Michael Wing

19. 5. 2024

Vědci tvrdí, že houby enoki vydávají bohaté vzorce elektrické aktivity, které jsou interpretovány jako jazyk – se slovy a větami, které mají podobné vlastnosti jako angličtina a švédština.

Stejně tak slizové plísně, rostliny a hlíva ústřičná vysílají výbuchy elektrické aktivity podobné těm v lidském nervovém systému – tvrdí studie.

Vědci z University of West England (UWE) v Bristolu pod vedením profesora Andrewa Adamatzkého zkoumali elektrické signály hub a domnívali se, že se jedná o jazyk, a pokusili se tak rozluštit jazyk hub. Poté tento spekulativní jazyk hub charakterizovali podle délky „slov“ a složitosti „vět“.

Výzkumníci sice připouštějí, že toto vyzařování elektrických vzruchů „by mohlo být pouze fenomenologické“, ale tvrdí, že měnící se vzorce a modulační charakteristiky produkované houbami se podobají těm, které vytváří nervová soustava obratlovců.

Ve svém úsilí, které bude pokračovat na „cestě k „deobjektivizaci rostlin a uznání jejich subjektivity a přirozené hodnoty a důstojnosti“,“ vědci uvádějí, že stojí na ramenou vznikajícího souboru studií ukazujících „jazyky tvorů bez nervové soustavy a bezobratlých“.

Karl von Frisch, nositel Nobelovy ceny za výzkum jazyka včel, poskytl důkazy, které tvoří základ pro „chemická slova“ ve světě hmyzu, zatímco podobné studie byly provedeny za účelem analýzy jazyků rostlin.

„Na komunikační procesy rostlin se pohlíží jako na primární interakci zprostředkovanou znaky, a nikoli jako na pouhou výměnu informací,“ napsali autoři studie z roku 2022.

Houby Enoki. (Ilustrace/ frankenstoen)

V laboratoři zavedli dvojice jehel z nerezové oceli potažených iridiem do předmětů, jako je dřevo a ovoce, které byly kolonizovány houbami, nebo přímo do hub, aby změřili špičky elektrického potenciálu, které byly seskupeny do řetězců pro další lingvistickou analýzu.

Aby mohli jazyk dekódovat a zjistit, že se jedná o víc než o pouhou fenomenologickou podobnost s lidmi, museli by charakterizovat rozložení délky a složitosti slov ve větách navrhovaného „jazyka“ hub.

Při zkoumání čtyř odlišných druhů hub – hub duchů (Omphalotus nidiformis), hub enoki (Flammulina filiformis), klanolístka obecná (Schizophyllum commune) a housenice (Cordyceps militaris) – izolovali v rámci souboru čtyř odlišné vzorce.

Houby duchů. (Ilustrace/Cas Liber)

Zatímco Cordyceps militaris (housenice) vykazoval nejnižší průměrnou frekvenci vzruchů mezi zaznamenanými druhy, houby enoki vykazovaly „bohaté spektrum různých vzorců elektrické aktivity“, napsali autoři.

„Slouží propracované vzorce elektrické aktivity hub ke sdělování stavů mycelia a jeho prostředí a k přenosu a zpracování informací v myceliových sítích? Existuje jazyk hub?“ ptali se.

Aby na ni odpověděli, zvážili řadu lingvistických jevů, které se používají k „úspěšnému“ dekódování piktských symbolů a jejich odhalení jako psaného jazyka.

Zjištěné řetězce vzruchů – jevící se jako dlouhé čárové kódy informací – byly kvantifikovány na typy znaků a z těchto laboratorních záznamů byla určena velikost „lexikonu“.

Bylo zjištěno, že rozložení „slov“ se řídilo prediktivními hodnotami, které se svou délkou nápadně podobaly těm, které se vyskytují v jazycích angličtině a švédštině, napsali autoři. Nelišily se ani od ruštiny nebo řečtiny.

Nasazením různých algoritmů k odhalení syntaxe houbového jazyka použili „houbový stroj na vzruchy“, zatímco online kalkulátor algoritmické složitosti jim pomohl vytvořit odhady složitosti, které by pomohly vyloučit jakoukoli náhodnost v datech.

Na základě získaných poznatků se domnívají, že měřením složitosti houbových jazyků pomocí jejich algoritmů by mohlo být dokonce možné rozlišit „dialekty různých druhů“ hub.

Klanolístka obecná. (Ilustrace/Bernard Spragg)

Ačkoli tým UWE Bristol připouští, že „mohou existovat alternativní interpretace elektrické aktivity vzruchů jako jazyka“, předpokládá, že budoucí studium houbových jazyků by mohlo pokračovat třemi různými směry:

Zaprvé, zaměřit se na mezidruhové variace a gramatické rozdíly zvýšením počtu studovaných druhů.

Za druhé je třeba identifikovat gramatické konstrukce, pokud nějaké existují, a provést jejich syntaktickou interpretaci.

Zatřetí je třeba provést důkladnou a podrobnou klasifikaci houbových slov ze vzruchových vláken.

„Přesto bychom neměli očekávat rychlé výsledky,“ napsali, „zatím se nám nepodařilo rozluštit řeč koček a psů, přestože s nimi žijeme po staletí, a výzkum elektrické komunikace hub je v čistě dětském stadiu.“

Podělte se s námi o své příběhy na adrese redakce@epochtimes.cz a pokračujte v získávání každodenní dávky inspirace přihlášením se k odběru newsletteru Inspired na adrese EpochTimes.cz/newsletter

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

Česko zaplatí za nové tanky Leopard o 20 procent víc než Německo, poukazuje vojenský analytik
Česko zaplatí za nové tanky Leopard o 20 procent víc než Německo, poukazuje vojenský analytik

Částka, za kterou chce Česká republika pořídit nové tanky Leopard 2A8, je podle vojenského analytika o 20 % vyšší než cena pro Němce.

Exkluzivní rozhovor s Lukášem Kovandou o povolebním ekonomickém vývoji v EU a euru
Exkluzivní rozhovor s Lukášem Kovandou o povolebním ekonomickém vývoji v EU a euru

Kam bude směřovat ekonomický vývoj EU po volbách? Co si myslí o těsnější centralizaci moci unie a zda bychom v ní vůbec měli zůstat? A pokud ano, bylo by dobré přijmout euro? Rozhovor s Lukášem Kovandou.

Lídři Evropské unie se napoprvé neshodli na jménech šéfů unijních institucí
Lídři Evropské unie se napoprvé neshodli na jménech šéfů unijních institucí

Lídři zemí Evropské unie se na neformálním summitu v Bruselu napoprvé neshodli na pokračování Ursuly von der Leyenové v pozici předsedkyně Evropské komise.

Starostové navrhnou na eurokomisaře Nerudovou a Síkelu
Starostové navrhnou na eurokomisaře Nerudovou a Síkelu

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) navrhne vládě do funkce příštího českého eurokomisaře nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (oba STAN).

80 procent oteplování lze přičíst ochraně životního prostředí, tvrdí nová studie
80 procent oteplování lze přičíst ochraně životního prostředí, tvrdí nová studie

Nařízení o snížení obsahu síry v lodních palivech mělo pomoci v boji proti znečištění ovzduší. Místo toho vedlo k výraznému oteplení mořského vzduchu.