Redakce Epoch Times

19. 5. 2023

Zdroje informací a další podrobnosti naleznete zde.

V hlavních městech po téměř celém světě byla o víkendu k vidění shromáždění stovek a někde i tisíců lidí provádějících meditativní cvičení, či oblečených do různých kostýmů s čínskými motivy, nebo dokonce draky a lvy. Jedná se o oslavy Mezinárodního dne Falun Dafa, který slaví příznivci této duchovní praxe.

„Zkuste to dnes s námi, snažte se být pravdiví, laskaví a snášenliví. A pokuste se zůstat nepohnutí uprostřed těžkých zkoušek,“ tak znělo motto letošních oslav, které zavítaly do Brna a Prahy.

Letos uplynulo 31 let od doby, kdy byla v Číně poprvé představena tradiční metoda pro rozvoj těla a mysli, která si získala miliony příznivců. Metoda Falun Gong obsahuje sérii meditativních cvičení a nauky o zušlechťování charakteru.

Masová popularita praxe a její lidové šíření mimo kontrolu komunistické strany přitáhly pozornost tehdejšího generálního tajemníka komunistické strany Ťiang Ce-mina, který vydal její celostátní zákaz a založil takzvaný Úřad 610, který měl řídit potlačení Falun Gongu a jeho příznivců.

V roce 2022 byly v kontextu Číny diskutovány zejména přehnaná politika nulového covidu, zpomalující čínská ekonomiky nebo 20. sjezd komunistické strany. Ve stejné době byl každodenní život místních obyvatel ovlivňován probíhající kampaní komunistické strany proti příznivcům meditační praxe Falun Gong.

Mezinárodní oslavy tak ukazovaly nejenom cvičení a tradiční kulturu, ale také protestovaly proti násilným represím v Číně a vyzývaly k jejich ukončení pomocí petičních akcí. V průběhu roku 2022 zdokumentovala síť občanských novinářů v Číně 101 případů úmrtí v důsledku pronásledování ve vazbě nebo po propuštění na následky zranění.

Statistiky nevládních organizací ukazují, že v roce 2022 čínská policie bezdůvodně zadržela nejméně 3 137 příznivců Falun Gongu, přičemž 446 z nich bylo ve zinscenovaných procesech odsouzeno k trestům odnětí svobody v délce až 15 let. Stovky dalších byly poslány do takzvaných „převýchovných center“ nebo byly nuceny uprchnout z domova ve snaze vyhnout se zadržení.

3 557 lidí bylo obtěžováno policií prostřednictvím policejních návštěv, domovních prohlídek prováděných bez soudního příkazu, digitálního sledování, fyzického monitorování nebo finančního vydírání. Nejméně 128 lidí nahlásilo, že byli nuceni podstoupit lékařské testy nebo jim byly odebrány biometrické údaje, jako jsou vzorky krve, záznam hlasu, vzorky DNA nebo otisky prstů, a to jak ve vazbě, tak v jejich domovech.

Více informací o oslavách Falun Dafa Day naleznete zde.