ČR – Akreditovaná laboratoř potvrdila, že řeku Bečvu otrávil kyanid, což způsobilo úhyn desítek tun ryb, které v ní žijí. Viník této nehody zůstává nadále neznámý, potvrdil včera pro irozhlas.cz Erik Geuss, ředitel ČIŽP, a dodal, že „inspekce se snaží informovat o průběhu šetření, ale ne o výsledcích. Dominantní je totiž podle něj zájem na odhalení pachatele“.

Ve středu 16. 12. 2020 předala Arnika, z. s., ministru životního prostředí Richardu Brabcovi výzvu Řeky bez jedů s více než 6 500 podpisy. Ministr už v minulosti veřejně přislíbil zpřísnění monitoringu a nakládání s vysoce toxickými látkami včetně kyanidů. Arnika na něj apeluje, aby svůj slib dodržel.

„Aby k podobným haváriím, jako byla ta v září na řece Bečvě, už nedocházelo, je potřeba zlepšení trvalé kontroly úniků toxických látek z průmyslových podniků a jejich ohlašování do Integrovaného registru znečišťování,“ připomíná Jindřich Petrlík.

Bečva Brabec Arnika
Na ministra životního prostředí Richarda Brabce apeluje Arnika. (David Sedlecký / CC BY-SA 4.0)

Zpřísnění legislativy

V průběhu letošního léta provedla Arnika odběry sedimentů také v pražských vodách na přítomnost látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví. Toxické látky, které se v životním prostředí nerozkládají, byly nalezeny ve všech z testovaných lokalit!

Zpřísnění legislativy je tedy nutným předpokladem pro lepší životní prostředí

Obnova Bečvy a exemplární potrestání viníka otrav je důležité.

Aktivity Arniky nesouvisí pouze s jednou výzvou, ochranou životního prostředí se zabývají již 20 let.

Bečva Bez Jedu Arnika
Toxické látky byly objeveny i v pražských vodách. (Arnika)