Americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (MVB) vydá v únoru nová vízová pravidla, která omezí pobyt v USA u zahraničních studentů po ukončení studií.

Současné podmínky MVB (tzv. „duration of status“) umožňují zahraničním studentům pobývat ve Spojených státech tak dlouho, dokud mají status studenta a neporuší podmínky víz. To studentům umožňuje přejít na jinou školu nebo studovat vyšší stupeň. Ukončení studentských víz určuje ukončení akademických programů (a ne pevně daná lhůta).

V novém návrhu chce MVB pro držitele studentských víz zavést fixní „maximální lhůtu povoleného pobytu“. Studenti budou muset také žádat o nové povolení pokaždé, kdy změní své studijní plány, jako např. přechod z nižšího na vyšší stupeň vzdělání (univerzitní studium) anebo při potřebě prodloužit čas pro dokončení studií.

Dle nového návrhu budou zahraniční studenti ve „Státech“ nezákonně pobývat od prvního dne po ukončení studií anebo při porušení podmínek svého pobytu.

Dle reportu MVB z roku 2018 (pdf) neopustilo Spojené státy po ukončení studií kolem 68 000 studentů či držitelů víz na výměnný pobyt, což je 3,7 % ze všech 1 840 000 držitelů těchto víz.

Z původního článku newyorské edice The Epoch Times přeložil: J. S.