Jako každý začátek podzimu, také letos zvou ornitologové na rozloučení s tažnými ptáky. Festival ptactva připadá na první říjnový víkend, tj. 3.–4. října.

I v letošním roce pro zájemce z řad veřejnosti dobrovolníci (profesionální i amatérští ornitologové) připravili více než 40 vycházek do přírody v různých krajích naší země. Za jejich ochotu a čas jim náleží dík.

Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Festival ptactva je součástí úspěšné mezinárodní kampaně EuroBirdwatch.

Ornitologové během vycházku budou sbírat data o vzácných nebo nejčastějších výskytech   ptačích druhů, která zašlou evropskému koordinátorovi.

Vzhledem k současné situaci a komplikaci s Covidem-19 musí účastníci počítat s nošením roušek na společné akci. Některé akce mohou být zrušeny nebo může být omezen počet účastníků.

Většina akcí se uskuteční o daném víkendu, najdete ale i pár výjimek. Seznam jednotlivých vycházek najdete na stránkách ČSO. Zde budou ornitologové rovněž zveřejňovat informace o případných změnách a doporučeních vzhledem k současné epidemiologické situaci.

Zkontrolujte prosím proto ještě těsně před akcí, zda se skutečně koná a za jakých podmínek. ČSO přeje mnoho hezkých zážitků na vycházce za ptáky.