano.

Uvedli, že jejich závěry jsou velmi podobné výsledkům korejských lékařů Jung Mi Liho, Sunjung Parka a Ki-Job Džona s názvem „Cizorodé materiály v krevních vzorcích příjemců vakcín proti covidu-19“, ale že jejich 1006 subjektů představuje „mnohem větší vzorek“.

„Lze tvrdit, že kromě naší inovativní aplikace mikroskopie v tmavém poli k označení cizích předmětů podobných kovům v krvi mRNA injekcí od společností Pfizer nebo Moderna jsme zopakovali práci korejských lékařů s krví na mnohem větším vzorku,“ napsali italští lékaři.

„Naše zjištění jsou však podpořena jejich paralelní analýzou tekutiny v tubách s mRNA směsí spolu s centrifugovanými vzorky plazmy z případů, které intenzivně studovali,“ dodali.

K přesnému určení povahy částic nalezených v krvi a k určení možných řešení problémů, které zřejmě způsobují, jsou zapotřebí další studie. Z 1 006 případů vykazovalo prostřednictvím mikroskopické analýzy pouze 58 osob zcela normální hematologický obraz.

Vědci na podporu svých závěrů citovali řadu studií, včetně známé tendence fibrinu ke shlukování, cévní toxicity spike proteinu a dalších nežádoucích účinků. Vybrali čtyři případy a analyzovali jejich zdravotní stav před očkováním a po něm, přičemž ukázali mikroskopické snímky v tmavém poli.

„Jednoznačně tvrdíme, že 4 případy popsané v této sérii jsou reprezentativní pro 948 případů, u nichž byly nalezeny mimořádně anomální struktury a látky,“ napsali vědci.

„Závěrem lze říci, že tak náhlé změny, jaké jsme zdokumentovali v profilu periferní krve u 948 pacientů, nebyly podle našich klinických zkušeností nikdy v minulosti po očkování žádnou vakcínou pozorovány. Náhlý přechod, obvykle v době druhé mRNA injekce, ze stavu naprosté normality do stavu patologického, s doprovodnou hemolýzou, viditelným nabalováním a stohováním červených krvinek ve spojení s tvorbou gigantických konglomerátních cizorodých struktur, z nichž některé vypadají jako superstruktury typu grafenu, nemá obdoby. Takové jevy nebyly nikdy předtím pozorovány po žádném ,očkování‘ v minulosti,“ uvedli vědci.

„Podle našich zkušeností jako klinických lékařů se tyto mRNA injekce velmi liší od tradičních ,vakcín‘ a jejich výrobci by podle našeho názoru měli přijít s pravdou ven ohledně toho, co se v injekcích nachází a proč.“

„Dle našich společných zkušeností a našeho společného odborného názoru je velké množství částic v krvi příjemců mRNA injekcí neslučitelné s normálním průtokem krve, zejména na úrovni kapilár. Pokud je nám známo, tyto jevy samovolného nakupení byly zdokumentovány až potom, co byly injekce mRNA proti covidu-19 nejdříve schváleny a následně v některých zemích nařízeny,“ napsali autoři studie.

Grafen v krvi?

Oxid grafenový je druh materiálu, který je považován za dvourozměrný a podle webu graphene-info.com je také považován za „nejpevnější materiál na světě“ a nejlépe vede elektřinu i teplo.

Sherri Tenpennyová, která se výzkumu nežádoucích účinků očkování věnuje již roky, se domnívá, že tyto struktury by mohly souviset s podivnými sraženinami, které balzamovači nacházejí v mrtvolách, které konzervují.

„Ať už se v těch injekcích nachází cokoli, ať už jsou ty složky grafen, hliník, krystalický amyloid, rozpadlý fibrin, vysoce nabité nanotechnologické částice nebo něco jiného, narušení krve prokázané na snímcích z mikroskopu je zničující a nevyvratitelné, stejně jako odpovídající anamnézy dotčených pacientů,“ řekla Tenpennyová deníku The Epoch Times.

„Útvary rouleaux, které lze vidět například na obrázcích 8, 16 a 22, představují rozsáhlé ,lepkavé červené krvinky‘, které mohou vést ke vzniku sraženin kdekoli v těle. Obrázek 22 je obzvláště děsivý, protože tento vzorek byl odebrán pouhé dva dny po druhé injekci od Moderny,“ dodala.

Doktor James Thorp, který analyzoval nežádoucí účinky vakcín proti covidu, se domnívá, že tato studie by mohla odpovědět na některé otázky týkající se obsahu vakcín, a podělil se o některé své poznatky a teorie s deníkem The Epoch Times.

