Jan Jekielek

3. 1. 2021

Amerika se nachází uprostřed „rozvíjející se socialistické revoluce“, tvrdí antikomunistický aktivista, výzkumník a filmař Trevor Loudon. Řada jednotlivců a skupin zapojených do tohoto úsilí má podle Loudona vazby na čínskou komunistickou stranu.

American Thought Leaders je pořad redakce The Epoch Times, který moderuje Jan Jekielek.

Původní rozhovor byl publikován 29. 11. 2020.

Rozhovor s Trevorem Loudonem (s českým dabingem)

Původní článek newyorské redakce deníku The Epoch Times.

Přepis rozhovoru

Jan Jekielek (JJ): Trevore Loudone, s velkým potěšením vás vítám v pořadu Američtí myšlenkoví lídři.

Trevor Loudon (TL): Já děkuji za pozvání, Jane. Jsem tady moc rád.

JJ: Takže, Trevore, sledujeme americké prezidentské volby 2020. Roste počet hlasů, které v podstatě nazývají bývalého viceprezidenta Bidena nově zvoleným prezidentem. Zároveň sledujeme slyšení v Pensylvánii, velmi dlouhé slyšení v Pensylvánii s obviněním z nesrovnalostí a podvodů s voliči, dvěma velkými žalobami a dalšími soudními spory. Ale ta dvě velká slyšení, o kterých mluvím, jsou v Michiganu a v Georgii, která zahájila Sidney Powellová. Z pohledu téměř celoživotního protikomunistického aktivisty, režiséra a spisovatele, jaký je váš názor na to, co se tady odehrává?

TL: Nu, hned mě napadá toto: ta stará zásada, že spravedlnost nesmí být jen vykonávána, ale musí se na ni také dohlédnout. Právě teď máme desítky milionů Američanů, kteří věří, správně či mylně, že volby byly ukradeny. Takže pokud máme mít v této zemi v budoucnu mír, [pokud] máme mít sjednocenou zemi, je třeba tyto otázky zodpovědět. A to je naléhavá věc.

Myslím si, že pokud to znamená oddálení výsledku voleb, abychom se ujistili, že tyto případy budou vyřešeny u soudu ke spokojenosti, k velmi vysokým standardům spokojenosti, to nám dá šanci pohnout se kupředu. Pokud nebudou urovnány, myslím, že uvidíte, jak se budou odlupovat extremisté, myslím, že uvidíte spoustu lidí, kteří úplně přestanou věřit politickému procesu, a myslím, že uvidíte velmi odlišnou a mnohem horší Ameriku. Takže to je jen z té právní stránky.

Ale pokud to vše zasadíme do většího kontextu, podle mě se nacházíme v rozvíjející se socialistické revoluci, která tuto republiku zcela transformuje. A tyto volby, jejich výsledek, rozhodnou o tom, zda tato revoluce bude úspěšná nebo zda bude poražena.

JJ: To je tedy hodně silné tvrzení. Řekněte mi víc, řekněte mi, co vidíte.

TL: No, co vidím – sleduji levici, sleduji komunistické skupiny, radikální skupiny, čtu neustále, dennodenně, jejich noviny. Rozumím tomu, jak uvažují a jaké jsou jejich strategie.

V letošním roce jsme byli svědky masivních nepokojů na našich ulicích, Black Lives Matter, atd. A přesto většina Američanů nechápe, že Black Lives Matter je marxistická operace s hlubokými vazbami na Komunistickou stranu Číny. Většina Američanů to považuje za nějakou otázku sociální spravedlnosti, ale na Ameriku to mělo zásadní dopad. A věřím, že to bylo načasováno tak, aby to mělo zásadní dopad na volby.

Také jsme viděli stejné komunistické skupiny zapojené do Black Lives Matter – mluvím o Liberation Road, Komunistické straně USA a dalších – o kterých většina lidí ani neví, že existují. Ale v této zemi mají rozsáhlé sítě. Jsou to stejní lidé, kteří jsou zapojeni do několika velkých organizací pro registraci voličů v mnoha sporných klíčových státech. Mluvím o Georgii, Michiganu, Wisconsinu, Pensylvánii, Arizoně.

Mám jejich vlastní slova, jak hovoří o tom, jak se zaměřili na tyto státy, aby zničili Trumpa a vyhráli volby pro Bidena. A to jsou komunistické skupiny. Jedná se o skupiny, které jsou spřízněny s komunistickou Čínou a chlubí se vítězstvím ve volbách.

Víte, pokud jste vůdcem Komunistické strany Číny, opravdu byste chtěli toho chlapa, Trumpa, v Bílém domě na další čtyři roky? Po tom všem, co udělal, aby zvrátil vaše plány? Po té škodě, ponížení, které způsobil Komunistické straně Číny v oblasti obchodu, prezident, který stál s hongkongskými protestujícími proti Komunistické straně Číny? Prezidenta, který podpořil protikomunistickou kandidátku v tchajwanských prezidentských volbách proti Čínou vybranému kandidátovi? Opravdu byste chtěli, aby Trump v těchto volbách uspěl? Nebo byste použili svá aktiva ve Spojených státech a pokusili se naklonit misku vah ve prospěch mnohem přátelštějšího kandidáta, jako je Joe Biden?

JJ: Velmi dobrá otázka. Jedna věc, kterou jste zmínil, je, že existuje tato spřízněnost, skupiny v USA, které jsou loajální čínské komunistické straně. To je dosti kontroverzní. Je tam spousta lidí, kteří říkají: „Hej, dobře, mohou to být komunisté, ale nejsou nijak propojeni.“ Jaké jsou tedy souvislosti? Jak tato spřízněnost funguje?

