Z nedávno provedené studie na prestižní univerzitě v USA vyplývá, že konzervativní studenti své názory „sebe-cenzurují“ třikrát více než jejich liberální vrstevníci. Studie tak vrhá světlo na problematiku svobody projevu konzervativní mládeže na amerických univerzitách.

Studii provedli tři profesoři z University of North Carolina (UNC). V roce 2019 vyzvali všechny studenty UNC, kteří ještě nedosáhli akademického titulu, k vyplnění e-mailového dotazníku. Zodpovězený dotazník zaslalo zpět 1 200 studentů z více než 20 000.

Výsledky dotazníku např. ukázaly, že většina profesorů UNC se snaží diskutovat problémy obou politických stran a podporuje myšlenky napříč politickým spektrem, když ve třídě na takovou diskuzi přijde. Dále by dle dotazníku studenti uvítali více příležitostí ke konstruktivnímu dialogu mezi svými vrstevníky, kteří nesdílejí jejich politické názory.

Více znepokojující je ale zjištění, že současné kampusy trvale nepodporují svobodu vyjádření a konstruktivní dialog napříč politickým spektrem.

„Mnoho studentů se také bojí toho, že když upřímně a otevřeně vyjádří své pohledy na politiku, vyučující anebo spolužáci budou mít o nich horší mínění anebo jim budou působit nesnáze,“ píše se ve studii. „Někteří studenti se dokonce bojí, že by to mohlo mít vliv na jejich studijní ohodnocení.“

V reportu se dále uvádí, že téměř 68 % konzervativních studentů v dotazníku uvedlo, že si minimálně jednou nechali svůj politický názor pro sebe. U politicky nevyhraněných studentů šlo o 49 % a u liberálních studentů uvedlo tuto možnost „sebe-cenzury“ pouze 24 % dotázaných. 75 % konzervativních studentů se obávalo nesouhlasu ze strany spolužáků naproti 26 % liberálů ve stejné otázce.

Studie také ukázala na strach studentů UNC z kritických komentářů na sociálních sítích. Přes 53 % konzervativních studentů uvedlo, že se báli takových komentářů alespoň jednou či dvakrát. Stejné obavy mělo u liberálních studentů jen 20 procent a u nezávislých 40 %.

Pokud jde o dominantní ideologii na půdě UNC, pracovníci provádějící průzkum zjistili, že studenti vnímají politický liberalismus jako „téměř všudypřítomný“.

„Řekl bych, že UNC se kloní doleva v hodně ohledech,“ řekl v rozhovoru pro výzkumníky člen studentské konzervativní organizace. „Jak to vím? No, nejsem si vědomý toho, že by mě někdy v hodině učil jakýkoliv konzervativní profesor.“

„Studenti, kteří se označují za konzervativní, v porovnání s liberálními studenty čelí výrazným výzvám v souvislosti s vyjádřením svého pohledu na UNC,“ autoři shrnují v závěru studie.

„Shledáváme tyto výsledky jako znepokojující a doufáme, že inspirují debatu o tom, jak kampus může být vstřícnější vůči konzervativním studentům a ochotnější vyslechnout a přijmout konzervativní myšlenky.“

Překlad a redakční úprava původního článku americké Epoch Times: J. S.