Milan Kajínek

19. 8. 2019

ROZHOVOR Jana Jochová je předsedkyní neziskové organizace Aliance pro rodinu, která usiluje o zrod celospolečenského hnutí na podporu manželství a rodiny. Jejich činnost je podle jejích slov reakcí na snahy změnit význam rodiny nejenom na úrovni společenské debaty, ale zasadit změny významu manželství přímo do zákona České republiky.

„Rodina nemůže vzniknout (přirozeným způsobem) bez vztahu muže a ženy,“ říká Jana Jochová s odkazem na vrozenou stavbu lidského těla a jeho schopnost se množit. Podrobněji tedy na základní fakt, že žena má vajíčko a dělohu a muž má spermie, a pokud si odmyslíme znalosti moderní medicíny, které jsou schopné přirozenost obejít, jedině spojením muže a ženy je možné vytvořit nového člověka.

„Rodina je z podstaty věci otec, matka a děti. To je základ rodiny,“ uvádí Jochová. „Samozřejmě rodina je širší, jsou také další rodinní příslušníci a příbuzní, ale základ jsou otec, matka a děti. Nic jiného za rodinu nelze považovat.“

Samozřejmě, říká se také, že jsme všichni „jedna velká rodina“ nebo že jsme v práci vytvořili „rodinu“, nebo vytváříme adopcí „náhradní rodinu“ a podobně. Alianci pro rodinu jde ale o něco jiného než o vymezení jazykového výkladu pojmu rodina. Jedná se podle nich o „neotřesitelný základ společnosti“, který vzniká přirozeně z vrozené schopnosti člověka se rozmnožovat, což lidstvu umožňuje pokračovat dále, prostřednictvím vztahu muže a ženy, vytvořením rodiny a výchovou dětí.

Jaké jsou tedy historické zkušenosti v oblasti rodiny, z hlediska lidstva a evropské civilizace?

Lidé v rodině nalézají smysl života, potomkům předají své znalosti, historii a dědictví. Dítě potom nalézá vlastní identitu v životě a historii svých rodičů, dědů a babiček a rodových liniích. Hledají v nich kořeny a vysvětlení pro své niterné pocity, chování a způsoby myšlení.

Manželství – jak formuje společnost

S tímto základem rodiny vytvářené mužem a ženou se po staletí tříbily námluvy, etika milostných vztahů mezi mužem a ženou a vznikala věhlasná románová díla, významné rody, předávaly se znalosti, řemesla a dědictví. A předávala se také tato přirozená forma rodiny.

Lidé nalézají smysl života zejména v rodině, v tom, že svým potomkům předají své znalosti, svoji historii a dědictví. Dítě potom nalézá vlastní identitu v životě a historii svých rodičů, dědů a babiček a rodových liniích a hledá v nich kořeny a vysvětlení pro své niterné pocity, chování a způsoby myšlení.

Dříve se používal slovní obrat „rodina je základ státu“ *, což znamenalo, že rodina je základním stavebním kamenem společnosti. Pokud jsou rodiny a rodinné vztahy dobré, pevné a stabilní, je potom stabilní i celá společnost. Proto se vyplatí různými způsoby rodinu a dobré rodinné vztahy udržovat a podporovat.

„Co drží společnost pohromadě? Právě rodiny. Jejich soudržnost, pokračování generací. To je způsob existence lidstva. Když to nebude, když nebude mít člověk pojem o svých kořenech, bude se logicky cítit vykořeněný,“ říká paní Jochová.

Ve stabilní rodině má dítě zázemí pro svůj vývoj a život v dospívání. Stabilní rodina je také oporou a zázemím pro všechny její členy. Jedno z rčení o rodině říká, že rodina by měla být „oázou klidu a porozumění“.

Aliance pro rodinu
Plakát Aliance pro rodinu, která pořádá v Praze dne 14. září Den pro rodinu a manželství. (alipro.cz)

Snahy o změny významu manželství v zákonu

Manželství si po staletí udržuje stejný význam, který zrcadlí společenské vztahy a příbuzenské vazby. Dnes se objevují početné snahy pojem manželství změnit. Jak by tedy měla vypadat jeho nová podoba podle LGBT hnutí (zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) a takzvané genderové politiky a „genderové identity“?