TL: Podívejte, například Komunistická strana USA po mnoho a mnoho let prokazovala svoji věrnost Sovětskému svazu. A to bylo dokázáno v mnoha soudních případech; bylo to prokázáno ve vládních dokumentech, vládních slyšeních, znovu a znovu a znovu. A komunisté to samozřejmě vždy popírali, ale vždy se ukázalo, že je to pravda.

Zatímco nyní Komunistická strana USA, která má mnohem větší vliv, než si většina lidí uvědomuje, otevřeně projevuje svoji oddanost Číně. Posílají delegace do Číny, tisknou pročínské články ve svých novinách. Dostal jsem do rukou jeden článek z roku 2010 – což je nedávno – o tom, že pokud se konfrontace mezi Amerikou a Čínou vymkne z rukou, možná budou muset za Čínu bojovat v novém terénu, tedy uvnitř Spojených států.

Liberation Road, další hlavní pro-čínská komunistická skupina – vlastně existují dvě: Liberation Road a Socialistická organizace Freedom Road. Liberation Road je vůdčí silou Black Lives Matter. Je to pro-čínská komunistická skupina. Někteří z jejich kádrů žijí v Číně. Vzešli z maoistického hnutí 60. a 70. let. Ve svých publikacích otevřeně propagují Čínu. A oni jsou tou skupinou za Black Lives Matter.

Jsou také skupinou, která v podstatě řídí Čínskou progresivní asociaci v San Francisku, která je již 40 let hlavním spojencem komunistické Číny na západním pobřeží. Je to jako komunitní organizační skupina; registrují voliče, jsou zapojeni do politiky v San Francisku. Je velmi těžké být zvolen do čehokoli v San Francisku bez požehnání Čínské progresivní asociace. A tato asociace byla založena Ligou revolučního boje, pro-čínskou komunistickou skupinou, která se proměnila v Socialistickou organizaci Freedom Road, další pro-čínskou skupinu, která se nyní nazývá Liberation Road.

A tato Čínská progresivní asociace má velmi hluboké vazby na Black Lives Matter a na celou síť organizací pro registraci voličů v Arizoně, Pensylvánii, na Floridě, v Michiganu, ve Wisconsinu, v Georgii; všechny klíčové státy bojiště. A tato přední skupina se ve svých vlastních publikacích otevřeně chlubí, že vyhrála šest ze sedmi států, na které se zaměřila pro Bidena. To je jejich tvrzení, ne moje. Takže nám přímo před nosem pomáhají čínské přidružené organizace pro registraci voličů obracet americké volby.

JJ: Takže je to nějakým způsobem spojeno s těmito obviněními, některými z těchto místopřísežných obvinění? Dnes jsem listoval některými dokumenty spojenými se soudními spory a jsou ohromující, ve svědectví pod přísahou. Je to nějak spojeno?

TL: No, věřím, že se to může někde překrývat. Je tam třeba jedna ze skupin v této síti, Texas Organizing Project, která sídlí v Houstonu, ale je velmi silná také v Dallasu a San Antoniu. Dříve se jim říkalo Texas Acorn. Byli to Acorn Group v Texasu. A všichni známe pověst, kterou měl Acorn ohledně podvodů u voleb, získávání hlasovacích lístků a různé jiné druhy na zcela čestných volebních praktik. Takže si myslím, že je to víceúrovňová věc.

Co udělali je, že se zaměřili na to, čemu říkají voliči s nízkou náchylností. Vyhledali černošské a latinskoamerické komunity, které se silně přikláněly k demokratům, ale hlasovaly v malém počtu. A vynaložili velké úsilí a spoustu peněz na mobilizaci těchto lidí. To mělo poskytnout dostatek hlasů v těchto sporných oblastech, aby to poskytlo větší krytí pro jakékoli podvody s hlasováním nebo neoprávněnou manipulaci s počítačem nebo cokoli jiného, ​​co bylo třeba udělat.

A ve Virginii je další příklad. Virginie byla kdysi velmi hluboce republikánským státem. Teď je demokratická. Ve Virginii existuje skupina s názvem New Virginia Majority; to je krycí skupina Liberation Road, je to pro-čínská komunistická operace. A nárokují si uznání za to, že obrátili Virginii. Za deset let podepsali více než 300 000 menšinových voličů a spolupracovali s tehdejším guvernérem Virginie, Terrym McAuliffem, na legalizaci 200 000 zločinců, aby jim dali volební právo.

Důvodem, proč tak dobře fungují a mohou cílit na specifické lidi, je použití mapování GIS, což je velmi sofistikované počítačové mapování. Tyto mapy vytvořil soudruh Liberation Road jménem Steve McClure. Je absolventem geografie na Univerzitě George Washingtona. Ale posledních 10 let pracuje na geografickém oddělení univerzity Wu-chan v Číně.

Využívá čínské počítače a čínský prostor ke generování map, které se používají k převracení okresů ve Virginii. A podle svých vlastních spisů je součástí plánu převrátit nejen Virginii, ale celou řadu jižních států. Mám na mysli Severní Karolínu; Floridu; Georgii.

A toto je jejich teorie: nazývají jih novou Konfederací. A je to bašta konzervativního křesťanství a Republikánské strany. Pokud dokážou převrátit nejen Virginii, ale také Floridu a Georgii a Arizonu – s čímž počítají – bude Republikánská strana jako národní síla zničena.

Takže o tom přemýšlíte. Jste vůdce čínské komunistické strany, nemáte rádi Trumpa, myslíte si, že je nebezpečím pro vaši další existenci. Bojíte se, že vám udělá to, co Reagan udělal Komunistické straně Sovětského svazu. Budete tedy riskovat obchodní válku za několik miliard dolarů, která by je zničila? Budete riskovat mnohonásobnou skutečnou válku, která by je zničila?

Nebo budete spíš usměrňovat, nebo využívat svůj vliv a prokomunistické čínské sítě v této zemi k vytváření nepokojů, k vytváření nestability a ke skutečné práci v terénu, abyste mobilizovali ty černé a latino voliče, kteří byli radikalizováni nepokoji, a přimějete je volit, abyste převrátili určité státy a okresy v klíčových oblastech, které mohou porazit Trumpa? Co byste dělali, kdybyste byli komunistickým čínským vůdcem?

JJ: Myslím, že jste právě přednesl velmi přesvědčivý argument. Většina lidí, se kterými jsem mluvil, však má za to, že tyto vztahy nejsou často tak přímé. Neexistuje nutně přímá linie finančních převodů, takovéto věci. Lidé se vždy ptají, kde je důkaz? Kde jsou důkazy?

TL: Podívejte, levice má v této zemi všechny peníze, které chce. Existují velké nadace. Black Lives Matter získává miliony dolarů od korporací, které jsou poté převedeny… víme, že některé z nich jsou převedeny do Vote Blue, a poté jsou převedeny do Demokratické strany. Pro levici tedy peníze nejsou takový problém. Tato otázka je opravdu spíše strategická.

A my víme, podívejte, například, Čínská progresivní asociace má dvě hlavní pobočky, jednu v Bostonu, jednu v San Francisku. Jsou to autonomní organizace. Obě mají vlastní vedení, vlastní financování. Ale obě jsou provozovány stejnou pro-čínskou komunistickou skupinou Liberation Road a její jakousi sesterskou skupinou s názvem Left Routes. Obě jsou tedy řízeny stejnou komunistickou skupinou.

Pobočka v Bostonu pracuje velmi otevřeně s čínskými komunistickými úředníky v New Yorku. Ve skutečnosti pro ně zpracovávají víza. Pořádají oslavy, kde vztyčují čínskou vlajku v tomto centru Bostonu. Existuje dlouhodobá doložená spolupráce Čínské progresivní asociace s čínskými úředníky na východním pobřeží.

Na západním pobřeží mám nahrávky Pam Tau Leeho, jednoho ze zakladatelů CPA [Chinese Progressive Association] v San Francisku a stále předsedy jejich představenstva – je to 40letý veterán organizace – a Alexe Toma, který byl  minulým generálním ředitelem, jak se chlubí svými otevřenými vazbami na čínský konzulát v San Francisku. Alex Tom hovoří o vedení své pozice, o tom, že vedl mnoho rozhovorů s těmito lidmi, jak vedl svou pozici kolem čínského konzulátu.

Mají také velmi blízko muži jménem Russell Lowe. Mnoho osobností Čínské progresivní asociace úzce spolupracuje s Russellem Lowem, mužem, který dříve pracoval pro senátorku Dianne Feinsteinovou jako vedoucí kanceláře a byl označen San Francisco Chronicle a dalšími organizacemi jako potvrzený špión Čínské komunistické strany, pracující pro čínské komunisty v San Francisku.

Čínská progresivní asociace má tedy 40letou historii spolupráce s Komunistickou stranou Číny. Alex Tom vedl delegace do Číny, otevřeně hovoří o svých vztazích s úředníky komunistické strany, s čínskými nevládními organizacemi a dokonce s podzemními organizacemi v Číně. Je to tedy velice jasně zdokumentováno.

A Alex Tom je dlouholetým přítelem Alicie Garzy, zakladatelky Black Lives Matter. Znají se více než 20 let, od doby, kdy byli společně studentskými aktivisty na univerzitě v San Diegu. Čínská progresivní asociace financuje svou skupinu, projekt Black Futures. Alex Tom spolupracoval s Black Lives Matter na jejich propojení s řadou radikálních vietnamských, kambodžských a laoských amerických marxistických organizací. Ty vazby jsou velmi jasné.

A Alex Tom je klíčovým členem organizace Seed the Vote, což je organizace provozující tuto síť organizací pro registraci voličů v klíčových státech. A vše se sbíhá zpět k lidem, kteří mají velmi úzké vazby na čínský konzulát v San Francisku.

JJ: Takže, Trevore, mluvil jste dříve o tom, že jsme uprostřed nějaké revoluce. A myslím, že jsem řekl, to je silné tvrzení. Je to silné tvrzení. Co vidíte, že se děje?

TL: No, podívejte se, co je to revoluce? Revoluce je převrácení stávajících mocenských struktur. A vidím, že se to v Americe odvíjí právě teď. Vidím dlouhodobý model podvracení, který je v chodu už 50 let. Radikální levice, Komunistická strana USA, maoistické skupiny, trockistické skupiny, kterých je v současné době ve Spojených státech více než 30. Cokoli od demokratických socialistů v Americe, po komunistickou stranu USA, Liberation Road, Party for Socialism and Liberation, Workers World Party, ad nauseam.

Tito lidé jsou si nesmírně jistí. Četl jsem jejich publikace. Mluví o transformační změně na obzoru. Mluví o Bidenově administrativě jako o cestě k nové Americe, o tom, že porazili „fašistu Trumpa“, a nyní jsme na pokraji velké progresivní transformace.

Podívejte se, co se stalo za posledních několik let, což si uvědomuje jen málo Američanů, v Kongresu ani v Senátu nyní neexistují žádné bezpečnostní kontroly. Jsou pryč. Byly doby, kdy když jste chtěli sloužit jako zaměstnanec ve výboru pro vnitřní bezpečnost nebo ve zpravodajském výboru, byli jste velmi pečlivě prověřováni. To je do značné míry minulost.

A rozhodně kongresmani, kteří v těchto organizacích slouží, neprošli vůbec žádnými prověrkami. A mnoho těchto kongresmanů by neprošlo prověrkou, ani kdyby se ucházeli o pozici řidiče autobusu.

Takže máte situaci, kdy se levice vzkřísila. Levice, kterou jsme viděli v 60. a 70. letech, v době hnutí proti válce ve Vietnamu, vyrostla, jsou to nyní dospělí lidé, kteří řídí společnosti. Vedou odbory; provozují média; jsou velmi silně zakořeněni v Demokratické straně.

A proškolují, rekrutují, celou řadu nových radikálů vycházejících z univerzit, lidi nastartované hnutím Bernieho Sanderse, ale ještě předtím hnutí Occupy Wall Street. Tím se nyní vytváří kritické množství lidí v Americe, kde velká část země podporuje velkou transformační změnu. A dosáhlo to nejvyšších úrovní Demokratické strany.

Víte, Donald Trump mladší zhruba před rokem řekl, že volby v roce 2020 budou v duchu komunismus versus svoboda. A samozřejmě to potom pěkně schytal: „Jak to mohl říct? To je tak extrémní prohlášení,“ ale když jsme v letošním roce prošli tou masivní destabilizací, lidé si teď nejsou tak jistí. Měli jsme v této zemi Číňany, kteří úmyslně šířili paniku kolem COVIDu. Nevíme, zda to vypustili úmyslně, i když někteří spekulují, že ano. Ale víme, že to záměrně šířili.

Tucker Carlson měl nedávno ve své show Briana Deana Wrighta, bývalého důstojníka CIA a demokrata. A řekl: „Tuckere, Demokratická strana sleduje čínskou linii ohledně COVIDu, což znamená zavírat, zavírat, karantény, zavírat,“ a Carlson se ptá: „Proč?“ A on na to: „No, mám za to, že mnozí z těchto lidí jsou užitečnými idioty,“ řekl pan Wright, „ale mnozí z nich, jak se domnívám, jsou placenými čínskými agenty.“

Takže jsme tu měli destabilizaci s ekonomikou kvůli COVIDu, a to skutečně poškodilo Trumpovy šance, protože ekonomika byla to, na co sázel pro své znovuzvolení. Víme, že tu destabilizaci šířili Číňané. Víme, že panika byla podporována Číňany. A [organizace]pro-čínské komunistické strany zde rozhodně propagovaly tuto propagandistickou linii ve svých publikacích.

Použili své odbory k uzavření podniků, které se pokoušely znovu otevřít. Například pomocí odborů zabránili učitelům v návratu do práce. Čím déle to dokázali vypnout, čím slabší byla ekonomika, tím horší byla Trumpova šance.

Takže jsme měli nepokoje. Spustila je socialistická organizace Freedom Road se sídlem v Milwaukee. Mám je prokouknuté, sami se hlásili k tomu, že tyto nepokoje začali, ti stejní lidé, kteří spálili Kenoshu, stejní lidé, kteří začali nepokoje v Tampě, Tallahassee, v Houstonu, v Dallasu, v Salt Lake City, Utahu, oblasti zálivu atd. A přidala se k nim Liberation Road, pro-čínská komunistická skupina hnutímBlack Lives Matter, která organizovala nepokoje jinde.

Takže jsme tu měli tato dvě velká destabilizační manévry, oba spojené s Čínou. To vše dohromady mělo pomoct zvolit muže, Joea Bidena, jehož rodina má velmi problematické vazby na Čínu, kdy čínský tisk otevřeně prohlásil, že by raději jednal s Bidenem než s Trumpem.

A jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, jejíž celé zázemí, až k jejím rodičům, až k firmě jejího manžela, která často jedná s komunistickou Čínou. Ale Kamala Harrisová má velmi silné maoistické zázemí. Spolupracuje s lidmi spojenými se STORM – „Společně při organizování revolučního hnutí“ – maoistickou komunistickou skupinou, kterou proslavil Van Jones.

Její rodiče byli zapojeni do skupiny s názvem Afroamerická asociace, což byla komunistická skupina v Berkeley v 60. letech, která vytvořila stranu Black Panther, která je ve skutečnosti vzorem pro dnešní záležitost Black Lives Matter.

A její hlavní ochránce, její hlavní finanční dobrodinec, je muž jménem Steven Phillips, bývalý pročínský komunista ze Stanfordovy univerzity, který se stal právníkem v Bay Area, a oženil se do velmi bohaté rodiny Sandlerových ze San Franciska, a použil svůj vliv a peníze na financování některých stejných maoistických komunistických skupin, které v letošním roce provádějí registraci voličů v klíčových státech.

Takže pokud se podíváte na pozadí Joea Bidena, podíváte se na Kamalu Harrisovou, pochopíte, proč by je čínská komunistická strana chtěla v Bílém domě, spíše než Donalda Trumpa a Mika Pence.

JJ: Joe Biden kandidoval jako umírněný. To, co popisujete, je úplně jiné. A ve skutečnosti mnoho pozorovatelů v Číně doufá – slyšel jsem tento názor opakovaně –, že je velmi pravděpodobné, že udrží trumpovskou linii ohledně komunistické Číny, protože to už zašlo tak daleko a oči světa se otevřely vůči čínské komunistické hrozbě. Co si o tom myslíte vy?

TL: No, doufám, že ano. Ale mezi lidmi kolem něj není nic, co by naznačovalo, že by tomu tak bylo. Podívejte se, pokud se vrátíte do 70. a 80. let, když působil v Senátu, Joe Biden byl považován za levicového v zahraniční politice. V domácí politice mohl být relativně umírněný. Byl to v zásadě on, John Kerry a Ted Kennedy, kteří společně pracovali proti Reaganovi, když se Reagan pokoušel zastavit komunismus v Latinské Americe.

Joe Biden byl velmi přátelský k Sovětskému svazu. Pokud jde o konfrontaci se Sovětským svazem, byl velkým pacifistou. Joe Biden dokonce pracoval mnoho let, 40 let se skupinou nazvanou „Rada pro snesitelný svět“. To byla skupina, kterou založil Maďar jménem Leo Szilard, který byl vědcem v oblasti atomových bomb. Během druhé světové války byl členem projektu Manhattan a založil tuto skvadru. A mimochodem, jako mladík měl komunistické zázemí z Maďarska.

Sestavil tuto skvadru, aby rekrutoval senátory v malých státech, kteří by pak mohli být ovlivněni, aby pracovali proti americkému jadernému zbrojení, osekali zbraňové systémy, vyjednávali slabé smlouvy se Sovětským svazem, v zásadě proto, aby vojensky zvýšil výhodu Sovětského svazu nad Amerikou. A Joe Biden byl jedním z prvních rekrutů této skvadry.

K 50. výročí v roce 2012 ho mám na záznamu, jak říká: Podívej, Rada byla se mnou, když jsem začínal. Byli jste se mnou po celou cestu. Pomohli jste mi. Vedli jste mě, když jsem byl předsedou Senátního výboru pro zahraniční vztahy. Pomohli jste nám s Obamou vyjednat smlouvu START s Ruskem – smlouvu, která byla pro Putina tak výhodná a pro Ameriku tak nevýhodná, že ji Trump musel jednostranně zrušit. Joe Biden má velmi hlubokou historii úsilí o oslabení Ameriky ve prospěch Sovětského svazu, Ruska, Íránu a Číny. Tohle má za sebou.

Ale zdá se, že si lidé z nějakého důvodu myslí, že je umírněný. Podle jeho vlastních slov se označuje za nejprogresivnějšího kandidáta, jaký kdy kandidoval na prezidenta. Co to znamená? To je to, co říká, když je u demokratického publika. Tohle neříká, když mluví s americkou veřejností.

Podívejte, toto je můj názor a pravděpodobně je to v rozporu s některými, ale myslím si, že pokud vyhraje Joe Biden, uděláme mega skok do socialismu . Myslím si, že Kamala Harrisová je přesvědčená socialistka. A věřím, že v Kongresu USA máte asi 100 lidí a v Senátu USA asi 20 lidí, kteří jsou silně zapleteni do radikálních organizací, Komunistické strany USA, Demokratických socialistů v Americe atd. Nebo do vztahů s Kubánci, Íránci, atd. Neprošli by ani testem spolehlivosti, aby mohli řídit školní autobus. Takže si myslím, že nás čeká velmi rázný skok směrem k socialismu.

Mám za to, že uvidíme velmi mohutný krok k rozložení americké armády. Zelený nový úděl (Green New Deal) je skutečně navržen tak, aby zničil americkou armádu. Biden dal jasně najevo, že bude působit proti armádě. Epidemie COVIDu a její dopad na ekonomiku to ospravedlní. Již 31 demokratů vedených radikální levičačkou Barbarou Lee napsalo dopis Výboru pro ozbrojené síly, v němž požadují velké škrty v příštím rozpočtu; velké škrty v rozpočtu na obranu, v tom nadcházejícím rozpočtu. … Tohle nás čeká. Zažijeme velký posun k socialismu.

Ale co mezinárodní oblast? Jak si myslíte, že se Indové cítí právě teď, když vyhraje Biden? Víte, měli přítele a šampiona v prezidentu Trumpovi. Prezident Trump se pokoušel vybudovat spojenectví po celé Asii, aby čelil vlivu čínské komunistické strany.

Indie je ohrožována Čínou. Pokud nemají tohoto spojence Trumpa, mají někoho, jako je Joe Biden, jehož rodina má rozsáhlé obchodní vazby na Čínu, jak sebejistě se budou cítit? Jak bezpečně se budou cítit Japonci? A Indonésané a Australané a Jihokorejci?

Jak se budou cítit, když Čína dává najevo svou sílu a oni nemají v Bílém domě přítele? V Bílém domě mají někoho, kdo je k Číně přátelštější než k nim. To změní světovou rovnováhu sil. Tento výběr změní ve světovém měřítku věci, o kterých se nám ani nesnilo.

Mnoho z těchto zemí si bude myslet: „Amerika byla naším přítelem. Nemůžeme opravdu věřit Joeu Bidenovi, že se postaví za naše zájmy. Budeme uzavírat mír s Komunistickou stranou Číny? Půjdeme s nimi? Nebo se pokusíme dosáhnout nezávislého kurzu? “ Co bude dělat Japonsko? Zkusí to a půjde s Čínou? Nebo si samo postaví 200 jaderných zbraní? A pokud to udělá, co všichni ostatní v Pacifiku, jak se ohledně toho budou cítit?

Takže si myslím, že na celém světě existuje celá úroveň nestability, která vyplyne z Bidenova prezidentství, k níž by u Trumpova prezidentství nedošlo. Myslím si, že pokud bude prezident Trump znovu zvolen, bude pokračovat v budování této aliance proti čínské komunistické straně, myslím, že bude i nadále dělat věci, jako to, co udělal zrovna teď, kdy dal na seznam více než 100 čínských společností napojených na Lidovou osvobozeneckou armádu a Komunistickou stranu Číny, do kterých už Američané nemohou investovat. Dělá skutečné věci, aby izoloval Komunistickou stranu Číny – opravdu tvrdé věci.

Biden to zvrátí. To rozruší naše spojence po celém světě. To změní rovnováhu sil. Pokud však bude Trump znovu zvolen, bude pokračovat v izolaci Komunistické strany Číny – což je ve skutečnosti jen 800 rodin; je to jako mafie, která řídí celou zemi – věřím, že pokud Trump bude moci pokračovat v budování tohoto spojenectví, skutečně se dostane do bodu, kdy čínský lid sám rozbije Komunistickou stranu Číny.

A představujete si svět, představujete si svět se svobodnou Čínou. Kde je veškerá ta energie a celý ten podnik a celá ta kultura využívána spíše pro dobro než zlo. Jaké požehnání to bude pro svět? Mohu vám zaručit, že se to za Joea Bidena nestane. Může se to stát za Donalda Trumpa, ale za Joea Bidena se to určitě nestane.

JJ: Takže, jaká si myslíte, že je situace právě teď?

TL: No, vidím, že jsme na rozhraní. Vidím, že pro budoucí stabilitu v této zemi je naprosto nezbytné, aby Donald Trump vytrval. A jeho tým podal každý z těchto případů k soudu a rozhodlo se o volbách za plného dozoru americké veřejnosti. Takže budeme vědět tak či onak, kdo volby skutečně vyhrál. Nemůžeme mít sjednocenou zemi, dokud tohle nebude vyřešeno.

Takže ti, kdo vyzývají Trumpa, aby uznal prohru a ustoupil, to by byla katastrofa. Vzpomeňte si na 60. léta, hovořili o tom, jak velmi problematické jsou volby mezi Johnem F. Kennedym a Richardem Nixonem v roce 1960. A ta velká obvinění z podvodu na voličích v Cook County v Illinois, zapojení mafie a to všechno. A to byla velmi důvěryhodná obvinění. Nixon to chtěl napadnout, protože šlo o velmi těsné volby, zatímco republikánská strana řekla ne, pro dobro země se prostě vzdejte. Ať to má Kennedy. Vy přijdete na řadu později.

Toto zbabělé rozhodnutí nás přivedlo do bodu, kdy jsme za posledních 40 let měli neustálá obviňování demokratů z podvodu. Při každých volbách jsme mluvili o podvodném hlasování. A teď jsme se dostali do bodu, kdy pravděpodobně téměř třetina země věří, že tyto volby byly ukradeny. To není v pořádku. To není zdravá situace. Musíme tedy napravit chybu, k níž došlo v 60. letech.

To musí být vyřešeno na otevřeném místě, aby to všichni viděli. Pokud vyhraje Joe Biden, ať je to Joe Biden. Ale pokud je prezident Trump právoplatným vítězem, nezáleží na tom, co říká ABC nebo CNN, on by měl být tím, kdo se objeví na inauguraci v lednu. Musí to vyřešit zákon.

Pokud se zde nebudeme řídit zákonem, nikdo už v budoucnu nebude americkým volbám věřit. A to povede k extremismu, může to vést k násilí. To povede k tomu, že se lidé budou odpojovat ze systému. A zdravá americká demokracie, kterou jsme viděli, bude minulostí. To musí být vyřešeno.

JJ: A to, co se děje, jste v podstatě popsal jako útok na americkou myšlenku.

TL: Ano.

JJ: A chci vám dát prostor to trochu více rozvést.

TL: No, americká myšlenka je do značné míry založena na vládě zákona, že?Čím se Amerika odlišovala? V Evropě měli božské právo králů. Měli jste parlamenty, ale král ve většině zemí mohl vetovat parlament a v zásadě řídit zemi s odvoláním se na Boží vůli. Víte, že… Bůh zpravidla vždy souhlasil s králem. To, co řekl král, bylo do značné míry to, co chtěl Bůh. Amerika byla založena na myšlence, že vaše práva pocházejí od Boha, a jediným důvodem pro existenci vlády bylo chránit tato práva vládou zákona, nikoli lidmi.

Právě teď máte CNN a sítě, které se snaží ohlásit konečný výsledek voleb, aby americká veřejnost nebrala v potaz zákon – aby ignorovala soudní proces. Můžeme si myslet: „No, všichni víme, že Trump prohrál a nechce se vzdát. Zapomeňme na technické záležitosti a jdeme dál. “ Když začnete zapomínat na zákon a právní stát, otevíráte zemi úplnému despotismu. Otevíráte zemi tomu, že jí budou vládnout média, nebo nějaký oligarcha.

