ČR – V krizové době se vždy vyskytují lidé, kteří žehrají na omezení ve svém životě. Avšak na druhé straně krize i pomáhá lidem semknout se, být k sobě laskavější, být si nápomocni. Je tu možnost dobrovolné pomoci lidem, kteří pomoc potřebují nebo uvítají.

Dobrovolnictví je uzákoněno zákonem o dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb.), který je v gesci Ministerstva vnitra a který definuje právní rámec tzv. dobrovolnických programů v ČR.

V současné nelehké době je každá snaha pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat část svého času, energie nebo schopností ve prospěch druhých, velmi pomůže našemu zdravotnickému a sociálnímu systému. Pomoct lze několika způsoby.

Pro dobrovolníky je výjimka z omezení volného pohybu

Na covid portálu MZ ČR najdeme informaci o podpoře a donáškové službě rizikovým skupinám nebo osobám v karanténě. Veškeré druhy donáškových služeb a sousedské výpomoci jsou výjimkou z omezení volného pohybu osob. Dobrovolníci musí být vybaveni základními hygienickým pomůckami, dodržují základní hygienická pravidla a nesmí přijít do kontaktu s nakaženým člověkem.

Máme několik iniciativ, které se věnují dobrovolnické pomoci, jako je Pomoc sousedům nebo Sousedská pomoc.

Herec Jiří Mádl se ujal portálu Pomoc sousedům a pomáhá šířit povědomí, jak můžeme pomoci lidem, kteří jsou zavřeni doma a nemají příliš kontaktů s okolím nebo příbuznými.

„Zachraň bábu, zachraň dědka,“ zní jeho hovorová výzva.

„Jestli nějakého seniora znáte a můžete mu zavolat, udělejte to,“ říká Mádl.

Že je taková pomoc některým životně důležitá, o tom nelze pochybovat. Nemoc COVID-19 ohrožuje nás všechny, ale senioři nebo postižení lidé teď potřebují naši pomoc nejvíce.

Více informací najdete na: pomocsousedum.cz.