Manželství by se mělo rozšířit o manželství dvou mužů nebo dvou žen. Hovoří se také o tom, že by se mělo manželství definovat jako „svazek dvou osob“ bez ohledu na jejich pohlaví.

Podle Aliance pro rodinu se nejedná pouze o změnu společenskou, ale o zasazení změny významu manželství přímo do zákona České republiky.

„Předefinujeme rodinu na rodič 1 a rodič 2?“ ptá se Jana Jochová z Aliance pro rodinu. „Chtěli bychom povzbudit lidi, aby si znovu uvědomili, co je základem rodiny. A protože nechceme o tento základ přijít, snažíme se prosadit ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, aby děti neztratily právo na svého otce a matku.“

Podle Jochové by zanesení tohoto dodatku do ústavy mohlo zabránit snahám o změnu zákonné definice rodiny, což by podle ní následně postupně rozkládalo základní společenské koncepty a dosud uznávané morální hodnoty. V některých zemích již těmto novým pohledům na rodinu přizpůsobili knížky pro školní děti (kde si mohou přečíst, jak dvě maminky vychovávají uměle vytvořené dítě, pohádku „Král a král“ atd.).

Úmluva o právech dítěte hovoří o tom, že dítě má právo znát své rodiče a být jimi vychováváno. To je také něco, na co bychom měli myslet.“ – Jana Jochová, Aliance pro rodinu

Stav manželství se v dnešní české společnosti podle statistik mírně zlepšil. Více než polovina manželských vztahů je stabilní, u zbývající části dochází k rozvodům. Podle údajů Českého statistického úřadu ale spolu dvojice vydrží déle než dřív. Zatímco v roce 2000 manželské soužití trvalo 11 let, v roce 2017 to bylo přes 13 let, uvádějí byznysnoviny.cz.

Podle Jany Jochové by měla vláda a společnost napřít své úsilí a věnovat finance právě na podporu zlepšení mezilidských vztahů, podporu udržení rodin a jejich zdravého fungování.

„Měli bychom se zaměřit na podporu rodin a hledat řešení tam, nevolit cestu změny významu manželství a změny fungování společnosti a výchovy dětí,“ míní Jochová. „Pro výchovu dětí je nejlepší, když vyrůstají mezi svými (biologickými) rodiči. Tohle prostředí je pro ně nejlepší a nejstabilnější.“

homosexualita deti adopce
Plakát se symbolem EU a textem „2018 – Bruselská konference rodičovských možností pro evropské gaye“. Americká organizace Man Having Babies již působí v Bruselu, kde nabízí školení, jakým nejvýhodnějším způsobem přijít k dítěti (za peníze). (screenshot YouTube)

Jaké jsou důsledky v zemích, kde již tyto změny zavedli?

„Úmluva o právech dítěte hovoří o tom, že dítě má právo znát své rodiče a být jimi vychováváno. To je také něco, na co bychom měli myslet,“ míní Jana Jochová.

„Myslím, že vnitřní puzení mít dítě mají hlavně lesby, u gayů je to spíš velmi malé procento,“ říká paní Jochová. Ale v praxi je vidět, že také společenství homosexuálních mužů hledá možnosti, jak „získat dítě“, a protože vyhledávají intimní společnost jiných mužů a k sexuálnímu vztahu se ženou mají odpor, nemohou své potomky přirozeně zplodit a vychovávat. „Někteří však mají silné vnitřní puzení vlastní rodinu mít a děti vychovávat, ostatním se říká, že je to jejich právo: mít možnost mít dítě jako heterosexuálové. Proto i u párů gayů roste poptávka po dětech,“ cituje Jochová ze zkušeností z praxe.

V důsledku toho vznikají nové cesty, jak si dítě „opatřit“.

Oni tomu říkají surogátní mateřství. My tomu říkáme obchod s dětmi.“ – Jana Jochová, Aliance pro rodinu

Ve Spojených státech vznikla organizace Man Having Babies (Muži mají děti), která zprostředkovává a organizačně zajišťuje vyhledávání dárkyní vajíček a takzvaných „náhradních matek“, které děti „odnosí“. Tento způsob vytváření dětí nazývají „surogátní mateřství“.