Vyhazujete vládu zákona z okna. A to bude mít obrovské neblahé účinky, ze kterých se nikdy nezotavíme. Takže musíme tento proces sledovat. Věřím, že Amerika je [v] bodě, kdy, pokud se na tyto volby nebude náležitě dohlížet, pokud nebudou urovnány ke spokojenosti většiny Američanů, směřujeme k velmi chaotickému období. A dáváme levici moc dokončit to, o čem jsem řekl, že je probíhající socialistickou revolucí.

To, co právě teď zažíváme v Americe, je velmi podobné tomu, jak Sověti ovládli Československo v roce 1948. Víte, ve většině zemí ve východní Evropě prostě jen přijely tanky a sestavili si vlastní vládu. Ale v Československu, které mělo velmi silnou demokratickou tradici, se to dělo volbami. Měli volby, byla tam obvinění z volebních podvodů, ale dostali do vlády několik komunistů.

Tito komunisté dostali klíčové pozice v resortech bezpečnosti a spravedlnosti.  Využili těchto pozic, aby mohli jí po svých nepřátelích, jako to udělal Obama například s pomocí finančního úřadu. Víte, jako to, co jsme viděli ve skandálu Russiagate; bezpečnostní orgány byly použity proti lidem, kteří se nelíbili vládě, nebo v tomto případě, kteří se nelíbili předchozí vládě, a veškerá opozice byla nakonec zmáčknuta.

A asi po třech letech měli komunisté v Československu tolik moci, že v podstatě vyhlásili de facto vládu, a od té chvíle byli oni tou mocí a měli stát jedné strany, dokud se komunismus v 80. letech nezhroutil.

Takže jsme nyní v tom bodě, kdy je opozice, kdy jsou konzervativci pronásledováni, konzervativci jsou napadáni, republikáni jsou napadáni a jsou označováni za fašisty. Jsou démonizováni a marginalizováni. Máme důkaz, že stát byl použit proti nepřátelům levice. Antifa a Black Lives Matter pobíhají volně po ulicích.

Máme obrovskou manipulaci ze strany technologických gigantů, kteří umlčují hlediska, která se jim nelíbí. Tohle je revoluce. Tohle je rodící se tyranie. A pokud tyto volby nebudou vyřešeny, nebude existovat žádná další opozice proti této velké agendě. A nebude možné sjednotit lidi, aby se vrátili, protože nebudeme mít Facebook. Nebudeme mít Twitter. Bude se na nás zaměřovat finančák nebo ministerstvo spravedlnosti nebo FBI. A uvidíme, že v této zemi bude skutečně vytvořen stát jedné strany.

Vím, že mnoho konzervativců si myslí, že je to trochu přitažené za vlasy nebo trochu nadsázka. Kdybych to řekl před dvěma lety, vysmáli by se mi. Ale pokud to říkáte teď, alespoň si lidé myslí: „Může na tom být něco pravdy.“

Chci, aby lidé pamatovali na jednu věc. Hillary Clintonová slíbila, že pokud bude v roce 2016 zvolena, bude legalizovat každého nelegálního přistěhovalce v zemi a udělí mu občanství a hlasovací práva. V té době jsme si dříve mysleli, že to bylo asi 11 milionů lidí. Podle Massachusetts Institute of Technology je to 22 milionů lidí.

A víme, že pokud tito lidé získají občanství a hlasovací práva, jak slíbil Joe Biden, bude to dalších 15, 16 [nebo] 17 milionů voličů Demokratické strany. Texas bude modrý. Florida bude modrá. Georgie zmodrá. Severní Karolína bude modrá. Arizona bude nenávratně modrá. Proti státu jedné strany, Demokratické straně, nikdy nebude existovat žádná opozice.

Republikánská strana možná na chvíli přežije ve Wyomingu, v Jižní Karolíně a Tennessee, ale už nikdy nebude národní silou. A nemyslím si, dokonce i když jste demokrat, i když jste zelený, ať volíte kohokoliv. Kdo by chtěl stát jedné strany v této zemi? I když je to vaše strana. Ale k tomuhle se tady schyluje. To, co nyní vidíme, je soutok velkých technologií, radikální levice a Demokratické strany a určitých prvků podnikání. A vypadá to velmi podobně jako model čínské komunistické strany – což by nás nemělo překvapovat.

JJ: Když popisujete, že chcete vidět, jak se volby urovnají, není mi to úplně jasné. Říkáte, že chcete vidět Trumpa vyhrát? Říkáte, že chcete vidět, jak bude uplatněn zákon?

TL: Podívejte, nejsem nezaujatý, říkám to na rovinu. Myslím, že Trump má pro Ameriku mnohem lepší vizi než Biden. Ale raději bych viděl… mým hlavním zájmem je, aby to bylo vyřešeno, tak či onak. Zákon musí být dodržován. Řekl bych to takto. Raději bych, aby vyhrál Biden v čestných volbách, než aby Trump vyhrál ve sporných volbách. Dobrá. Chci, aby Trump vyhrál, bez pochyby. Budu upřímný.

Ale musí se to rozřešit. A musí to projít procesem. A musí to být transparentní, aby nedocházelo ke sporům. Musíme znovu sjednotit tuto zemi. Od občanské války nebyla tak rozdělená. To se nestane, když si třetina země na jakékoliv straně bude myslet, že byla podvedena.