„Oxid grafenový je umělá, vysoce magnetická látka s širokým využitím. … Oxid grafenu byl sice poprvé objeven v roce 1859, ale má rozsáhlé komerční využití, zejména v oblasti farmakologických nanotechnologických doručovacích systémů v medicíně. Má potenciál samovolně se shromažďovat v krvi pomocí různých potenciálních energetických mechanismů,“ uvedl doktor Thorp pro The Epoch Times.

Domnívá se však, že jev, kdy se kovové předměty přilepují na lidské tělo, s vakcínami nesouvisejí. 

„V loňském roce se v mnoha příspěvcích na sociálních sítích objevilo tvrzení, že vakcína proti covidu-19 obsahuje látky, které způsobují přitažlivost magnetů a nemagnetizovaných kovů. Přesvědčivě jsme prokázali, že se jedná o nepravdivé tvrzení. Neodymové magnety a nemagnetizované kancelářské sponky se přichytily k lidskému tělu přibližně u 50 procent testovaných subjektů, kteří nebyli očkováni vakcínami proti covidu-19,“ uvedl Thorp.

Potenciální vysvětlení abnormálních shluků

Doktor Thorp, jeho bratr, radiolog Kenneth Thorp, a elektroinženýr Paul Walker, publikovali na stránkách Gazette of Medical Sciences třídílnou studii (část I., část II. a část III.) s názvem Aether, fields & energy dynamics in living bodies (Éter, pole a energetická mechanika v živých tělech).

Thorp je rovněž toho názoru, že kovu podobné předměty by mohly být příčinou podivných sraženin, které nacházejí balzamovači.

„Základ většiny nemocí, včetně covidu-19, a základ komplikací s vakcínou proti covidu-19 přímo souvisí s nedostatkem energie. Vakcína způsobuje narušení a odklon energie od vodní, molekulární a buněčné úrovně, od základních fyziologických procesů směrem k patologické produkci spike proteinu. To potenciálně vysvětluje mnoho abnormálních shluků látek v intravaskulárním prostoru, včetně látek, které zaznamenali Cipelli a spol. a také nesprávně složených bílkovin, které vedou ke vzniku krevních sraženin, prionových chorob, Creutzfeldt-Jacobovy choroby, amyloidózy a nespočtu dalších onemocnění,“ tvrdí doktor Thorp.

Felipe Reitz, biolog z Brazílie, také provedl analýzu periferní živé krve očkovaných a neočkovaných lidí pomocí počítačové termografie.

„Vypozoroval jsem, že u očkovaných osob se vyskytují některé zvláštní změny v krvi a v periferním oběhu častěji než u neočkovaných,“ řekl Reitz deníku The Epoch Times.

„Pozoruji jedince s jedním očkováním, dvěma očkováními, třemi očkováními a čtyřmi očkováními. Jedince, kteří byli očkováni před 18 měsíci, před 12 měsíci a před 6 měsíci. Tato pravděpodobnostní permutace je velmi důležitá pro určení počtu injekcí za čas, protože jsem si všiml, že určuje stupeň závažnosti reakce v těle osoby. To by mohlo vysvětlovat, proč se výsledky některých vědců používajících stejné nástroje a techniky liší. Je to proto, že zde nezohledňují individualitu, dobu vystavení látce a obsah injekcí. Všechny tyto proměnné pouze ztěžují vědecké komunitě dosažení konsenzu, ačkoli máme všichni pravdu v tom, co zjišťujeme, ovšem naše zjištění sama o sobě nepředstavují úplnou pravdu,“ míní Reitz.

„Moje srovnání vychází ze známek narušeného imunitního systému, indikací vystavení radiaci, elektrostatických změn krve, velikosti a počtu krevních destiček, fibrinů, infekcí, chemických látek a krystalizačních struktur ve vzorcích krve a indikací grafenu,“ uvedl dále brazilský biolog.

Oficiální prohlášení

Společnost Pfizer v červenci 2021 agentuře Reuters sdělila, že její vakcíny proti covidu-19 oxid grafenový neobsahují. „Při výrobě vakcíny proti covidu-19 od společnosti Pfizer-BioNTech se oxid grafenu nepoužívá,“ uvedl pracovník společnosti Pfizer pro globální vztahy s médii.

James Smith, bývalý předseda představenstva a generální ředitel společnosti Thomson Reuters, je členem představenstva společnosti Pfizer.

Podle informačního listu vydaného úřadem FDA vakcína Moderna neobsahuje oxid grafenový. Společnosti Moderna a Pfizer na žádosti o komentář nereagovaly.

anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.