Ondřej Horecký

14. 5. 2024

Češi jsou v porovnání s ostatními evropskými národy skeptičtí k přínosům Evropské unie, ekonomickou situaci doma i v Evropě považují za zhoršující se, kvóty pro přijímání migrantů spíše nepodporují a boj s klimatickou změnou pro ně není priorita. Vyplývá to z nedávno zveřejněného průzkumu mezi občany EU.

Průzkum provedla společnost BVA Xsight pro francouzsko-německý televizní kanál ARTE GEIE, a zúčastnilo se jej 22 726 respondentů starších 15 let ze všech 27 zemí Evropské unie. Z České republiky pocházelo 1 002 osob. Na průzkumu spolupracovalo několik evropských mediálních společností.

Mezi tři největší obavy mezi Evropany patří zdraví (41 %), válka (38 %) a ztráta nákupní síly společně se životním prostředím (obě 24 %). V Česku dominovaly válka, zdraví a imigrace. Největší strach z války panuje v zemích východní Evropy.

GRAF: Procento obyvatel EU a jednotlivých zemí, které trápí obava z války.

Mezi obyvateli starého kontinentu je cítit patriotismus. Občané EU se cítí více spjati se svou vlastí než s Evropou. Podle výsledků jich pouze 9 % uvedlo, že se cítí být více Evropany než svou vlastní národností. 34 % respondentů se označilo stejnou mírou za občany své země jako za Evropany, zatímco 19 % se považuje pouze za občany svého státu.

GRAF: Patriotismus ke své vlasti větší než k EU vyslovilo v průměru 57 % dotázaných. Nejvíce si svého národa považují Švédové, naopak největšími Evropany jsou obyvatelé Lucemburska.

Zhoršená ekonomika

Zatímco tři čtvrtiny dotázaných Evropanů vyjádřilo optimismus nad svou budoucností, Česko mělo jedno z nejhorších výsledků s pouhými 65 %. Nejoptimističtější byli naopak Chorvati s 84 %.

63 % Evropanů si myslí, že ekonomická situace se v jejich státech za poslední tři roky zhoršila, zatímco 57 % vyjádřilo stejný názor o EU jako celku. Jen 39 % dotázaných označilo svou vlastní ekonomickou situaci jako horší. V Česku jsou tato čísla ještě výraznější. 72 % považuje ekonomiku státu za horší, 61 % vidí stav evropské ekonomiky jako horší a 42 % Čechů si myslí, že jsou na tom finančně hůře.

Nejhůře hodnotí občané bloku dopad EU na jejich osobní finance. Pouze 15 % dotázaných Čechů se vyjádřilo, že rozhodnutí EU mají pozitivní dopad na jejich finanční situaci, přičemž nejblahodárněji vidí dopad v oblasti kultury (34 %).

GRAF: Na otázku, zda „mají rozhodnutí Evropské unie celkově kladný, záporný nebo žádný dopad na váš život“, odpovídali Evropané následovně. Češi společně s Francouzi vidí dopady EU pozitivně pouze v 21 %.

Zájem o nadcházející volby do Evropského parlamentu (EP) vyjádřilo v průměru 70 % dotázaných. Největší zájem panuje v Polsku (82 %), Portugalsku a Slovensku (obě 78 %), nejnižší ve Francii (52 %), Belgii (52 %) a Švédsku (54 %). V Česku vyjádřilo zájem o evropské volby 71 % respondentů.

Evropští občané si budou ve volbách do EP, které se uskuteční 6. – 9. června, vybírat 720 poslanců. Češi budou volit 21 zástupců.

GRAF: Nejvíce by měla EU podle respondentů posílit společnou politiku na poli obrany a imigrace, nejméně v oblasti zdanění. Další dvě hodnocené oblasti zahrnovaly klimatickou a sociální politiku.

Imigrace je pro Čechy problém

Průzkum ukázal, že Evropané pohlížejí na imigraci s rostoucí nedůvěrou. Zejména patrné je to mezi Čechy, kteří vidí imigraci jako problém v 73 % případů. Vyšší číslo nedůvěry k migrantům má jen Bulharsko (74 %). Češi ze všech národů v unii nejméně (39 %) souhlasí se zavedením povinných kvót pro přijímání migrantů.

GRAF: Je přistěhovalectví pro vaši zemi problém? Modrá barva značí migraci jako příležitost, červená jako problém. Údaje napravo ukazují procenta obyvatel jednotlivých zemí EU, kteří považují migraci za problém.

Sedm z 10 Evropanů, včetně 72 % Čechů, se domnívá, že jejich země přijímá příliš mnoho migrantů. 85 % respondentů se domnívá, že Evropská unie potřebuje přijmout více opatření v boji proti nelegální migraci. A pouze 39 % z nich věří, že Evropa dnes imigraci potřebuje. V Česku je toto číslo dokonce 17 %.

Válka na Ukrajině

Co se týče podpory Ukrajiny proti Rusku, 61 % Evropanů se domnívá, že blok by měl své závazky vůči Kyjevu posílit. V Česku s tímto výrokem souhlasilo pouze 45 % oslovených, což je jedna z nejnižších hodnot.

Zatímco 63 % respondentů ze zemí EU je pro vyjednávání míru s Putinem, pouze 22 % z nich je pro vyslání bojových jednotek na Ukrajinu. Pro přijímání ještě většího počtu ukrajinských uprchlíků je v Česku pouze 18 % dotázaných.

GRAF: Měla by EU posílit své závazky vůči Ukrajině, nebo je oslabit? Modrá barva značí posílit, červená oslabit, zbytek neví.

Klima? Nedůležité, myslí si Češi

Průzkum ukázal, že 43 % respondentů si myslí, že boj s klimatickými změnami by měl být pro EU prioritou. Dalších 39 % se domnívá, že by měl být důležitý, leč ne prioritou. Česko je společně s pobaltskými státy na spodních příčkách ohledně názoru, zda by mělo klima hrát prioritní roli. Za prioritu klima naopak považují jižní národy.

GRAF: Měl by být boj s klimatickými změnami prioritou? Tmavě modrá barva značí prioritu, světle modrá důležitost, ale ne prioritu, růžová druhořadost, zbytek neví. Údaje napravo uvádějí, pro kolik % dotázaných v jednotlivých zemích je boj s klimatem prioritou.

Češi ve větší míře nepodporují žádné z opatření, která EU prosazuje v rámci Green Dealu ke snížení dopadu na životní prostředí, ať už se jedná o redukci pesticidů za cenu zvýšených cen potravin, masivních investic do veřejné dopravy na úkor ostatních způsobů dopravy nebo omezení počtu letů v rámci EU. Ani jedno z těchto omezení nezískalo u Čechů víc jak poloviční podporu. Myšlenka zvýšit daně na pohonné hmoty, aby lidé tolik nejezdili autem, má v Česku nejméně zastánců z celé unie, pouhých 13 %.

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...