Ačkoli se stále více mluví o nutnosti zadržování vody v krajině, mokřady a vlhké louky z krajiny rychle mizí. Kdo naopak vytrvale mokřady zachraňuje, je Česká společnost ornitologická (ČSO). Vytváří ptačí parky – domovy nejen pro ptáky, ale i pro další mokřadní obyvatele. Nepolevuje ani v současné nelehké době, kdy je ochrana přírody často odsouvána na vedlejší kolej.

Na Hodonínsku u obce Dubňany ČSO objevila zapomenuté místo, kde se daří (nejen) ptákům. Území má úžasný potenciál, najdete zde pestrou škálu biotopů od zátopy rybníka, přes jeho břehy, vlhké louky, mokřady až po suché písčité hroudy.

Kosteliska se mohou stát trvalým domovem pro tak vzácné ptáky, jako jsou pisila čáponohá, bukač velký, čírka modrá nebo lžičák pestrý. Většina luk je však zatím v hrozném stavu. 

Proto ČSO vyzvala k záchraně této lokality, kde se doposud nacházejí nálety a invazní druhy v zarostlé džungli přeměnit v původní vlhké louky a zachránit rozsáhlý polní rozliv překypující životem před odvodněním a rozoráním.

Pokochat se můžete zde:

Je zde máme šance vykoupit až 5 ha cenných pozemků za celkovou částku 1 175 000 Kč. 5 hektarů pozemků, kde budou ptáci a celkově příroda na prvním místě. Vykupovat se dá i postupně. Velké části těchto pozemků hrozí cílené odvodnění,a tomu můžeme zabránit.

„Pokud se nám finance podaří shromáždit, nakupovat budeme v prvních měsících roku 2021,“ doufá ČSO.

„Vzácné druhy ptáků i jiných živočichů se zde již nyní objevují a pokud jim připravíme vhodné podmínky k životu, jistě si Kosteliska vyberou pro svůj trvalý domov.  S výkupy a hospodařením jsme začali v letošním roce, část prostředků máme z projektu EU, a tak již na prvních vlastních pozemcích kosíme, vyřezáváme dřeviny, paseme ovce… 

Obnovujeme tak podmáčené louky, aby se zde ptákům a dalším živočichům dobře žilo. Nyní potřebujeme co nejvíce území získat do vlastnictví, abychom skutečně mohli zajistit jejich ochranu.“

Link na sbírku: https://www.darujme.cz/projekt/1203869