Dvě nedávné studie, jedna z USA a druhá z Velké Británie, objevily, že míra úmrtnosti u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 markantně klesá.

První ze studií zkoumala nakažené pacienty v nemocničních zařízeních spadajících pod New York University Langone Health. Autorkou studie je Leora Horwitzová, docentka na Grossmanově lékařské fakultě, jež je součástí New York Univerzity.

Podle Horwitzové se úmrtnost od začátku pandemie výrazně snižuje. Její studie zkoumající pět tisíc pacientů zjistila, že v období časové osy studie poklesla míra úmrtnosti z 25,6 procent v březnu na 7,6 procent v srpnu, což je 18procentní propad od počátku pandemie.

Data ukazují, že se postupem času snižuje průměrný věk nakažených pacientů. To sice částečně přispělo ke snížené míře úmrtnosti, nicméně to rozhodně není jediný důvod.

Nižší úmrtnost se totiž ukázala u pacientů všech věkových skupin, přičemž největší pokles byl zaznamenán u lidí ve věku 75 let a výše, kde míra úmrtnosti spadla ze 45 procent na začátku března až na méně než 10 procent v srpnu.

Autoři studie se domnívají, že snížená úmrtnost může být způsobena částečně i kombinací faktorů jako lepší klinické zkušenosti s chorobou, snížený objem pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo pokročilejší metody léčby.

To potvrdila i druhá studie z Velké Británie, kterou provedl Alan Turing Institute. Také zde došlo k ostrému propadu v míře úmrtnosti ve zkoumaném období od 1. března do 30. května.

„U osob s COVID-19 přijatých na jednotky intenzivní péče v Anglii se prokázalo výrazné snížení úmrtnosti, kdy v polovině dubna a v květnu byla významně nižší úmrtnost ve srovnání se začátkem pandemie,“ píše se ve studii.

Stejně jako u studie doktorky Horwitzové, i zde se po upravení demografických dat ukázalo, že úmrtnost klesá, což znamená, že věk velmi pravděpodobně není hlavní příčinou snižující se míry úmrtnosti.

„Možnými důvody mohou být zavedení účinné léčby jako součást klinických testů a klesající zátěž intenzivních jednotek,“ uvádí studie.

Přeloženo z originálního článku newyorské redakce The Epoch Times.