V praxi to probíhá tak, že si homosexuální pár vybere z katalogu dárkyň ženu, která by se jim líbila. Například studentku práv z USA, o které předpokládají, že bude mít dobrou genetickou výbavu, té zaplatí za její vajíčko, které nechají uměle oplodnit svými spermiemi, poskytnutými oběma muži. Nemůže tedy být předem jasné, kdo z nich bude biologický otec dítěte. Případ zmiňuje ekonomka a publicistka Hana Lipovská v Dokumentu o „homosexuálním manželství“ z 1. prosince 2018.

Toto vajíčko se posléze vloží do dělohy ženy (například z Afriky či jiné rozvojové země), která je ochotna dítě za peníze odnosit a porodit. Tato žena si poté dítě podle smlouvy nesmí ponechat, i kdyby k němu získala nepřekonatelný mateřský pud. Takový případ se již v zahraničí dostal před soud, který snahu „náhradní matky“ ponechat si dítě označil za „porušení smlouvy“.

Výsledkem je narození dítěte, jehož biologická matka se nikdy neznala s jeho otcem. Odnosila a porodila je žena, která není jeho matkou, a vychovávají ho dva muži, z nichž jeden je jeho biologický otec. Pro dítě je následně velice obtížné, ne-li nemožné hledat svoji identitu prostřednictvím rodinné historie a svých předků.

„V těchto svazcích je právo dítěte znát své rodiče a být jimi vychováváno bezprecedentním způsobem potíráno nebo popíráno,“ říká Jana Jochová. „My tomu říkáme obchod s dětmi. Tyto homosexuální páry si to dítě vlastně na zakázku koupí!“

Nejnižší cena je 95 tisíc dolarů (před čtyřmi lety to bylo 60 tisíc), maximální částka je 160 tisíc. Lze tam konzultovat i „all inclusive balíčky“, které zahrnují všechny služby: psychologickou podporu, právní pomoc, zabezpečení pohlavních buněk – vajíček i spermií (když je třeba), zabezpečení náhradní matky, lety a hotel v zemích, kde budou jednotlivé matky rodit, atd., jak se uvádí v článku serveru Hlavnésprávy.sk z 23. září 2018.

„Americká organizace Man Having Babies již působí v Bruselu, kde nabízí školení, dalo by se říci veletrhy (které už pořádala minimálně čtyřikrát), v sálech hotelu Hilton, kde nabízejí katalogy, v nichž si mohou účastníci nastudovat, jakým nejvýhodnějším způsobem přijít k dítěti,“ popisuje situaci paní Jochová.

„Nechceme, aby to v České republice zašlo takto daleko, a také proto se tomuto vývoji snažíme zabránit. Jednou z takových snah je právě snaha o zakotvení manželství jako svazku muže a ženy do ústavy,“ vysvětluje Jana Jochová.

Případy „náhradního mateřství“ si již objevují i v ČR. Více v reportáži Českého rozhlasu z 13. května 2019.

Stoupající požadavky LGBT hnutí v dokumentu APR

Registrované partnerství, adopce a osvojení dětí, manželství… co přijde dál? Zavedení povinné výuky do škol, ustavení genderové identity a genderové politiky do společnosti a zákonů…? ptají se experti v dokumentu, který zveřejnila Aliance pro rodinu 1. prosince 2018.


POZNÁMKY:

* „Rodina je základ státu“ – tento citát se u nás často připisuje bývalému československému prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Ale totožně o něm hovořil například také čínský mudrc Konfucius, který rodinu viděl jako mikrokosmos společenských vztahů, kdy otec vytváří v dítěti pozdější vztahy k nadřízeným nebo vládě, matka v chlapci vytváří jeho vztah k budoucí ženě a sourozenci zase vztah k vrstevníkům a tak dále.

Související témata

Přečtěte si také

Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven
Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven

Nová evropská legislativa si v rámci boje s emisemi hodlá tentokrát posvítit na nákladní vozy a autobusy. Evropský parlament schválil ve středu předběžný návrh zákona, který drasticky sníží počet nových těžkých vozidel jezdících na naftu.

Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix
Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix

Jedinou novou tváří v nejužším vedení strany tak je místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD
Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD.

Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi
Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi

S ohlédnutím se na preference voličů v prezidentských volbách 2020 současné průzkumy ukazují, že Joeu Bidenovi klesají u černošského etnika preference a Trumpovi naopak rostou.

Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu
Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu

Izraelský válečný kabinet dnes několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl.