Tiskové prohlášení

Deník The New York Times 24. října zveřejnil článek technologického publicisty Kevina Roose o deníku The Epoch Times. Článek byl otištěn na titulní stránce nedělního vydání NY Times dne 25. října 2020.

Roose pracoval na tomto článku o Epoch Times nejméně osm měsíců. Výsledek je však zklamáním. Místo toho, aby se pokusil spravedlivě vykreslit The Epoch Times jako vzestupující mediální výstup, se Roose uchyluje k faktickým chybám, narážkám a zkreslením, ve snaze pošpinit konkurenční mediální výstup.

Kromě toho v předchozích komentářích o Epoch Times publikovaných na sociálních sítích Roosem a publicistou New York Times Benem Smithem (který přispěl k Rooseovu článku), diskutují o společném úsilí vynaloženém proti Epoch Times, což vyvolává otázky ohledně záměru pro vytvoření tohoto článku (viz níže v části „Osobní zkreslení“).

Jádrem článku je zjevná nespokojenost New York Times se skutečností, že se Epoch Times stal – podle vlastních slov New York Times – „jedním z nejmocnějších digitálních vydavatelů v zemi“. Tento článek mohl být snadno napsán jako příběh o úspěchu skupiny čínských Američanů, kteří si váží Prvního dodatku* a uspěli při rozvoji velkého nezávislého mediálního výstupu.

Místo toho Roose užívá slova jako „utajený“ a pokouší se nás spojit s nepříbuzným médiem, aby zpochybnil kvalitu naší oceněné žurnalistiky.

Roose má problém zejména s naším kritickým postojem ke Komunistické straně Číny a jejímu pokračujícímu porušování lidských práv. Bagatelizuje popisy zneužívání, ke kterému dochází, a tvrdí, že jsou „zveličovány“. Tato neobvyklá obrana a usmiřování komunistické strany jsou morálně sporné. New York Times již léta usilují o rozšíření přístupu na čínský trh a přijímají miliony z reklam placených čínskými státními mediálními subjekty.

Faktické chyby a zkreslení

Roose do článku zahrnul řadu do očí bijících faktických chyb, přestože byl o těchto nepřesnostech informován před zveřejněním článku.

Roose například píše, že „možná nejodvážnějším experimentem byl nový web pravicových politiků s názvem America Daily“.

Deník Epoch Times Roose upozornil, že s touto mediální organizací nemá souvislost v odpovědi na jeho otázky prostřednictvím e-mailu.

Sám Roose neposkytl žádné důkazy, které by toto tvrzení podpořily, místo toho poukazuje na bývalého zaměstnance Epoch Times, který pracoval pro America Daily. Tento zaměstnanec se do pořadu zapojil až poté, co opustil Epoch Times; nemá to žádnou souvislost s deníkem The Epoch Times.

Nemá smysl činit Epoch Times odpovědný za jednání bývalého zaměstnance pracujícího pro jinou mediální společnost. Současně to ukazuje, kam až Roos zachází ve snaze vykreslit deník Epoch Times ve špatném světle tím, že jej spojí s nesouvisejícími subjekty.

Ve svém článku Roose také pomocí narážek naznačuje, že růst Epoch Times na Facebooku byl nějakým způsobem výsledkem „click farms“. Roose ani pro toto tvrzení neposkytuje žádné důkazy. Jak jsme uvedli v reakci na Roosem v e-mailu zaslané otázky, The Epoch Times „využil propagační nástroje Facebooku ke získání a zvětšení organické sledovanosti, nikoli „roboty“ nebo „falešné účty“, jak Roose nesprávně naznačuje.

Roose také ve svém článku píše, že The Epoch Times byl „jedním z nejvýznamnějších propagátorů Spygate, nepodložené konspirační teorie zahrnující tvrzení, že úředníci Obamovy administrativy nelegálně špehovali Trumpovu kampaň v roce 2016“.

Toto je úmyslné zkreslení zpravodajství The Epoch Times o vyšetřování FBI 2016 Crossfire Hurricane. Deník Epoch Times byl skutečně lídrem ve zpravodajství o tomto tématu, které bylo citováno jinými médii – včetně New York Times. Tato věc dále zůstává předmětem vyšetřování amerického právníka Johna Durhama.

Roose také tvrdí, že „publikace a pořady spojené s The Epoch Times propagovaly konspirační teorii QAnon a šířily zkreslená tvrzení o voličských podvodech a hnutí Black Lives Matter“. Všimněte si, jak píše „publikace a pořady spojené s“ Epoch Times. Nemůže zaútočit přímo na Epoch Times, Roose zmiňuje tyto „propojené“ subjekty, aniž by napsal, o jakých subjektech vlastně hovoří.

