Polní ptáky na polích Prahy budou sledovat ornitologové. Pomůže šetrné hospodaření ptákům?

Polní ptáky na polích Prahy budou sledovat ornitologové. Pomůže šetrné hospodaření ptákům?

Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě.

Travič dravců usvědčen a odsouzen

Travič dravců usvědčen a odsouzen

Přelomový rozsudek padl u okresního soudu ve Strakonicích. Historicky poprvé byl v Česku odsouzen pachatel za trávení divoce žijících živočichů. Soudce uznal muže vinným ve všech třech bodech obžaloby.

Letecký souboj nad Stavenovem

Letecký souboj nad Stavenovem

Já vám dnes chci přiblížit několikaminutový zážitek, ke kterému se budu ještě dlouho vracet. Při cestě za fotodokumentací do údolí Doubravy, jsme zastavili u rybníku Stavenov. Následovala obvyklá obhlídka osazenstva. Ale co to? Volavky se zvedají z rákosí, na rybníku se něco děje…

Ptáci v zimě: Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách, skokanem roku byl čížek lesní

Ptáci v zimě: Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách, skokanem roku byl čížek lesní

Polních ptáků stále ubývá, zejména díky intenzifikaci zemědělství. Některé polní druhy se přestěhovaly do obcí, jako např. vrabec polní. Pozorování zpěváčků na krmítkách však neustává a je na co se dívat, co počítat.


Káně lesní se bude vznášet nad letošním rokem

Káně lesní se bude vznášet nad letošním rokem

Česká společnost ornitologická vyhlašuje ptákem roku 2021 káni lesní. Pomyslné žezlo přebírá od jiřičky obecné. Udělením titulu káni chtějí ornitologové lépe představit veřejnosti tento hojný, ale přehlížený druh naší krajiny. Pozorováním kání lesních se může veřejnost dozvědět více o způsobu života jinak spíše plachých a nepočetných dravců.

Jak správně přikrmovat ptáčky v zimě, co jim určitě nedávat

Jak správně přikrmovat ptáčky v zimě, co jim určitě nedávat

V období, kdy teploty klesají pod nulu, je pro ptáky náročnější hledat potravu. Ptáky je nutné přikrmovat správně, abychom jim spíš neublížili. Někteří lidé opakují stejné chyby, zbavují se kuchyňských zbytků, které nejsou do krmítek vhodné. Česká společnost ornitologická (ČSO) radí lidem, jak správně přezimující zpěváčky přikrmovat.

Festival ptactva – ČSO zve na první říjnový víkend

Festival ptactva – ČSO zve na první říjnový víkend

Jako každý začátek podzimu, také letos zvou ornitologové na rozloučení s tažnými ptáky. Festival ptactva připadá na první říjnový víkend, tj. 3.–4. října. I v letošním roce pro zájemce z řad veřejnosti dobrovolníci (profesionální i amatérští ornitologové) připravili více než 40 vycházek do přírody v různých krajích naší země.

V Česku přežívá posledních 130 párů sýčků, hrozí jim vyhynutí

V Česku přežívá posledních 130 párů sýčků, hrozí jim vyhynutí

Záchranné programy v Česku se připravují pro druhy, u kterých akutně hrozí vyhynutí. Od letošního srpna dostal od ministerstva životního prostředí svůj záchranný program i sýček obecný.


  • 1
  • 2