Pokud Trump vyhraje a proces nebude dodržen, demokraté se budou cítit podvedeni. Pokud Trump prohraje nebo Biden vyhraje a proces nebude dodržen, celá Trumpova základna se bude cítit podvedena. Za těchto okolností se máte pokusit sjednotit zemi. Lidé přijmou čestný výsledek. Možná se jim to nebude líbit, ale přijmou to. A pak můžete mít nějakou šanci na smíření a uzdravení.

Takže říkám všem, kdo tento proces podporují, musíme projít tím procesem. Musíme zde mít jasný výsledek, ať už bude jakýkoliv. Protože ať už nás to bude stát cokoliv, bude to levnější než to nedělat. Z dlouhodobého hlediska to bude levnější než se jen snažit to zamést pod koberec.

JJ: Myslím, že lidé na obou stranách se obávají, že ať bude výsledek jakýkoliv, i když bude ten proces důsledně dodržen, že ty výsledky nebudou přijaty.

TL: Podívejte, pokud zvítězí Trump, levice, velká část levice rozhodně výsledek nepřijme. Ale myslím si, že i většina demokratů je nyní z toho trochu v rozpacích. Chápou, ano, téměř jistě došlo k podvodům. A oni vědí, podívejte se na všechny příznivce Bernieho Sanderse právě teď. Chápou, že je možná Hillary Clintonová podvedla, aby zastavila Bernieho. Možná je Joe Biden podvedl, aby zastavil Bernieho. Jsou naštvaní. Jsou znepokojení.

Víte, takže ano, pokud Trump vyhraje, mnoho lidí na levidi to nepřijme. Pokud Biden vyhraje, nepřijme to celá Trumpova základna. Ale radikální levice – většina demokratů [jsou] umírnění, půjdou dál. Možná se jim to nebude líbit, ale výsledek přijmou. Radikální levice se bude bouřit; bude řádit.

Ale tím se nemůžeme nechat vydírat. Musíme jen říct, že pokud porušujete zákon, chcete-li vyrazit ven a pálit věci, pokud chystáte vzpouru, protože se vám nelíbí právní rozhodnutí, vy si nezasloužíte chodit po ulicích jako svobodný člověk. A pokud budete ty věci dělat, budete stíháni a budete plně podléhat trestním postihům.

Víte, v roce 1968 jsme měli v Americe velmi ostré protesty kvůli válce ve Vietnamu. A to, co zastavilo násilí – a nezastavilo protest, který byl legitimní, ale zastavil jeho násilný aspekt – bylo, když sedm vůdců, takzvanou Chicagskou sedmičku, postavili před soud za rozdmýchávání velkých nepokojů v Chicagu . Byli stíháni podle zákona, který říká, že je nezákonné, aby překročili státní hranice, aby zahájili nepokoje, a pět z nich dostalo pětileté vězení. Myslím, že pak byli osvobozeni, ale to násilí to zastavilo. Násilí se zastavilo. Protesty pokračovaly, protože si lidé mysleli, že mají legitimní příčinu. Násilný aspekt se však zastavil.

Pokud zvítězí Trump, bude muset použít zákon. A lidé nakonec skončí ve vězení, pokud se dopustí násilí. A takhle to má podle mě být. Pokud chcete pálit věci a útočit na policii a házet Molotovovy koktejly, budete za to muset dostat trest. A myslím, že nebude potřeba až tak moc lidí, kteří budou potrestáni, aby se celá ta věc uklidnila.

Pokud vyhraje Joe Biden, bude policie Black Lives Matter. Black Lives Matter už říká Joeu Bidenovi, koho může dát do své kabinetu a koho ne – mají tak velkou páku. Víte, Trumpa tentokrát volilo hodně lidí, protože v těchto demokratických státech byla frustrována spousta lidí, protože v těch státech nechali lidi pálit věci, napadat policisty a bouřit se a nic s tím neudělali. To není zdravá situace.

Chcete-li v této zemi obnovit rovnováhu, musíte dát jasně najevo, že pokud chce někdo porušovat zákon a páchat násilí, musí za to zaplatit. A až bude tohle znovu zavedeno a lidé budou v systém věřit, pak se můžeme pohnout dál.

JJ: Trevore Loudone, děkuji, že jste byl mým hostem.

TL: Děkuji mockrát, Jane. Rád jsem si s vámi povídal.

Související články

Přečtěte si také

Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv
Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv

Antidepresiva se předepisují více než jen na depresi a jejich důsledkem je zvýšené riziko sebevražd.

„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky
„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky

Dnes je tomu právě 80 let od narození „malého velkého muže“ Karla Kryla, jedné z ikon odporu proti okupaci v srpnu 1968 i sametové revoluci v roce 1989. Hluboké myšlenky, které zaznívají v jeho písních, dodávaly odvahu těm, kteří se nebáli jim naslouchat za doby totality, a promlouvají k lidem i dnes.

Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně
Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně

Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna přitom zahrnují mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po informace o jeho zapojení do korupčních aktivit.

Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury
Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury

Objevte pražské architektonické skvosty na festivalu Open House Praha. Připraven je bohatý program a zpřístupněno bude 115 budov zdarma.

Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA
Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA

Zatímco miliardář Bill Gates se v době koronaviru proslavil především svým zapojením do očkování, spoluzakladatel Microsoftu se od té doby stal největším vlastníkem zemědělské půdy v USA. Nadace Billa a Melindy Gatesových je největším propagátorem genetického inženýrství na světě. Blíží se změna doby v zemědělství?