Ve skutečnosti The Epoch Times nikdy „nepropagoval konspirační teorii QAnon“ ani nezveřejnil nepřesné informace o „voličských podvodech a hnutí Black Lives Matter“.

Selektivní citování

Roose ve svém článku cituje výhradně nespokojené komentáře bývalých zaměstnanců, aby zaútočil na Epoch Times, přičemž ignoruje pozitivní komentáře, které subjekty v rozhovorech učinily.

Například, Roose pro svůj článek uskutečnil rozhovor s čínským disidentem Kuem Wen-kuejem, ale jeho komentáře v článku nezahrnul. Ve videu publikovaném na YouTube pan Kuo Wen-kuej uvádí, co řekl Rooseovi, že Epoch Times jsou „vynikající“ a „brilantní“. Podle Kua tvrdil Roose, že článek bude o Kuovi, jen proto, aby mu během rozhovoru mohl položit otázky týkající se Epoch Times

Kuo také ocenil deník Epoch Times za jeho nebojácné zpravodajství z událostí v Hongkongu tváří v tvář zastrašování komunistické strany.

„Velice je respektuji. Epoch Times stojí v ulicích Hongkongu se svými kamerami namířenými přímo na Komunistickou stranu a živě streamují. Myslíte si, že je to snadné?“ toto podle jeho slov řekl v rozhovoru Rooseovi.

Kuo se také dotazuje Roose: „Proč nejdeš po komunistické straně? … Jaký druh mainstreamového média jste?“

Žádný z Kuových komentářů se nedostal do Rooseova článku. Je běžné, že New York Times zahrnuje pouze citáty lidí, kteří hovoří negativně o tématu, kterému se věnují? Jak by toto nemohl být příklad silné zaujatosti?

Osobní zaujatost

Příspěvky na sociálních médiích od Roose naznačují, že se o Epoch Times zajímal ještě před tím, než o nás začal psát zprávy. V nyní již smazané sérii tweetů publikované v listopadu 2019 se Roos vysmíval Epoch Times a jeho kritickému postoji ke komunismu.

V samostatné sérii tweetů z prosince 2019 Roose a tři další novináři navrhli, že by měli obdržet „odměnu“ od Facebooku za to, že společnost přiměli k tomu, aby zakázala deníku Epoch Times prodávat reklamu.

Roose se přidal k rozpravě komentářem: „Bože, teď už bychom všichni měli tolik chat (prázdninových domů).“

Zatímco tón tweetů je žoviální, tři ze čtyř tweetujících novinářů – Roose, Smith a reportér NBC News Ben Collins – byli skutečně zapojeni do veřejných útoků na The Epoch Times. Smith také přispěl k článku Roose.

Rooseovo použití „my“ v tomto komentáři a pouhá skutečnost, že novináři z konkurenčních médií společně oslavují nezdar, které utrpěl deník Epoch Times, vyvolává tuto otázku: Zapojili se do koordinované a promyšlené kampaně proti Epoch Times?

A co více, na čí straně vlastně stojí redaktoři New York Times během tohoto vyjádření zaujatosti a možné spolupráce?

Bagatelizování porušování lidských práv v Číně

Roose se ve svém článku snaží bagatelizovat pokračující pronásledování duchovní disciplíny Falun Gong v Číně. Pronásledování bylo rozsáhle zdokumentováno skupinami pro lidská práva a vládními orgány, jako je ministerstvo zahraničí USA. Místo toho, aby citoval kteroukoli z těchto veřejně dostupných informací, snaží se Roose o snižování závažnosti těchto případů porušování lidských práv.

Roose také ignoruje velké množství důkazů, které dokládají, že Komunistická strana Číny zabíjí vězně svědomí, zejména následovníky Falun Gongu, pro jejich orgány, a místo toho celou věc popisuje jako „obvinění“.

To přímo nahrává komunistické straně, která celé roky pracovala na tom, aby ovlivnila americké mediální výstupy.

Články, jako je tento Rooseův, jsou pro komunistickou stranu nesmírně cenné, protože je může použít pro své vnitrostátní propagandistické úsilí k ospravedlnění probíhajících represí. Samotný New York Times přeložil Rooseův článek o Epoch Times do čínštiny.

původního článku deníku The Epoch Times přeložil M. K.


POZNÁMKY:

Ústava Spojených států amerických, dodatky. První dodatek: Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. zdroj (Amendment I)