Od prvních dnů, kdy se v ČR vyskytl nový typ koronaviru SARS-CoV-2, se Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha významně zapojila do všech aktivit vedoucích ke zvládnutí této pandemie.

První očkování již probíhá od Vánoc

Jako jedna z prvních v ČR zahájila ÚVN činnost Odběrového centra pro PCR testování na přítomnost nového typu koronaviru, léčí pacienty s onemocněním covid-19, vyrábí rekonvalescentní plazmu a 27. prosince 2020 jako jedna z prvních v republice zahájila očkování proti onemocnění covid-19.

„Již v létě při prvních signálech nástupu druhé vlny epidemie bylo jisté, že nový typ koronaviru tu není na krátkou dobu a že bude potřeba provozovat Odběrové centrum ÚVN celoročně. Proto jsme hledali řešení, jak zajistit trvale vhodné prostředí. Za významné podpory našeho zřizovatele se podařilo zajistit komplex kontejnerů, kam bude Odběrové centrum ÚVN přemístěno. Již v současnosti mají kontejnery své plné využití, neboť od 27. prosince zde probíhá vakcinace proti covid-19,“ přibližuje Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN.

Ministr obrany Lubomír Metnar navazuje: „Jsem rád, že se Ministerstvu obrany ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a státním podnikem Vojenský technický ústav úspěšně podařilo vytvořit koncept mobilních kontejnerů. Tento modulární systém je určený pro celoroční použití a může být libovolně rozšířen či duplikován na jiném místě. Lze jej použít k více účelům v rámci krizového řízení, tak, jako je nyní například využíván ÚVN jako místo pro aplikaci vakcíny proti covid-19,“ uvádí.

Komplex šesti upravených kontejnerů za pomoci VTÚ se stane na přelomu ledna a února centrem, kde budou soustředěna všechna dosavadní odběrová místa ÚVN na testování SARS-CoV-2. V současnosti zde probíhá vakcinace proti onemocnění covid-19.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, původním názvem Masarykova vojenská nemocnice, je velké zdravotnické zařízení Ministerstva obrany České republiky, které se nachází v pražském Břevnově. Kapacita lůžek činí 677 a pracuje zde 386 lékařů, kteří ročně hospitalizují 26 000 pacientů. Za podpory Ministerstva obrany stále pracuje na zlepšování podmínek pro péči o pacienty i pro práci svého personálu. Nemocnice zavedla nové systémy, dovybavila se moderními přístroji a technologiemi, trvale doplňuje zásoby ochranných prostředků.